Täysistunnon pöytäkirja 90/2008 vp

PTK 90/2008 vp

90. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2008 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

 

Raija Vahasalo /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on ollut aivan erinomainen, sillä tässä asumislisän myöntämisessä luovutaan puolison tulojen huomioon ottamisesta. Tämä on ollut yksi hankalimmista asioista opiskelijoiden kohdalla, kun he ovat joutuneet todistelemaan Kelalle sitä, jos siinä kaksi tyttöä tai kaksi poikaakin tai vaikka tyttö ja poika asuvat saman katon alla, mutta eivät ole parisuhteessa, ja se on ollut vähän noloakin. Siitä nyt päästään vihdoin eroon. Ja tämän lisäksi pääsee myöskin uusia opiskelijoita tämän asumislisän piiriin, koska ne, jotka aikaisemmin eivät ole päässeet puolison tulojen vuoksi tähän asumislisän piiriin, nyt sitten pääsevät, ja tämä vähentää oleellisesti myös hallinnollista työtä. Tämä on erittäin hyvä asia.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Vahasalo kertoi jo sen uuden lainmuutoksen sisällön, joka on erinomainen. Haluan vaan korostaa sitä, että tähän asiaan ovat monet opiskelijat meidän kauttamme yrittäneet saada korjausta, ja nyt se todellakin on tapahtunut. Tämä, kuten monet muutkin aikaisemmat tämän hallituksen opintososiaaliset muutokset, on erinomainen asia ja me voimme olla tyytyväisiä, että on nykyinen hallituspohja, joka on todella paneutunut opiskelijoitten asemaan aivan toisin kuin aikaisemmat hallitukset.

Sitä tietenkin tämmöisenä vanhana opiskelijana, joka ei ole aikanaan saanut mitään opintotukea, vaan itse on omilla lainoilla, naapurien takaamilla lainoilla, ja työllä rakentanut opiskelunsa ja vienyt loppuun opiskelunsa, toivoisi, että opiskelijat ottaisivat nyt vakavasti ja opiskelisivat ja valmistuisivat, sillä heitä me tarvitsemme tämän yhteiskunnan rakentamiseen, emme ikuisia opiskelijoita, jotka venyvät yliopistossa vuositolkulla, 10—15 vuotta.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Erinomainen lakimuutos. Hankala ja kiusallinen 19 § poistetaan. Sillä on kaksi erinomaista lopputulosta: Ensinnäkin byrokratiaa saadaan pois. Kelalla on varmasti muutakin, tärkeämpää tehtävää kuin käydä läpi, kuka on kenenkin puoliso ja minkälaiset suhteet kenelläkin on. Siihen on varmasti kulunut hyvin paljon aikaa. Toinen hyvä näkökulma on se, että näiltä osin meille ei tule enää näitä hankalia, kiusallisia tilanteita ja tylyjä keskusteluja ihmisten välisistä suhteista.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys 117 jatkaa tuota hyvää hallituksen linjaa, jossa opiskelijoiden tilannetta parannetaan merkittävästi. 15 vuoden odotuksen jälkeenhän opintorahaa korotettiin 15 prosentilla ja tuota ennen jo vapaan tulon rajoja korjattiin merkittävästi, ja nyt sitten seuraavana parannusliikkeenä on tämä puolisoiden tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luopuminen. Tämä on varsin järkevä ratkaisu, sillä tämä on aiheuttanut todella erikoisia, jopa koomisia tilanteita, joissa kämppiksinä asuneet opiskelijat on katsottu automaattisesti puolisoiksi, jos he eivät ole muuten sitä toteen näyttäneet, ja nyt tämä erikoinen tilanne saadaan korjattua. On myös tosiasia, joka on tullut esille, että valtaosa opiskelijoista elää, ei yhteistaloudessa, vaikka asuisivatkin yhdessä, vaan kumpikin käyttää tulonsa itse. Tämä vähentää myös merkittävästi Kelan työmäärää, ja myös mahdollisia valituksia tulee tämän jälkeen varmasti merkittävästi vähemmän. On hyvä, että hallitus jatkaa tätä hyvää, opiskelijamyönteistä linjaa edelleen. Opintotukikokonaisuuteen jää kuitenkin asioita, joita on syytä tulevaisuudessakin määrätietoisesti korjata ja parantaa.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys osoittaa, että hallitus pystyy reagoimaan nopeasti keskeisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Suomen tulevaisuus on kiinni nuorisosta ja erityisesti osaavasta nuorisosta, ja kaikkia esteitä, jotka ovat opiskelun esteinä, tulee poistaa. Ja niin kuin täällä ed. Heinonen totesi, opintotuki korotettiin siihen, mitä opiskelijajärjestötkin vaativat, vapaata tulorajaa nostettiin sinne, minne järjestöt sitä vaativat.

