Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

 

Markus  Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys, jossa aikaistetaan nuorten työllistämiseksi ja sen edistämiseksi käytettävien määrärahojen käyttöä, on siinä mielessä harhainen, minkä toteaa myöskin työelämävaliokunta mietinnössään, että tässähän ei ole kyse tosiasiallisesta nettomäärän lisäyksestä rahassa, vaan tässä tietyn tyyppinen passiivitukena maksettu työmarkkinatuki muuttuu niin sanotuksi aktiivitueksi, ja että se ei ole enää määräraha, joka seuraa toimenpiteitä, vaan tämä määräraha kulkee henkilön mukana. Sinällään se hallituksen ilmoitus siitä, että nuorten työllistämiseen nuorten matalapalkkatuen sijaan lisätään 30,5 miljoonaa euroa lisää rahaa, ei pidä paikkaansa, vaan osa tästä on sellaista lumerahaa. Mutta kuitenkin tämä käytäntö elikkä toimenpiteen aikaistaminen joustavoittaa ja nopeuttaa nuorten työllistämistä, mikä sinällään on ihan oikea tavoite.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Taustavoimiltani saamieni tietojen mukaan on juuri niin siis, että tämä on taas tämmöinen kielellinen kikkailu, mitä tämä hallitus aika paljon harrastaa näissä asioissa, mutta ajan nopeuttamiseksi yhdyn taas edelliseen puhujaan siinä, että tässä aikaistamisessa ollaan kyllä oikealla linjalla.

Keskustelu päättyi.