Täysistunnon pöytäkirja 89/2012 vp

PTK 89/2012 vp

89. TIISTAINA 2. LOKAKUUTA 2012 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

 

Simo Rundgren /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässähän on kysymys nyt yhdestä konkreettisesta päätöksestä — tai lakiesityksestä ja lain käsittelystä ja toivon mukaan sen lopullisesta hyväksymisestä — jolla tällainen rajaeste poistetaan tuolla Tornionlaaksossa. Tämä helpottaa rajan yli liikkumista ja myöskin nyt sitten ulottuu erääseen yrittäjäkuntaan elikkä taksiyrittäjiin, ja siinä mielessä sillä rikotaan jäitä tällä alueella. Tässä hallitus ehdottaa, että eduskunta hyväksyy tämän, ja liikennevaliokunta on yksimielisesti kirjoittanut siitä myönteisen mietinnön.

Tähän asiaan liittyen haluaisin nostaa tämän raja-aluekysymyksen. Nimittäin rajaestekeskusteluissa ja siinä työssä, jota erityisesti nyt Pohjoismaiden neuvoston yhteydessä tehdään erittäin voimakkaasti ja määrätietoisesti, pyritään tämä rajaesteasia nostamaan myöskin syksyn Suomessa tapahtuvan Helsingin kokouksen yh-teydessä vahvasti esille.

Yksi näkökulma: Meillä on verotusta koskien tällainen rajatyöntekijä-käsite, joka on ikään kuin pilottitoimintaa siinä mielessä, että siinä toimitaan toisin kuin yleisissä verotussäännöissä. Rajatyöntekijähän maksaa veronsa siihen maahan, jossa hän asuu, vaikka hän tekisi toisessa maassa työtä. Kevään rajaestekeskustelun yhteydessä se käytiin täällä läpi, ja sitten ulkoasiainvaliokunta meillä kirjoitti mietinnön tästä kyseisestä asiasta, ja siinähän ehdotetaan, että tätä periaatetta sovellettaisiin myöskin muihin lakeihin ja säädöksiin. Totean vain tässä, että tällä linjalla meidän pitäisi oikeasti lähteä kehittämään tätä: pitäisi ottaa raja-alue tällaiseksi pilottialueeksi, jossa myös muissa kuin verotusasioissa sovelletaan lainsäädäntöä sen tyyppisesti kuin myös nyt taksiliikenteen kohdalla tehdään. Silloin me pääsemme eteenpäin tässä rajaesteitten poistamisessa.

Keskustelu päättyi.