Täysistunnon pöytäkirja 89/2007 vp

PTK 89/2007 vp

89. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Susanna Huovinen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Sofiassa joulukuussa 2006 tehdyn Suomen tasavallan ja Bulgarian tasavallan hallituksen välisen puitesopimuksen ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen mukaisesti. Tämä sopimushan tähtää yhteisiin hankkeisiin, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristövaliokunta on pitänyt tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa tämän puitesopimuksen ja myös lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Olemme halunneet korostaa, että tämän Kioton pöytäkirjan mukaisten mekanismien, kuten yhteistoteutuksen, käytöllä suunnataan päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia oman maan sijasta kokonaisuuden kannalta edullisempiin kohteisiin ja samalla tietenkin toteutetaan kestävää kehitystä siinä maassa, jossa tuo hanke toteutetaan. Yhteistoteutusta koskeva sopimus on aikaisemmin tehty vain Viron kanssa, aiesopimuksia Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Unkarin ja Ukrainan kanssa. Valitettavasti näissä ei ole vaan päästy konkreettiselle tasolle vielä etenemään.

Valiokunta näkee yhteistoteutuksen hyödyntämisen näiden Kioton pöytäkirjavelvoitteiden edistämisen kannalta hyvin tärkeänä ja korostaa, että hankemekanismeilla tuetun kehityksen tulee olla mahdollisimman kestävää ja päästövähennyspotentiaaliltaan tehokasta.

Yleiskeskustelu päättyi.