Ja kun tämä ongelma tuli järjestöjenkin kautta voimakkaasti esille, niin hallitus reagoi siihen nopeasti. Tämän kustannusvaikutukset, 1,8 miljoonaa euroa, ovat aika merkittävät, Noin ykskaks tämmöisellä muutoksella on suuri merkitys opiskelijoille ja aika suuri myöskin valtiontalouden budjettinäkökulmasta. Erittäin hyvä uudistus, ja toivottavasti se kannustaa nuoria opiskelemaan ja mahdollistaa heidän taloutensa ylläpidon.

Mirja Vehkaperä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Asuminen on myöskin opiskelijoiden perusoikeus, ja tämä parantaa tätä oikeudenmukaisuutta ja selkeyttää opintotukijärjestelmää kaikkinensa, kun eivät enää puolison tulot vaikuta asumislisän saantiin. Ja tämän asumislisän piiriinhän tulee nyt sitten sellaisia etuuden saajia, jotka eivät aikaisemminkaan ole puolison tuloihin vedoten saaneet tätä asumislisää.

Hallitus ja nyt myöskin eduskunta jatkaa opiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien parantamista, ja toivon, että tämä jatkuu yhtä hyvänä. Uskon, että opiskelijajärjestöiltä, opiskelijoilta, tulee edelleenkin hyviä ja rakentavia esityksiä seuraaviakin budjetteja ja talousarvioita ja lakipykäliä ajatellen.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta saa lämpimän kannatukseni. On jo aikakin, että puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luovutaan. Tähän asti voimassa ollut käytäntö on ajanut monet nuoret ta-loudellisesti todella ahtaalle. Ei ole kohtuullista olettaa, että itsekin pienituloinen henkilö elättää asuinkumppaninsa edes silloin, kun pari elää suhteessa keskenään, puhumattakaan tilanteesta, jossa yhdessä asuu kaksi kaverusta.

Useinhan nuoret jakavat asunnon nimenomaan selvitäkseen vuokrakuluista paremmin. Kaksion puolikas tulee lähes aina halvemmaksi kuin yksiö. Tästä ei todellakaan pitäisi ketään rangaista. Nöyryyttävät selvitykset asuinkumppaneiden välisen suhteen laadusta eivät kuulu nykyaikaan. Olenkin todella iloinen, kun tilanteeseen vihdoin saadaan muutos ja opiskelijoiden elämä tältä osin helpottuu. Uudistus vähentää myös asumisjärjestelyjen selvittämisestä aiheutuvaa hallinnollista työtä merkittävästi, mitä pidän erittäin positiivisena asiana.

Arvoisa puhemies! Muistutan kuitenkin, että opiskelijoiden tilanteessa on tämän uudistuksen jälkeenkin vielä paljon parantamisen varaa. Opintotuki ei tahdo riittää ainakaan Pääkaupunkiseudulla elämiseen, eikä opintolainaa uskalleta ottaa epävarman tulevaisuuden vuoksi. Pätkätyöt ja työttömyys pelottavat, ja opiskeluajat venyvät osa-aikaisia töitä tehtäessä. Masennus on yliopisto-opiskelijoilla huolestuttavan yleistä ja liittynee yhä koveneviin työelämän vaatimuksiin, joita moni ei usko pystyvänsä täyttämään. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan hallitukselta pikaisia toimenpiteitä.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Oppositiosta voi vähän kritiikkiäkin esittää ehkä tähän, kun täältä minusta katsoen vasemmalta puolelta sivistysvaliokunnan jäsenet, edustajat Heinonen ja Lauslahti, kertoivat, että Kelalla on parempaakin tekemistä, aivan kuten äskeinenkin edustaja kertoi, kuin setvitellä ja selvitellä sitä, kuinka opiskelijat asuvat. Toki tämän voisi ulottaa aivan piispoihin asti, ehkä jopa eduskunnan arvovallankin taholta, että tässä maassa on todellakin parempaa tekemistä.

Mutta toisaalta nyt se negatiivinen juttu, kun meillä vähän aikaa sitten oli tämä, että Lapissa aletaan pika-avioliittoja solmia vauhdilla, niin tästähän tulee helposti nyt semmoinen juttu, että jotkut opiskelijat ottavat opiskelijalipun tuonne pohjoiseen johonkin hiihtokeskukseen ja menevät ja päräyttävät naimisiin ja sitten asuvat täällä halvemmalla ja ehkä sitten vaihtavat saman tien nopeasti siippaa. Tässä lainsäädännössä saattaa kyllä olla tämmöinen piispoillekin huolestuttava piirre olemassa.

