Täysistunnon pöytäkirja 89/2001 vp

PTK 89/2001 vp

89. TORSTAINA 6. SYYSKUUTA 2001 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

 

Nils-Anders  Granvik  /r:

Värderade fru talman! Lagmotionen är inte invecklad och har inga sådana ekonomiska konsekvenser som lagstiftaren inte skulle ha beaktat vid utformandet av lagen. Min syn på problematiken är att förhållandena i kommunerna förändrats så att de fast anställda avbytarna har minskat och inte mera kan stå till tjänst med den köpta avbytarservice som lagen avser.

Arvoisa puhemies! Toimiva lomituspalvelu on tärkeämpi kuin koskaan ennen johtuen siitä, että maatilojen tilanne on muuttunut. Monta kertaa vain toisella aviopuolisolla on kokopäivätyö maatilalla. Talouden heikkeneminen on pakottanut toisen aviopuolison hakeutumaan töihin maatilan ulkopuolelle. Samaan aikaan tuotantoa on lisätty. Jotta yrittäjä jaksaisi tehdä työtehtävänsä, on hyvin tärkeää, että hän voi järjestää lomaa riippumatta siitä, tehdäänkö työtä yksin vai kahdestaan. Jos eduskunta ymmärtää epäkohdan, johon aloite viittaa, ja tämän oikaisemisen merkityksen, paranevat mahdollisuudet käyttää maksullisia lomituspalveluita huomattavasti.

Kaikella lainsäädännöllä pitäisi olla tavoitteena, että ne edut, jotka mainitaan, voidaan myös toteuttaa. Aloite parantaa huomattavasti käytännön toimeenpanoa eikä se aiheuta suuria kustannuksia. Ainoa seuraus aloitteesta on lain tarkoituksen toteutuminen.

Seppo  Lahtela  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Granvikin lakialoite on erinomaisen onnistunut, oikeasuuntainen ja oikeatyyppinen. Sellaisenaan aloitteen pääasiallinen sisältö on karsia byrokratiaa. Sen takia ihmettelen kyllä, että Suomessa EU-aikakautena on sellaista byrokratiaa, että lomituspalveluihin ja muihin ostopalveluihin ei voida käyttää sitä työvoimaa, mitä on saatavissa.

Omakohtaisesti voin todeta, että näihin tehtäviin ei ole vapaaehtoisia kansalaisia saatavissa. Jos sitä vielä byrokratia jarruttaa, niin ollaan todellisten ongelmien edessä. Toivon, että tämä herättäisi virkamiehet ja muut asiantuntijat siihen, että saataisiin semmoinen myönteinen ratkaisu, jota aloitteessa ajetaan takaa ja tavoitellaan. Maaseutuväkeä, sellaista väkeä, joka osaa ja hallitsee työn, on todella vaikeasti saatavissa. Tämä olisi yksi helpotus siihen, että myöskin tilapäistä työvoimaa voitaisiin tähän ohjata ja käyttää.

Keskustelu päättyy.

​​​​