Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä käsiteltiin 6) asiana lakia sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Virossa on — kun tässä sanotaan, että turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä — selvästi jotenkin leväperäisempää tämä lain kehitys, jos uskaltaisi sanoa niin. Se, mikä on jo olemassa ja mitä kohti ollaan menossa, on vähän arveluttavaa, niin että ainakin tässä vaiheessa sanon kyllä vastalauseeni tässä muodossa tähän, jos vastalauseen voi sanoa.

Keskustelu päättyi.

​​​​