Täysistunnon pöytäkirja 89/2013 vp

PTK 89/2013 vp

89. TORSTAINA 26. SYYSKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulisi pyrkiä voimakkaasti tiivistämään nykyisestä. Tämä olisi paitsi lukioiden ja korkeakoulujen myös erityisesti opiskelijoiden etu. Lukiolaiset voisivat tutustua jo lukioaikanaan korkea-asteen opintoihin, saada myöhemmin opintiellä tarvittavia akateemisia valmiuksia ja myös vinkkejä uravalintaansa nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Myös motivaatio suorittaa toisen asteen tutkinto tavoiteajassa ja siirtyä viivytyksettä jatko-opintojen pariin paranisi. Tämä olisi myös työurien pidentämisen kannalta erittäin tärkeä tavoite.

Kysynkin ministeri Kiurulta: mikä on ministerin työkalupakki, jolla lukioiden ja korkea-asteen yhteistyötä voitaisiin tiivistää?

Opetusministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Kiitän tästä hyvästä kysymyksestä edustajaa, koska siinä toivotaan juuri sellaista, johon suuntaan meidän pitäisi mennä. Eli kyllä meidän pitäisi pystyä tarjoamaan toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus siihen, että he jo silloin opiskelunsa aikana miettivät, mihin mahdollisesti vielä jatkavat opinpolullaan. Lukioiden osalta suunta on korkeakoulu, ja tätä kautta sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen näkökulmasta olisi tärkeätä, että tulisi myöskin kimmokkeita tehdä tätä yhteistyötä.

Paras mahdollisuus tämän asian esillä pitämiseen on se, että me olemme tekemässä lukiouudistusta. Se on iso juttu, että me mietimme sitä, mitä tulevaisuuden lukioissa tehdään, ja tuo miettiminen tapahtuu nyt tämän hallituskauden aikana niin, että tehdään myös lopulliset ratkaisut. Omalta osaltani olen tämän ajatuksen kuullut edustajalta jo aikaisemmin, niin että siltä osin olemme jo miettineet, millä tavalla me voisimme (Puhemies koputtaa) huomioon ottaa tässä lukiouudistuksessa tämän toiveen.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Korkeakoulutusta annetaan lukuisissa toimipisteissä ympäri maatamme. Oppimisen, opetuksen ja tukipalveluiden edellytykset ovat kuitenkin vahvasti toisistaan poikkeavia riippuen toimipisteistä.

Nyt, kun ammattikorkeakouluverkostoa ollaan uudistamassa, kysynkin ministeri Kiurulta: miten nämä eroavaisuudet otetaan huomioon siten, että jatkossa opetus ja oppimisen tukipalvelut ovat yhtä laadukkaita kaikissa toimipisteissä?

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ministeri Kiuru, tiivis vastaus.

Opetusministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Ammattikorkeakoulu-uudistus on meneillään, ja nyt laitetaan toimiluvat sisään ja katsotaan, mitä tässä maassa ammattikorkeakoulut itse haluaisivat opettaa. Tämä on tietysti myös ylläpitäjien kanssa käyty keskustelu, jonka lopputuloksena sitten suomalaiset kunnat ovat miettineet, mikä omalla alueella olisi se setti, jolla mennään.

Nyt sitten me arvioimme poliittisessa käsittelyssä, mitä Suomessa jatkossa opetetaan ja miten sitä tehdään. Haastan tässä myös ammattikorkeakoulut niin kuin yliopistotkin mukaan niihin talkoisiin, että kun saadaan opiskelijat sisään, niin saamme ne sieltä myöskin sitten jatkossa ulos.

Iso syksy poliittisesti on tulossa, eli mietitään, mitä Suomessa opetetaan ja miten.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​