Itsekin jonkinlaista tämmöistä sortoa aikoinani koettuani olen kyllä kaikin puolin sitä mieltä, että olemme jälleen kerran todistamassa hallitukselta ihmeellistä, hyvää lainsäädäntöä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! On syytä nyt tästä hallituksen esityksestä 117 onnitella hallitusta erityisesti sen vuoksi, että tällainen tilaisuus on hyvin harvinaislaatuinen, onnitella hyvästä esityksestä. Asumislisän myöntämisessähän ehdotetaan luovuttavaksi puolison tulojen huomioon ottamisesta. On todella ilo, että hallitus on pitkän tauon jälkeen tuonut eduskunnalle positiivisen esityksen, jota myös oppositio voi kiittää.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kaikki puhujat ovat kehuneet tätä esitystä oppositiosta ja hallituksesta, ja eduskunta on yksimielisesti tämän esityksen hyväksymässä, minä muiden mukana. En kuitenkaan malta olla tuomatta esiin myös asian toista puolta. Me usein korostamme, että tarvitaan keskinäistä välittämistä, tarvitaan huolenpitoa itsen lisäksi myös toisesta. Nyt me teemme uudistuksen, jossa opiskeleville aviopuolisoille sanomme, että vaikka toinen puoliso on hyväpalkkaisessa työssä ja toinen on opiskelija, niin tämän hyväpalkkaisen isojen tulojen ei tule mitenkään vaikuttaa tämän puolison saamaan asumistukeen. Eli lähetämmekö me sen viestin, että tämän hyväpalkkaisen puolison tulee käyttää iso palkkansa itsensä kehittämiseen, Karibialla lomailuun ja kaikkeen muuhun kuin oman aviopuolisonsa elättämiseen? Eli pitääkö hänen ajatella vain itseään eikä lainkaan puolisoaan?

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Minä olen sitä mieltä, että tämän tulevaisuuteen suuntautuvan sinivihreän hallituksen tuoma esitys on erinomainen. Minä lähden siitä, että puolisot hankkiutuvat yhteen ja perustavat perheitä siitä lähtökohtaisesta halusta hankkiutua yhteen, ja tämä nykyinen lainsäädäntö on omalta osaltaan ajanut tilanteisiin, joissa tätä halua yhteen liittymiseen ei ole haluttu tunnustaa viranomaisille. Minusta on aivan erinomainen asia, että tämä laki, joka koskee noin 2 000:ta opiskelijaa, mahdollistaa toisaalta avoimemman elämisen parisuhteessa mutta myöskin sen, että opiskelijoille on entistä houkuttelevampaa noudattaa voimassa olevia säännöksiä.

Toki tämä hallitus, ed. Tiusanen, on tuonut niin tämän esityksen kuin paljon muitakin opiskelijoiden asemaa erittäin paljon parantavia uudistuksia. Tämä jatkaa sitä hallituksen erinomaista linjaa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että vasemmistoliiton pitkään ajama esitys siitä, että puolison tulot eivät vaikuta opiskelijan asumislisään, nyt etenee. Siitä kiitos hallitukselle ja eduskunnalle, joka on tätä yksimielisesti hyväksymässä.

Tietysti tähän jää edelleen se ongelma, että toinen vasemmistoliiton ajama ja edelleen meidän esillä pitämämme asia on se, että opiskelijan asumislisä ei ole edelleenkään ympärivuotinen. Edelleen ajatus lähtee siitä, että ne kesäkuukaudet pitäisi asua ilmeisesti veneen alla tai mennä vanhempien luokse. (Ed. Zyskowicz: Mutta silloin ei opiskella!) Kyllä on kohtuullista, että kokovuotiseen asumiseen saadaan myös kokovuotinen tuki, ja tämä on se, joka seuraavaksi on korjattava. Mutta olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus on tullut vasemmistoliiton linjalle tässä, että puolison tulot eivät vaikuta opiskelijan asumislisään.

Tämä on tärkeää periaatteellisesti myös. Toisin kuin ed. Zyskowicz, me näemme, että yksilöllä pitää olla myös henkilökohtainen oikeus toimeentuloon. Ed. Zyskowicz tuntui edustavan sellaista ajattelutapaa, jossa osa ihmisistä jätetään täysin muiden varaan. Toivoisin, että tämä ajattelutapa, tämä periaatteellinen ajatus siitä, että pienituloisen puolison, asuinkumppanin, tulot eivät vaikuta, jatkossa myös laajennettaisiin esimerkiksi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tarveharkinnan osalta, koska se on myös iso ongelma. Puolison varsin pienetkin tulot pudottavat kokonaan pois tältä puolelta, ja on kohtuullista, että jokaisella ihmisellä, jokaisella yksilöllä, tässä yhteiskunnassa on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen toimeentuloon. Me olemme yksilöiden puolella, yksilön oikeuden puolella. Sitä vasemmisto haluaa edustaa.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Olen todellakin ed. Arhinmäen kanssa tästä periaatteellisesta lähestymistavasta eri mieltä, ja valitettavasti olen eri mieltä myös lähes kaikkien muidenkin kansanedustajien kanssa tässä asiassa. Minun mielestäni perheessä pitää olla velvollisuus myös sitä toista puolisoa kohtaan eikä vain velvollisuus omaa itseään kohtaan. Jos perheessä toisella puolisolla on hyvät tulot, niin mielestäni tällä puolisolla pitää olla velvollisuus huolehtia myös sen pienempituloisen elannosta eikä niin, että sen pienempituloisen elanto on yhteiskunnan piikissä ja sen suurempituloisen rahat on tarkoitettu vain hänen itsensä käyttöön. En ymmärrä tällaista itsekästä ajattelua. Me annamme juuri nyt sen signaalin tekemällä tämän uudistuksen ja vastaavia, että ihmisen tienaamat tulot ovat hänelle itselleen ja perheestä huolehtikoon yhteiskunta.

