Täysistunnon pöytäkirja 89/2013 vp

PTK 89/2013 vp

89. TORSTAINA 26. SYYSKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

 

Eeva-Maria Maijala /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Esitän tässä lakialoitteen, että raiskausrikosten rangaistusasteikkoa korotettaisiin vähimmäisrangaistusten osalta. Raiskauksesta minimirangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Törkeässä raiskauksessa minimirangaistus nousisi kahdesta vuodesta neljään vuoteen. Lisäksi aloitteessa esitetään poistettavaksi niin sanottu lievä raiskaus.

Nykyisessä rikoslaissa 20 luvun 3 §:ssä raiskausrikoksen tuomitseminen sukupuoliyhteyteen pakottamisena tulee kyseeseen silloin, kun teko on tehty kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa, eli kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa. Jos aloitteeni hyväksyttäisiin, niin jokainen väkivallan uhkaa käyttäen pakotettu sukupuoliyhteys tuomittaisiin aina joko raiskauksena tai törkeänä raiskauksena. Lievempänä tekomuotona tuomittaisiin ainoastaan silloin, kun toinen on pakotettu sukupuoliyhteyteen muulla kuin väkivallalla tai sen uhalla.

Seksuaalirikokset eivät ole vain väkivaltarikoksia. Niiden seuraamukset eivät rajoitu vain siihen, mitä on tekohetkellä koettu ja mitä mahdollisista fyysisistä vammoista parantuminen kestää. Raiskaukset ja seksuaalinen hyväksikäyttö voivat vaurioittaa ihmisen henkistä tilaa jopa loppuiäksi täysin riippumatta siitä, kuinka paljon siinä on käytetty väkivaltaa tämän raiskauksen yhteydessä. Henkirikoksissa jaottelu murha, tappo ja kuolemantuottamus on helppoa ymmärtää. Sen sijaan vaikeammin ymmärrettävä on jo jaottelu törkeä raiskaus, raiskaus ja pakottaminen sukupuoliyhteyteen eli lievä raiskaus.

Arvoisa puhemies! Toki on olemassa erilaisia lieventäviä asianhaaroja, mutta ne huomioiden on jo mahdollista tuomita asteikon alarajalta. Miksi kuitenkin täytyy olla erillinen rangaistuslaji? Lievä raiskaus kuulostaa jo käsitteenä mahdottomalta. Tappaahan voi vahingossa, jos vaikka tönäisee toista, ja hän kaatuu maahan, mutta ketään ei ymmärtääkseni voi raiskata vahingossa.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksestä 13/2012 käy ilmi, millaisia tekoja ovat nämä niin sanotut lievät raiskaukset. Yleisin peruste lievyydelle on väkivallan vähäisyys. Tällaisia tuomioita on annettu kuitenkin jopa teoista, joissa raiskaaja on esimerkiksi lyönyt uhriaan avokämmenellä, kuristanut kurkusta ja aiheuttanut mustelmia ja tällä tavoin taltuttanut uhrin vastarinnan. Kuuden kuukauden ehdollinen vankeus tuli tapauksesta, jossa raiskaaja löi lenkillä ollutta naista puistossa kasvoihin, repi hiuksista ja kaatoi maahan. Koska nainen oli raiskattu vain näin vähäisten tekojen jälkeen, niin raiskaus katsottiin lieväksi.

Niin sanotuista lievistä raiskauksista on annettu yleisimmin alle vuoden mittaisia ehdollisia rangaistuksia. Tilastojen mukaan myös tavallisista raiskauksista on esimerkiksi vuosina 2007—2009 annettu ehdollista vankeutta noin 41 prosentissa tapauksista. Tämä esitykseni, että vähimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta, tarkoittaa sitä, että rangaistus olisi aina ehdoton vankeusrangaistus.

Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan esitystä, jossa on osittain samoja elementtejä kuin tässä aloitteessani. Siinä muun muassa esitetään rikoslaista tämän 20 luvun kiistellyn 3 §:n poistamista kokonaan. Lausunnot tästä esityksestä tehtyyn luonnokseen on pyydetty toimittamaan 13.9. mennessä, ja hallituksen esityksen pitäisi olla valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Miksi minä sitten tein tämän aloitteen, kun tiesin asiaan liittyvän hallituksen esityksen olevan jo tulossa? Kesäkuun alussa, jolloin jätin aloitteen, oli tiedossa pyrkimys juuri tämän niin sanotun lievän raiskauksen poistamiseen. Pelkäsin tuolloin, että hyvää tarkoittava uudistus kuitenkin osittain vesitetään eli tämä lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty raiskaus kyllä tuomittaisiin nimeltään raiskauksena, mutta kuitenkin edelleen lievemmän asteikon perusteella, ja näinhän tässä juuri onkin nyt käymässä.

Oikeusministerin julkaisemassa luonnoksessa esitetään rikoslain 20 luvun 3 §:n poistamista kokonaan. Kaikki ennen sukupuoliyhteyteen pakottamisena tuomitut teot eivät kuitenkaan menisi nykyisen raiskauksen asteikon mukaan. Raiskausta koskevan 20 luvun 1 §:ään nimittäin lisättäisiin esityksessä uusi momentti, 3 momentti, jonka mukaan tavallista raiskausta vähemmän törkeät teot johtaisivat vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeuteen. Käytännössä tämä tarkoittaisi edelleen ehdollista tuomiota valtaosalle tämän asteikon mukaan tuomituista. Muutoin raiskauksen ja törkeän raiskauksen rangaistusasteikko ollaan säilyttämässä ennallaan. Toivottavasti hallitus vielä pohtii tätä esityksensä kohtaa ennen kuin se tuo esityksensä eduskuntaan.

Lopuksi, arvoisa puhemies: Tuomioistuimen on hankala muuttaa vuosien aikana omaksumaansa käytäntöä vain sillä perusteella, että julkisessa keskustelussa sitä vaaditaan. Toki tuomioistuimilla on vastuu tuomioiden perusteluista, mutta viime kädessä vastuu rikoslaistamme on kuitenkin lainsäätäjillä eli eduskunnalla, meillä kansanedustajilla. Tuomioistuin ei voi muuttaa ratkaisukäytäntöä vain yhteiskunnan paineen vuoksi. Meidän eduskunnassa on tehtävä tämä muutos.

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Raiskauksesta useimmiten jää elinikäiset jäljet mieleen, ja myöskin fyysisiä jälkiä voi jäädä. Se kulkee lopun ikää ihmisen matkassa mukana, ja nimenomaan sen takia tämä Maijalan esitys on kovasti kannatettava. Lievää raiskausta minun mielestäni ei ole olemassa. Kaiken kaikkiaan se on aina seksuaalista hyväksikäyttöä, tapahtuu se sitten millä tavalla tahansa. Siitä on vuosien mittaan tietenkin tullut oikeuskäytäntöön erilaisia tulkintoja. Kaiken kaikkiaan, kun luki tämän esityksen ja kuunteli edustajan selvityksen, tuli entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että rangaistusasteikon tiukantaminen on tärkeä asia ja hyvä asia. Raiskaus on nimittäin inhottavimpia rikoksia, mitä toista ihmistä kohtaan voi suorittaa tai tehdä, sanotaan nyt lasten seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen, joten kannatan lämpimästi Eeva-Maria Maijalan tekemää esitystä.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan minäkin lämpimästi näiden rangaistusten kiristämistä raiskausten osalta. Kun itse en kuitenkaan ole kovin perehtynyt näihin rangaistusasteikkoihin noin niin kuin ylipäätään, niin olisikin kauhean mukavaa, että kun tämä tulossa oleva hallituksen esitys aikanaan tulee eduskuntaan, niin siinä olisi selvää vertailua siitä, mitä rangaistuksia mistäkin ollaan sitten nykytilassa antamassa. Todellakin oli hyvä tietää jo etukäteen, että tämän hallituksen esityksen tullessa eduskuntaan pitää olla tarkkana, jotta sinne niitä kiristyksiä voidaan tehdä esimerkiksi juuri Maijalan esittämällä tavalla.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Tuen lämpimästi edustaja Maijalan tekemää lakialoitetta. Tästä asiastahan on aikaisemminkin täällä keskusteltu. Erityisesti sen vuoksi tämä on tärkeää, että puututaan näihin rangaistusasteikkoihin ja niitten tiukentamiseen, että raiskaus ei minun mielestäni ole koskaan lievä. On todella, raiskatuksi tulevia ajatellen, oikeastaan erittäin loukkaavaa, että käytetään tällaista käsitettä kuin lievä, koska siitä, niin kuin täällä edustaja Kärnä sanoi, jää elinikäinen vamma mieleen ja sieluun. Sen vuoksi on tärkeää, että tätä asiaa nyt todella arvioitaisiin. On erittäin hyvä, että kun hallituksen esitys on nyt tulossa, että otettaisiin vakavasti nämä ajatukset, mitä tässä lakialoitteessa on, koska en usko, että se sillä tavalla kuitenkaan sille väkivallantekijälle, raiskaajalle, on missään tapauksessa sellainen, että hän olisi tehnyt sen jotenkin vahingossa vaan ihan tarkoituksellisesti.

