Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on tärkeä asia kyseessä, ja ehdotan, että se otetaan käsittelyyn seuraavassa eduskunnan täysistunnossa, eli pyydän sen pöydälle eduskunnan seuraavaan täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Tiusanen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.