Täysistunnon pöytäkirja 89/2001 vp

PTK 89/2001 vp

89. TORSTAINA 6. SYYSKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 12 luvun 2 §:n sekä rikoslain 47 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

 

Mikko  Kuoppa  /vas:

Arvoisa puhemies! Suomessa ei onneksi kovin usein tapahdu, että luottamusmiehiä tai muita ammattiyhdistysaktiiveja heidän asemansa vuoksi laittomasti irtisanotaan, mutta näitäkin tapauksia aina silloin tällöin sattuu. Kun niitä sattuu, ne ovat sitäkin ongelmallisempia ja hankalampia. Lisäksi nyt, kun näyttää siltä, että jälleen talouden kasvun hiipuessa irtisanomisia alkaa tulla entistä enemmän ja jopa suuria joukkoirtisanomisia, kasvaa vaara myöskin siitä, että myös pääluottamusmiehiä ja luottamusvaltuutettuja ruvetaan irtisanomaan. Näin ollen on tarpeellista, että heidän työsuhdeturvaansa parannetaan.

Vastikään voimaan tullut työsopimuslaki parantaa kyllä luottamusmiesten ja luottamusvaltuutettujen oikeusturvaa, mutta esimerkiksi varapääluottamusmiesten ja -luottamusvaltuutettujen oikeusturvaa ei ole järjestetty. Monesti he joutuvat hoitamaan myöskin näitä tehtäviä. Näin ollen myöskin tämä aukko mielestäni pitäisi korjata, niin että he olisivat tiukennetun irtisanomissuojan piirissä.

Toisena ongelmana on se, että useimmiten, vaikka laittomia irtisanomisia todetaan, tuomitut sakkorangaistukset maksaa yritys. Näin ollen itse irtisanomisten toteuttajilla ei ole tässä kovinkaan suurta riskiä joutua itse maksamaan näitä kustannuksia. Nyt täytyy huomata, että puhun kaiken aikaa laittomista irtisanomisista, lakialoite koskee nimenomaan laittomia irtisanomisia. Näin ollen mielestäni, jos lakia usein jopa tietoisesti rikotaan tältä osin, myöskin rangaistusten tulisi olla sitä luokkaa, että niillä olisi myöskin ehkäisevä vaikutus. Nythän tosiasia on se, että jos esimerkiksi suuryritys haluaa päästä pääluottamusmiehestä eroon, siinä on loppujen lopuksi niin pieni korvaus, jonka yritys joutuu maksamaan, että siinä ei ole taloudellista riskiä. Ainut riski on tietenkin se, jos tulee joukkovoima vastaan eli tulee työtaistelu ja siitä syntyvät tuotannolliset riskit. Se on se, joka pidättelee työnantajia menettelemästä näin. Tästä syystä olen nähnyt tarpeelliseksi, että tällainen lakialoite tehdään. Toivon, että jossain vaiheessa asianomainen valiokunta myös tätä käsittelee.

Esa  Lahtela  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Kun kuuntelee tässä salissa näitä puheita ja asiantuntemattomien puheita, ed. Kuopan aloite niissä piireissä voidaan tuomita: että se ei kuulu tähän päivään. Mutta niille ihmisille, jotka työskentelevät työmailla, tämä on hyvin ajankohtainen. Itse olen saanut ihan hiljattain soittoja saman tyyppisistä ongelmista ja tunnen tämän problematiikan hyvin tarkkaan.

Koko tässä kuvassa, mikä tällä hetkellä työelämästä on, on se ongelma olemassa, että luottamusmiehiä ei kohta edes löydy sen takia, että pelko on niin suuri. Kukaan ei uskalla uhrautua toisten asioiden puolustamiseen. Sen takia minusta luottamusmiesten ja luottamusvaltuutettujen oikeusturvaa pitää parantaa eri tavoin. Tässä on yksi keino. Tämä nostaisi kynnystä. Tämäkään ei estä sitä, koska niin kuin ed. Kuoppa totesi puheenvuorossaan, usein lasketaan se asia sillä tavalla, jotta ei se muutama kymppitonni tai satatuhatta vaikuta firman varoissa mitään, jos päästään eroon kaverista, joka hoitaa tehokkaasti edunvalvontaa — saadaan kanto pois kaskesta. Olen itse työasiainvaliokunnassa ja yritän ainakin omalta osaltani edistää ed. Kuopan aloitteen läpimenoa.

Keskustelu päättyy.

​​​​