Täysistunnon pöytäkirja 87/2014 vp

PTK 87/2014 vp

87. TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Sampsa Kataja /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on kyse rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (Hälinää — Puhemies koputtaa) muuttamisesta. Hallitus on ehdottanut, että rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että lähdeveron palautukselle maksettaisiin jatkossa palautuskorkoa. Samalla joitakin teknisiä säännöksiä muutettaisiin.

Valtiovarainvaliokunta ja sen verojaosto on asiaa käsitellyt ja puoltaa esitystä yksimielisesti ja muuttamattomana. Tämä on reilu esitys: liikaa perityille rahoille maksetaan kohtuullinen korko.

Kimmo Sasi /kok:

Arvoisa puhemies! Täytyy sanoa, että Euroopan unionista on myöskin hyötyä. Nimittäin tässä nyt on kysymys siitä, että jos henkilö asuu muualla mutta tekee työtä Suomessa ja joutuu maksamaan siitä sitten lähdeveroa tai saa muita tuloja Suomessa ja joutuu maksamaan lähdeveroa, niin nyt hän saa, jos saa palautusta, sille koron, ja jos on laiminlyönyt maksut, niin joutuu sitten maksamaan viivästyskorkoa myöskin noille maksuille. Tähän on päädytty siitä syystä, että Euroopan unionissa on kat-sottu, että kaikkia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti. Ja on selvä parannus nykyiseen verolainsäädäntöön se, että todellakin laiminlyöntiä tehostetaan sillä, että maksetaan viivästyskorkoa, ja sitten jos on maksanut liikaa ja viranomaiset jostakin syystä ovat veloittaneet liikaa veroa, niin silloin saa sille palautusta. Nyt tältäkin osin täytyy sanoa, että meillä verolainsäädäntö selvästi paranee.

Yleiskeskustelu päättyi.