Täysistunnon pöytäkirja 86/2014 vp

PTK 86/2014 vp

86. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä on niin sanotusti tekninen lakimuutos. Tarkoituksena on muuttaa vuorotteluvapaalakia niin, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisivat sosiaali- ja terveysministeriölle ja vastaavasti työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Tämä on se pääsisältö.

Mutta muistutetaan nyt vielä tällä hetkellä, että käytiin juuri tämän vuoden aikana keskustelua vuorotteluvapaasta ja nyt uusi niin sanottu vuorotteluvapaa tuli syyskuun alussa voimaan ja siinähän tuli näitä tiukennuksia: vuorotteluvapaalle voi nyt päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen aiemman 10 vuoden sijasta, ja sitten yhtenä pointtina oli se, että vuorotteluvapaalta ei voi päästä suoraan eläkkeelle. Ja myös sitten oli niitä muita pienempiä kohtia, mitenkä sijaiseksi palkataan. Mutta se ei kuulu nyt tähän lakiesitykseen.

Keskustelu päättyi.