Täysistunnon pöytäkirja 89/2007 vp

PTK 89/2007 vp

89. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämän nimenomaisen mietinnön takia olen täällä tämän illan viivähtänyt, ja puheenvuoroni on lyhyt ja ytimekäs. Ja se on samalla, jos olen jonkin verran kriittinen ollut tässä aikaisemmin, jo ihan äärikärjistyneesti kriittinen puheenvuoro. (Ed. P. Virtanen: Kreikkalaisittain vai suomalaisittain?)

Nimittäin kysymys on sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta. Tässä ehdotetaan muutettavaksi mainittua lakia siten, että pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto ehdotetaan rajattavaksi laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään 2 megavolttiampeeria. Ja sitten mietinnöstä ja tietysti sieltä hallituksen esityksestä näkyy, että näinhän se todella on. Sitten olennaista on se, mikä se tehoksi muutettuna on. Se on nimittäin enintään noin 1,6 megawattia teholtaan olevaa laitosta koskeva tämä esitys. Mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee sitä, että ne modernit tuulimyllyt, joita nyt Suomessa rakennetaan, ne ovat 3 tai 5 megawattia teholtaan. Tanskassa tämän kokoluokan alapuolella olevat, siis 1,6:n alapuolella olevat laitokset, puretaan parhaillaan ja niille hyville tuulivoimalapaikoille rakennetaan sitten vähintään 3 ja sitten mieluummin 5 megawatin teholla olevat laitokset. Siis toisin sanoen Suomessa, jossa ne rakennetaan, täällä näitä järkeviä laitoksia ei voitaisi lukea ollenkaan siihen kategoriaan, mistä tässä on kysymys. Tämä on uskomatonta tyhmyyttä. Minun on lähes mahdoton ymmärtää, kuinka ministeriö voi siinä tilanteessa, kun uusiutuvan energian suhteellisia vaatimuksia EU:n taholla viedään eteenpäin ja Suomi on hättää kärsimässä tämän tavoitteen toteuttamisessa, tehdä tämän laatuisia esityksiä. Valiokunta onneksi näyttää jonkin verran olleen kilin tunteissa tämän homman kanssa, kun on laittanut ponnen tähän mukaan, jossa herkkyyttä seurantaan halutaan lisätä. Enpä uskalla muuta sanoa, etten käyttäisi voimasanoja.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! On hienoa, että joku tietää hallituksestakin tämän. Meillä kävi tulevaisuusvaliokunnassa KTM:n asiantuntijoita, joista eräs heistä tämän asian kertoi meille. Sitten kun meikäläinen ja pari muuta yrittivät taas rakasta optioporukka-Fortumia saada vastuuseen, niin sieltä tuli tihkuen, että tämä on ikään kuin Fortumin ja hallituksen ja sitä kautta sovittu juttu tämä 2 megawattia, joka tässä nyt paljastui 1,6 megawatiksi, niin että tosiaan edellisen edustajan juttu on harvinaisen totta, ja sen tietää virkamiehistökin. Jotenkin täysin hallitus jää kiinni rysän päältä ja kaikkien muittenkin rahastusvälineitten päältä tässä asiassa, koska tämähän on Suomen edun vastainen suhteessa EU:hun. Tämä hyödyttää ainoastaan Fortumia ja sen kaltaisia mega-, mitä ne nyt on, jotka hallitsevat koko homman, mitä käyttää se ministeri Pekkarinen nyt, monopoli, monopoli — meinaan kirosanan jo unohtaa — monopolijuttuja. Tämä on tosiaan erittäin vastenmielinen esitys. Yhdyn edelliseen puhujaan täydellisesti.

Johanna  Karimäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia. Pienimuotoiseksi määritelty sähköntuotanto ehdotetaan rajattavaksi laissa sähköntuotantolaitokseen tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaan kokonaisuuteen, jonka teho on enintään 2 megavolttiampeeria. Käytännössä tämä tarkoittaa uudenaikaisten suurien tuulivoimaloiden sulkemista ulos jakeluverkkoon liittymisestä, vaikka periaatteessa lain on tarkoitus edistää uusiutuvaa energiaa. Perusteluna on pelko yksittäisten jakeluverkkojen kustannusrasitusten noususta korkeiksi. Tämä ei ole oikean suuntaista politiikkaa hetkellä, jolloin ilmastonmuutosta on torjuttava kaikin keinoin. Parasta olisi tasata tätä kustannusta verkon omistajien kesken eikä rajata verkkoon pääsyä. Hallituksen esityksessä periaatteessa halutaan tukea pienimuotoista uusiutuvaa energiaa, mutta on väärin, että tuotannolle asetetaan maksimiraja.

Saksassa tuulivoimaa on jo 20 000 megawattia eli yli 40 prosenttia koko EU:n kapasiteetista. Suomessa tuulivoimaa on vasta 0,2 prosenttia koko energiantuotannostamme, yhteensä noin 100 megawattia. Meillä on potentiaalia lisätä merkittävästi tuulivoimaa, ja siihen pitäisi olla myös poliittista tahtoa.

Tuulivoima tarvitsee pikaisesti syöttötariffit, sillä nykyinen järjestelmä ei edistä sitä riittävästi. Käytössä olevat investointituet ovat harkinnanvaraisia, ja tuki saatetaan evätä esimerkiksi innovatiivisuuden puutteen vuoksi. Toisaalta uusiutuvaa energiaa pitää kaikin tavoin edistää ja lisätä, kun haluamme hillitä ilmastonmuutosta.

Biokaasulle on hallitusohjelmassa jo luvattu syöttötariffi, ja sitä tulisi kaikin tavoin kiirehtiä. Käytännössä on niin, että biokaasun investoijat odottavat tariffia eikä uusia investointeja tapahdu sillä volyymillä kuin pitäisi.

Toivon hallitukselta nopeampaa valmistelua hallitusohjelmassa olevien uudistusten suhteen. Nyt jos koska on tehtävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran vielä, että toivottavasti vihreät nyt ovat järkeviä, kun tässä on kaksi tämmöistä erittäin painavaa ja selkeätä syytä — voisiko sanoa, tämän yksinkertaisempikin edustaja tajuaa, vaikka tämä on aika hämmästyttävän vaikeasti sanottu tässä lyhyessä jutussa. Mutta tämä sisältö tässä nyt tuli, ja vielä, niin kuin ed. Pulliainen korosti, 1,6 sitten on se raja siellä. Jos vihreät nyt tähän sitten lähtevät mukaan, niin se on kyllä tämän Fortumin monopolin etu. Sitten vielä kerran sanottuna pääministerille — ja siellä on niitä Fortumin osakkeita — että tämä on kyllä härskeintä tämän kaltaista ja vielä EU:n toivomusten vastaista politiikkaa. Vaikka kaikessa muuten nuollaan EU:ta, niin tämä on kyllä vihreille kova paikka.

Yleiskeskustelu päättyi.