Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan tässä kohtaa todeta, että on hienoa, että eläkettä kertyy vanhemmille siihen asti, kun lasta hoidetaan kotona ja lapsi tulee 3-vuotiaaksi. Olisi tietenkin toivottavaa, että voitaisiin turvata eläketurva pitempään. Tarkoitan sillä sitä, että lapsi voisi olla esimerkiksi 7-vuotias ja siihen asti, kun kotona vanhempi hoitaa, eläketurvaa kertyisi. Se olisi äärimmäisen tärkeää, ja saattaisi olla, että se myös osaltaan voisi parantaa nuorten hyvinvointia ja toisaalta myös sitten auttaa työssäjaksamista, koska on myös vanhempia, jotka haluavat satsata perheeseen ja lastenhoitoon. Tuntuu, että joskus pidetään niitä ihmisiä, jotka ovat hankkineet hyvän ammatin tai pitkän koulutuksen, hieman eriskummallisina, kun he satsaavat yhtenä keskeisenä seikkana perheeseensä. On hyvä, että myös opiskelun ajalta kertyy eläkettä, mutta koen sen vieläkin epäkohtana, että varusmiespalveluksen ajalta ei kerry eläkettä.

Keskustelu päättyi.