Täysistunnon pöytäkirja 89/2001 vp

PTK 89/2001 vp

89. TORSTAINA 6. SYYSKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki sairausvakuutuslain 5 §:n muuttamisesta

 

Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti tämän lakialoitteen saatteeksi haluan todeta, että tämä on tullut ajankohtaiseksi sen takia, että meillä nopeassa tahdissa väestö vanhenee ja sitä myöden avohoidon ja kotihoidon tarve lisääntyy. Kun suuntausta avohoitoon painotetaan joka puolella, myöskin on havaittava se, että sv-korvaukset tulevat hoitomuotojen suhteen jälkijunassa. Hyvin monet kotikäynnit ja hoidot ovat sv-korvauksen piirissä, mutta esimerkiksi kun kotihoito nyt laajenee, on välttämätöntä, että entistä vaikeampien sairaiden kotihoidossa voitaisiin käyttää ravitsemusterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Nämä ovat varsin uusia ammattiryhmiä.

Ravitsemusterapeutin saamisesta sv-korvauksen piiriin on tehty jo lakialoite, toimintaterapeutista ei ole. Haluan todeta vain lyhyesti vielä sen, että toimintaterapeutin toimenkuva on varsin laaja ja siihen kuuluu myöskin omaisten ja avustajien ohjaus sekä neuropsykologista ja psykofyysistä kuntoutusta. Tällä hetkellä tämä ammattikunta on voimakkaassa kasvussa ja heidän työnsä tarve on niin ikään voimakkaasti kasvussa. Koulutus on varsin ajanmukaista. Ammattikorkeakoulututkinto on tässä koulutuksena. Toivon, että vähitellen näiden molempien ammattien työ saataisiin sv-korvausten piiriin. Se olisi monella tavalla perusteltua.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Isohookana-Asunmaan lakialoite on aivan perusteltu, oikean suuntainen ja nimenomaan aikaansa seuraava. Aivan sivumennen voin todeta, että kun aivohalvauspotilaan kuntoutusta olen läheltä seurannut viime aikoina, on aivan selvä, että perusteluissa tuotu ajatus siitä, että toimintaterapeutin työnkuva on laaja ja hyvinkin tärkeä, kyllä näkyy tapauksesta, minkä minäkin olen viime aikoina kohdannut. Näkee, miten tärkeä ja miten keskeinen asia se työ on. Korvauskäytännön laajentaminen tällä tavoin olisi lääketieteen ja hoidon kannalta aivan perusteltua. Ainut, millä sitä voi vastustaa, on taloudelliset syyt, mutta on aivan hyvä asia, että tehdään lakialoite ja asia tällä tavalla tuodaan käsittelyyn ja mieliimme.

Keskustelu päättyy.

​​​​