Tuomo Puumala /kesk:

Arvoisa puhemies! Meillä on käsissä erinomainen hallituksen esitys, pitkään odotettu. Puolisoiden tulojen vaikutus on ollut tämmöinen eräänlainen muinaisjäänne jostain kovin kaukaa, aiheuttanut paljon turhaa hallinnollista työtä, mistä onneksi nyt päästään eroon.

Aivan oikein, kuten täällä on todettu, kun tähän vielä yhdistetään se, että myöskin opintorahassa, tulorajoissa on päästy tämän hallituksen kautta eteenpäin, niin meillä on erinomainen kokonaisuus opiskelijoitten kannalta. Toki tarpeitakin edelleen riittää. Esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden asema on sellainen, johon vielä jo tämänkin hallituksen pitää ratkaisuja löytää.

Ed. Zyskowiczille: Valitettavan harva opiskelijaperhe on kuitenkaan miljonääri. Niitä Karibialla lomailevia opiskelijaperheitä ei kovin paljon ole näilläkään tulorajoilla, millä nyt ollaan. Ne ovat kohtuullisen pieniä. Väitän, että siellä perheissä ei aivan valtavia summia tienata. Itse asiassa kovinkaan moni nuori ihminenkään ei valitettavasti ole vielä miljonääri, niin että siinä on pitkä sarka tehtävänä. Uskon tämän esityksen edistävän kaikilla tavoilla oikeudenmukaisuutta myöskin näissä perheissä. Totta kai toisesta välitetään ja toisesta huolehditaan, siitähän tässä ei ole kysymys, vaan siitä, että jokaisella on myöskin oikeus hyvään toimeentuloon ja siihen, että toisen tulot eivät omaan toimeentuloon vaikuta.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on hyvä esitys, ja tämä edistää minusta sitä, jotta kaksi ihmistä voi asua samassa, ei tarvitse keinotekoisia rajoja olla siinä seurustelun tai yhdessäolon asiassa, koska tänä päivänä on semmoinen kyttäysmentaliteetti olemassa, joutuu katsomaan, että onkohan ne nyt yhdessä vai ei, ja pitää olla kaksi jääkaappia. Mutta tähän liittyen: Tämä periaate pitää laajentaa, niin kuin jo tässä aikaisemmin on ainakin yhdessä puheenvuorossa tullut esille, myös työmarkkinatukilaisten puolelle. Elikkä nyt hallitus on ottanut tässä hyvän askeleen. Minusta ihmisillä pitää olla oikeus aina omaan rahaan joka tapauksessa.

Tämänhetkinen tilannehan työmarkkinatukipuolella johtaa kans siihen, jotta se maksaa yhteiskunnalle huomattavasti enemmän, koska se tarveharkinta tekee teknisiä eroja. Tiedän paljon tapauksia, joissa lapset ovat lähteneet toisen puolison mukaan ja on muutettu asumaan vaikka saman rivitalon tai kerrostalon päähän. Asutaan erillään, sitten käydään saamaan työmarkkinatukea, mutta siinä samalla yhteiskunta maksaa vielä asumistuen, jolloin tapahtuu monta pahaa asiaa. Tapahtuu sillä tavalla, että menee yksi asunto lisäksi pois markkinoilta, sitten maksetaan ylimääräistä asumistukea. Siitä huolimatta saattaa olla, että vanhemmat tapaavat toisiaan, ovat vielä ystäviä keskenään ja saattavat joskus olla ihan saman katon allakin siellä. (Ed. Zyskowicz: Suunnittelusta pitää palkita, ed. Lahtela!) Tässä otetaan ensi askel siihen suuntaan, jotta tuetaan ihmisiä asumaan saman katon alla. Minusta tämä on tosi hieno homma, mutta muistakaa, jotta työmarkkinatukeen pitää saada tämmöinen samanlainen asia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

​​​​