Täysistunnon pöytäkirja 87/2014 vp

PTK 87/2014 vp

87. TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Hallintarekisterin valmistelu

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainministeriö on vuosikausia valmistellut yhdessä finanssialan kanssa niin sanottua hallintarekisteriä, joka heikentäisi pörssiomistusten julkisuutta. Hallintarekisteri myös lisäisi veronkiertoa ja rahanpesua, joten muun muassa poliisi ja verottaja ovat sitä vastustaneet. Ilmeisesti tällä valmistelulla on ollut kokoomuksen tuki, vaikka hallintarekisteriä ei ole kirjoitettu hallitusohjelmaan. Jos hallitusohjelman mukaan mennään, osakeomistusten julkisuutta ei heikennetä.

Valtiovarainministeri Rinne on nyt ilmoittanut vastustavansa hallintarekisterin valmistelemista, mille vihreä eduskuntaryhmä antaa lämpimän tukensa. Mutta onko tällä valtiovarainministeri Rinteen vastustavalla kannalla koko hallituksen tuki?

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Tämä laki on tällä hetkellä valmistelussa, ja jälleen kerran ollaan siinä mielessä pienessä välitilassa, että meillä on rahamarkkinaosastosta vastaava elinkeinoministeri, jonka alla tämä valmistelu on tällä hetkellä, ja huomisesta se on valtiovarainministerin valmistelun alla. Mutta kuten edustaja hyvin tietää, niin jokainen laki, joka tulee ulos hallitukselta, on yhtenäinen ja yksimielinen laki riippumatta siitä, mitä sen valmistelun aikana laista ollaan oltu mieltä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Mikä nykytilassa on nyt sitten niin kamalan väärin, että täytyy tällaista piilottamista tehdä? Kun me hyvin paljon täällä yhteiskunnassa vaadimme tavallisilta ihmisiltä — tavalliset ihmiset joutuvat esittämään kaikki tulonsa, menonsa, ajonsa — niin miten voi olla, että sitten suuri raha, suuret omistukset nauttisivat tällaista hämärärekisterin suojaa? Arvoisa hallitus, tehkää yksi hyvä päätös vielä ennen joulua: haudatkaa tämä!

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Kuten pääministeri totesi, tämä kuuluu vastuulleni vielä tänään, mutta ei enää huomenna. (Naurua — Välihuutoja) Ja nyt voin ilmoittaa edustaja Soinille vastauksen, jonka hän varmaan toivoo saavansa: kysymys liittyy EU-lainsäädäntöön, EU:ssa säädettyyn arvopaperikeskusasetukseen, joka siis, kun on asetus luonteeltaan, on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa ja jonka tehtävänä ja tarkoituksena on lisätä kilpailua. Siihen on viime vaiheessa neuvoteltu Suomen toiveesta poikkeus, mutta se on erittäin vaikeata ja monimutkaista lainsäädäntöä, joka on ollut nyt jo pitkään virkamiesvalmistelussa, siitä on pyydetty eri vaiheissa erilaisia lausuntoja, ja johtuen sen erittäin kompleksisesta luonteesta, tai tämän poikkeuspykälän hankalasta asemasta suhteessa suoraan sovellettavaan lainsäädäntöön, en ole halunnut ottaa siihen tietoisesti minkääntyyppistä kantaa vaan antaa virkamiehille — sekä valtiovarainministeriön että oikeusministeriön virkamiehille, jotka osaltaan vastaavat osakeyhtiölainsäädännöstä — työrauhan, jotta virkamiehet voivat ensin muodostaa (Puhemies koputtaa) käsityksen siitä, mitä juridiikka tässä tarkoittaa.

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelma ei kuitenkaan salli sitä, että osakeomistusten julkisuutta heikennettäisiin. Aiotteko nyt pitää huolen siitä, että veronkierto ja rahanpesu Suomessa ei lisäänny?

Elinkeinoministeri  Jan  Vapaavuori

Arvoisa puhemies! On tietenkin selvää, että hallituksessa kunnioitetaan hallitusohjelmaa yli kaiken. Mutta sitten pitää muistaa, että suoraan sovellettava EU-lainsäädäntö menee senkin ylitse. Olemme yrittäneet koko matkan aikana etsiä sellaista mahdollisuutta, että pystyisimme yhteensovittamaan nämä tavalla, vaikuttamaan siihen asetukseen tavalla, joka mahdollistaisi meille sen hallitusohjelmakirjauksen noudattamisen sellaisenaan.

Nyt tilanne on se, että siitä poikkeussäännöksestä huolimatta, joka sinne on onnistuttu neuvottelemaan, tämä oikeudentila on vielä jonkin verran epäselvä, ja sen takia se on edelleen virkamiesvalmistelussa. Viimeksi viime viikon lopulla yhdessä oikeusministerin ja molempien virkamiesten kanssa käytiin läpi tätä tilannetta. Kyllä se siitä vielä lutviutuu ja selviytyy hyvällä tavalla ministeri Rinteen hellässä ohjauksessa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.