Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on hyvin tärkeä asia, jolla on ympäristönäkökulma ja -vaikuttavuus, ja ymmärrän, että eduskunnassa on koko joukko kansanedustajia, jotka haluaisivat osallistua tämän asian käsittelyyn, ja ehdotan, että tämä asia jää pöydälle eduskunnan seuraavaan täysistuntoon saakka.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Tiusanen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.