Täysistunnon pöytäkirja 86/2014 vp

PTK 86/2014 vp

86. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

 

Peter Östman /kd:

Arvoisa puhemies! Olisin toivonut, että ministeri olisi jäänyt vielä kuuntelemaan tätä puheenvuoroa, mutta ymmärrän myös, että ministereillä on omat kiireensä.

Tässä esityksessä korostetaan työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisen ensisijaisuutta suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun. Työeläkelaitoksille säädettäisiin velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle oma-aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, joissa ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tämä on hyvä askel eteenpäin, mutta olisin halunnut kysyä ministeriltä, miten me voimme varmistaa, että eläkeyhtiöt todella sallivat työkyvyttömyyseläkkeen tarvitseville asianmukaisen käsittelyn.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Edustaja Östman, korjaan pienen väärinkäsityksen. Tämä lakiesitys ei kuulu ministeri Risikon toimialaan. Mutta jatkakaa, olkaa hyvä!

Puhuja:

Jatkan puheenvuoroa. Kiitos tästä huomautuksesta.

Tällä hetkellä työntekijän oikeusturva on aika heikoissa kantimissa puhumattakaan yrittäjien oikeusturvasta. Minulla on lukuisia esimerkkejä — ja uskon, että monella muullakin kansanedustajalla on tällaisia esimerkkejä — siitä, miten vaikeata on, sanoisin jopa mahdotonta, vaikeasti sairastuneiden ihmisten päästä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tuorein esimerkki on nyt tältä kesältä. Kyseessä oli eräs yrittäjä, joka viisi vuotta sitten sairastui vakavasti syöpään. Kyseinen yrittäjä oli pitkään sairauslomalla, ja raskaan hoitokuurin jälkeen hän koki, että voimat eivät mitenkään riitä täyspäivätyöskentelyyn. Hoitavat lääkärit, useat erikoislääkärit kirjoittivat lääkärintodistuksen, jonka pohjalta yrittäjä anoi osa-aikatyökyvyttömyyseläkettä. Mutta eläkeyhtiö ei puoltanut. Heillä on omat vakuutusyhtiölääkärinsä, ja heidän päätöksensä nojautui tähän eläkeyhtiön oman lääkärin lausuntoon. Eläkeyhtiön lääkäri oli sitä mieltä, ettei potilaan terveyskertomuksesta tai lääkärintodistuksista käynyt ilmi sellaista, joka oikeuttaisi osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Yrittäjä teki valituksen, mutta siitä huolimatta tuli kieltävä päätös. Eli tässä meillä on edelleen heikko kohta, ja haluaisin, että kiinnitettäisiin jatkossa huomiota tähän epäkohtaan.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Jatkan siitä, mihin edellinen puhuja lopetti. Eli meillä on todellakin olemassa tässä sellaisia kohtia, mihin on kiinnitettävä huomiota jatkossa — ja tiedän, että on tulossa lakiesityksiä eduskunnankin käsiteltäväksi — esimerkiksi se, että silloin kun haetaan työkyvyttömyyseläkettä, niin vakuutuslaitoksen lääkärin ei tarvitse nähdä potilasta, kun hän kirjoittaa tämän epäävän päätöksensä. Olen tehnyt muun muassa lakiesityksen siitä, että aina kun lääkärintodistus annetaan, lääkärin täytyy vakuuttaa kunniansa ja omantuntonsa kautta tämä lääkärintodistus oikeaksi. Tällainen velvollisuus on kaikilla muilla paitsi vakuutusyhtiöiden ja Kelan lääkäreillä. Siitä seuraa se, että he voivat kirjoittaa lääkärintodistuksia ilman, että edes näkevät potilasta.

Toinen epäkohta on se, että jos esimerkiksi 15 asiantuntijalääkäriä on antanut todistuksen siitä, että henkilö on työkyvytön, ja jos kuitenkin Kelan tai vakuutusyhtiön lääkäri päättää, että hän on työkykyinen, niin olisi ehkä kohtuullista, että tälle henkilölle myönnettäisiin ja maksettaisiin matkat, jotta hän saisi suullisen kuulemisen, jotta henkilöt näkisivät, onko sitä vasenta kättä oikeasti olemassa vai eikö sitä ole olemassa. Jos ei kirjoitettuun tekstiin voi uskoa, niin sitten ehkä näyttö joskus auttaisi siinä.

Toivoisin, että silloin kun puhutaan näistä asioista, niin mentäisiin joskus tuon rahan mahdin sijasta ihan ihminen edellä ja katsottaisiin sen ihmisen senhetkistä tilannetta. Tiedän, että siellä katsotaan sitä, onko mahdollisuus uudelleenkouluttautua tai missä päin Suomea asuu, mutta jos sattuu asumaan sellaisella paikkakunnalla, missä ei koulutusmahdollisuuksia ole, niin silloin se on aika vaikeasti toteutettavissa oleva asia.

Keskustelu päättyi.