Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on semmoinen asia, joka on herättänyt täällä ennakkoon erittäin paljon mielenkiintoa. Asiasta on todella paljon keskusteltu, ja jotta tämä keskustelu olisi mahdollinen, teen ehdotuksen, että tämä asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Pulliainen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.