Kyllä meidän tässä yhteiskunnassa pitää löytää sellaisia keinoja, joilla me suojaamme ihmisiä, että ihmiset eivät joudu, voi sanoa, että ihan yllättäen, tämmöisten väkivallantekojen uhriksi, koska useinhan ne ovat todella yllättäviä. Tässä menemättä nyt yksityiskohtiin — siellä, minkä tässä esittelyssä edustaja Maijala toi hyvin esille, oli jo niitä yksityiskohtiakin — toivoisin, että kun tämä on käsittelyssä niin valiokunnassa kuin sitten hallituksen esityksenä, tähän vakavasti puututtaisiin ja mentäisiin siihen suuntaan, että näitä rangaistusasteikkoja todella tiukennettaisiin.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Maijalan aloite on hyvä, sillä on tärkeää, että yhteiskunta tiukentaa törkeiden rikosten rangaistuksia, kuten raiskauksen, ja siinä mielessä tämmöisen asteikon korottamisen luulisi saavan kaikkien täällä olevien kansanedustajien kannatuksen. Tyytyväisenä kuuntelin edustaja Elorannan mainintaa siitä, että teidänkin puolesta löytyy henkilöitä, jotka ovat valmiita kiristämään lakeja tällaisissa tapauksissa sekä myös edustaja Rauhalan, hallituksen jäsenen, kommentteja.

Mielestäni Suomessa on tämmöinen yltiöliberaalinen rangaistus- ja kriminaalipolitiikka. En voi käsittää, miksi Suomessa ylipäätänsä törkeässä rikoksessa pääsee automaattisesti vain puolet tuomiosta istuttuaan vankilasta ulos. Se on täysin automaattinen toimenpide, jos ei ole istunut vankilassa edelliseen kahteen vuoteen, ja lievennystä lisää myös se, jos on alle 21-vuotias, niin rikoksesta joutuu istumaan vain yhden kolmasosan. Siinä mielessä tämmöistä yltiöliberaalitoimintaa ei ole esimerkiksi meidän naapurimaassamme Ruotsissa. Siellä on se käytäntö, että kaksi kolmasosaa on se lievennys, josta lähdetään liikkeelle. Siinä mielessä, kun me monessa lainsäädännössä menemme kohti naapurimaata, niin tässäkin suhteessa voitaisiin kokonaisuudessaan katsoa kaikkien törkeitten rikosten kohdalla tiukempaa lainsäädäntöä. Toivoisinkin hallituksen edustajien ajavan tämänkaltaisia lakialoitteita ja kannattavan silloin, kun niitä tulee, kuten niitä on myös tullut, opposition jäseniltä.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Nyt käsittelyssä oleva edustaja Maijalan lakialoite on kannatettava.

