Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

26) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 13 luvun 11 §:n sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 

Markus   Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä taas on semmoinen hallituksen esitys, josta pitää sanoa, että oikean suuntainen liikku, mutta aivan riittämätön. Tässähän tämä keskeisistä työehdoista annettava selvitys koskee lähinnä tätä määräaikaisuuden perustetta, mutta sinällään määräaikaisuuden käytölle ei tule mitään muuta rajoitetta kuin se, että on kerrottava, mihin se perustuu, ja että työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen sen varmistamiseksi, että työnantaja antaa kyseisen selvityksen. Määräaikaisuuden käyttöön tällä varmaan ei ole kovin paljon volyymiin vaikutuksia, mutta parantaa kyllä työntekijän mahdollisuuksia riitauttaa joissain tapauksissa se määräaikaisuuden peruste. Pahin ongelmahan määräaikaisten käytössä on vuokratyö, ja vasta istunut vuokratyötä pohtinut työryhmä ei kyllä esitä mitään sellaista toimenpidettä, että siltäkään osin olisi mitään oleellista muutosta tulossa.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin antoisaa olla täällä näin pitempään, koska täällä todelliset asiantuntijat näköjään aina vievät kaikki sanat suusta, ettei kehtaa enää mistään mitään sanoakaan. Yhdyn kyllä tähän edelliseen täydellisesti, että tässä näkyy taas kyllä oikeasuuntaisuus, mutta näillä varauksilla.

Keskustelu päättyi.