Täysistunnon pöytäkirja 88/2002 vp

PTK 88/2002 vp

88. KESKIVIIKKONA 4. SYYSKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

 

Pekka Nousiainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen ehdotuksessa, joka koskee vapaarahoitteisen asumisoikeusjärjestelmän luomista ja asumisoikeusjärjestelmän yleistä kehittämistä, huomio kiinnittyy lähinnä asumisoikeuden haltijan oikeudelliseen asemaan. Nythän, kun näitä asumisoikeusasuntoja markkinoidaan, annetaan kuva pitkäaikaisesta suhteesta. Ne ovat elinikäiseen asumiseen tarkoitettuja ja rinnastetaan jopa jossain määrin omistusasuntoihin. Nyt kuitenkin tässä on jäänyt epäselväksi se, mikä on asumisoikeuden haltijan oikeudellinen asema, kun lähinnä hän maksaa asumisoikeusmaksun, joka kirjataan omistavan yhteisön omaan pääomaan. Tämä on jäänyt epäselväksi. Minusta valiokunnan tulisi tätä selkiinnyttää ja tarvittaessa pyytää vaikka perustuslakivaliokunnan lausunto siitä, nauttiiko tämä asumisoikeusmaksu omistusoikeuden suojaa siinä kuin oman pääoman ehtoinen sijoitus muutoinkin.

Keskustelu päättyy.