Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä, jos missä, näkyy taas kyllä poliittinen painottuneisuus tässä hallituksessa, koska tämä selkeästi antaa valtaa sille porukalle päättää niistä asioista, jotka nyt jo ovat huonosti tai väärin. Tässä jotenkin sanamuotoisesti ollaan uudistamassa siihen suuntaan, että käsittely paranisi ja helpottuisi ja muuta, mutta todellisuudessa tässä annetaan mahdollisuus kiristää ja tuottaa suurempaa voittoa itse näille vakuutusyhtiöille ja estää oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Lain henki jotenkin kärsii ainakin tässä kyseisessä muutosesityksessä.

Keskustelu päättyi.

​​​​