Täysistunnon pöytäkirja 9/2010 vp

PTK 9/2010 vp

9. TIISTAINA 16. HELMIKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten tiedetään, Valtiokonttorista on moneksi. Se toimii muun muassa valtion työeläkelaitoksena, se vastaa valtion varoista hoidettavasta eläketurvasta. Valtion eläkelain mukaista eläkettä saa 312 000 henkilöä. Tämän vuoden eläkemeno on noin 3,7 miljardia euroa. Maksutulot valtion eläkerahastoon ovat noin 1,6 miljardia euroa. Työelämässä olevia vakuutettuja on noin 190 000 henkilöä. Valtion eläkerahasto on sijoitusorganisaatio. Eläkerahaston avulla valtio varautuu valtion eläkejärjestelmän piirissä olevien työntekijöiden tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja pyrkii tasaamaan eri vuosiensa eläkemenoja. Sijoitukset ovat yli 12 miljardia euroa tänä vuonna. Olennainen ongelma on se, että sijoitustoiminta on erittäin suhdanneherkkä ja pienikin taantuma muuttaa rahaston arvoa. Esimerkiksi vuoden 2008 lopussa rahaston arvo oli vain hieman yli 10 miljardia euroa.

Arvoisa puhemies! Mielestäni tärkeä kysymys on myös se, riittävätkö valtion eläkemaksut kattamaan yli 3,7 miljardin euron eläkemenoja. Valtion eläkerahastolle on asetettu 25 prosentin rahastointitavoite valtion palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta eläkevastuusta. Rahastointiaste arvioidaan saavutettavaksi 2020-luvun alussa. Saavutetaanko rahastointiaste 2020-luvulla, se on sitten toinen kysymys. Kysymykseni on, jatkaako valtion eläkerahasto omana sijoitusorganisaationa vai yhdistetäänkö se osaksi Kuntien eläkevakuutuksen sijoitustoimintaa.

Keskustelu päättyi.