Täysistunnon pöytäkirja 89/2012 vp

PTK 89/2012 vp

89. TIISTAINA 2. LOKAKUUTA 2012 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

 

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä lakiehdotuksessa pyritään kurittamaan uusia, aloittavia yrittäjiä. Tänä päivänä, jolloin meillä tässä maassa on muutenkin pelkoa siitä, että yritykset menevät konkurssiin ja työpaikat menevät pois alta, ei ole mitään syytä tehdä sellaisia lakeja, joilla vaikeutetaan yrittäjän yritystoimintaa.

Tällä hetkellä on niin, että aloittavat yrittäjät saavat alennusta työeläkevakuutusmaksuista määräajan siten, että he maksavat vain 75 prosenttia tuosta määrästä, ja tämä kestää neljän vuoden ajan. Tässä lakiesityksessä sanotaan, että tuo korotettaisiin 78 prosenttiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun on uusi, aloittava yritys — se on yleensä aina pieni yritys tai pk-yritys — näillä yrityksillä on suuri kynnys palkata uutta henkilökuntaa. Alkuvaiheessa, siinä vaiheessa, jolloin vielä yrittäjä ei käytännöllisesti katsoen tienaa juuri mitään, hän yrittäjän riemusta saa tehdä tuota työtä, hän ei pysty palkkaamaan uutta väkeä. Hän ei pysty auttamaan tätä maata sillä tavalla, jolla pitäisi auttaa, eli kun tulee yritystoimintaa, se luo myös uusia työpaikkoja.

Minä toivoisin todellakin, että silloin kun me teemme tässä salissa päätöksiä — vaikka näyttää ensin siltä, että tämä on hyvä asia, tämä on hieno asia, tällä saadaan valtion kassaan rahaa — katsoisimme, mitä tämä päätös merkitsee ruohonjuuritasolla, siellä missä se yritys perustetaan, siellä missä voitaisiin antaa mahdollisesti uusia työpaikkoja, että emme katsoisi aina vain pelkästään ykskaks tulevia euroja tai meneviä euroja, vaan katsoisimme myöskin sen, miten se vaikuttaa myöhemmin.

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämän asian käsittely osoittaa, että yrittäjien, ja varsinkaan aloittavien yrittäjien, sosiaaliturva ei kiinnosta hallituspuolueita. On aivan yllättävää, että yhtään kokoomuslaista kansanedustajaa ei näy täällä salissa silloin, kun puhutaan nimenomaan uusien yritysten perustamisesta ja niistä kynnyksistä, joita pitäisi madaltaa, jotta Suomeen syntyisi valtavan paljon uusia yksinyrittäjiä, pk-yrittäjiä.

Nyt tämä hallituksen signaali yrittäjäkentälle ja niille nuorille, jotka harkitsevat yrittäjäksi ryhtymistä, on täysin väärä. Täällä esitetään 3 prosentin korotusta työeläkevakuutusmaksuun, ja nimenomaan aloittavien yritysten osalta. Olisi ollut edes kohtuullista, että hallitus olisi jättänyt tämän esityksen tekemättä, vaikka sillä ei olisi löytynyt poliittista yksimielisyyttä tehdä alennuksia uusien aloittavien yritysten sosiaalimaksuihin.

Kaiken kaikkiaan yrittäjien sosiaaliturva on valitettavan heikko, ja se on yksi osa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi, eli tarvittaisiin monipuolisia toimia, runsaita toimia, joilla nimenomaan yritysten turvaverkkoa, sosiaaliturvaverkkoa vahvistettaisiin, jotta yrittäjyydestä tulisi paljon houkuttelevampi vaihtoehto kuin mitä muut vaihtoehdot olisivat. Tässä mielessä vielä kerran: syvää paheksuntaa on syytä esittää hallituspuolueita kohtaan, kun asian käsittely ei kiinnosta pienimmässäkään määrin valitettavasti.

Yleiskeskustelu päättyi.