On hämmästyttävää, että Suomessa monesti omaisuutta suojataan paremmin kuin kansalaisen fyysistä koskemattomuutta. Kun verrataan näitä sanktioita, joita erilaisista rikostyypeistä annetaan, niin tuntuu vain siltä, että fyysiseen koskemattomuuteen kajoaminen ei ole niin vakava rikos kuin omaisuusrikokset. Täytyy toivoa tämän lakialoitteen suhteen, että se johtaa myös toimenpiteisiin hallituspuolueitten edustajien taholta. Haluaisin itse, että näitä sanktioita tullaan kiristämään ihan tämän lakialoitteen mukaisesti, ja toivoisin myös, että ne sanktiot ovat sellaisia, että ne johtavat kunnolliseen rangaistukseen ja myös vankilassa.

Ovat aika ikäviä nämä kriminaalipoliittiset linjaukset, joita on tehty edellisen hallituksen aikana ja tämän nykyisenkin hallituksen aikana, että näitä vankilatuomioita on alettu muuntamaan pantarangaistukseksi, joista monet rikoksen uhrit eivät miellä ollenkaan, että ne olisivat rangaistuksia. Kun näitä vakavia rikoksia tapahtuu ja jos ne tapahtuvat vaikka uhrin kotipiirissä, niin on aika ikävää sitten, jos vaikka rikoksen tekijä ja rikoksen uhri asuvat samassa kerrostalossa ja sitten uhri joutuu näkemään tätä rikoksen tekijää, vaikka hän mukamas on suorittamassa vankeusrangaistusta, jos hänelle määrätään pantarangaistus, jonka hän saa kotioloissaan suorittaa.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Tästä lievä raiskaus -käsitteestähän ollaan ihan yleisesti sitä mieltä, että tämä pitäisi nyt poistaa, ja hyvä on se, että tässä uudessa työn alla olevassa lakiesityksessä, mitä valmistellaan, sitä ollaan poistamassa. Kun nyt sitten tässä nykyisessä rikoslain 20 luvun 3 §:ssä sanotaan, että "kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa", ja tässä on maksimi kolme vuotta vankeutta, niin tämä oltaisiin nytten poistamassa. Mutta todellakin tämä ollaan nyt vesittämässä, jos tapahtuu tämä muutos sillä tavalla kuin nyt valmisteilla on, elikkä kun nytten työn alla olevassa esityksessä on tällä tavalla, että rikoslain 20 luvun 1 §:ään, joka koskee näitä raiskausasioita, tulisi uusi 3 momentti, jossa sanottaisiin tällä tavalla, että "jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän törkeä" ja niin edelleen, niin siitä tulisi sitten vankeutta vähintään neljä kuukautta, enintään neljä vuotta, eli käytännössä ehdollinen rangaistus. Tässä kyseisessä tekstissä, vaikka siinä sanat muutetaan, kysehän on ihan vain sanahelinästä. Mitään muutosta ei todellisuudessa tässä esityksessä ole tällä hetkellä.

Nyt sitten vielä vertaan toiseen asiaan, elikkä Norjassa tällä hetkellä on työn alla tästä lakimuutos, jossa on tarkoitus, että rangaistus olisi jatkossa vähintään kolme, vai oliko se jopa neljä, vuotta vankeutta eli aina vankeusrangaistus raiskaustapauksissa.

Lopuksi sanoisin, että toivon, että tämä aloite tulee eduskunnan käsittelyyn jo tulevan talven aikana seksuaalirikoksia koskevan hallituksen esityksen yhteydessä, ja silloin meidän on perusteellisesti pohdittava, riittävätkö hallituksen esitykseen sisältyvät muutokset vai onko lainsäädäntöä sittenkin vielä selkeämmin ankaroitettava.

Kiitoksia annetuista kannatuksista.

Keskustelu päättyi.

​​​​