Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan todeta, aivan kuten valiokunta on täällä kirjannut, että se pitää hallituksen esitystä erittäin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. On hienoa, että opintotukea on pystytty korottamaan 15 prosenttia eli vähintään 16 euroa kuukaudessa ja että opiskelijoiden tulorajoja kyetään nostamaan 30 prosenttia. Opintotuen tulisi turvata päätoiminen opiskelu, ja mielestäni opiskelun tulisi sisältää jo työharjoittelua niin, ettei erikseen tarvitse toimeentulonsa turvaamiseksi hakeutua töihin. Se olisi optimaalinen tilanne.

Toinen seikka, mikä on myös tärkeä, on se, että tutkinnot saataisiin suoritetuksi kohtuunopeasti tietyssä normaaliajassa, jotenka pidettäisiin myös huoli, että ihmiset, opiskelijat, valmistuvat eivätkä jää roikkumaan valmistumatta ammattiin.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran opposition edustajana, että hallituksen kaikki opiskeluun ja koulutukseen liittyvät lait ovat kyllä oikean suuntaisia, tietysti vielä riittämättömiä, mutta kannatan kanssa tämän hyväksymistä ja eteenpäinviemistä.

Keskustelu päättyi.

​​​​