Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Muuntogeenisen maissin hyväksyminen EU:n sisämarkkinoille

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ministerineuvosto käsittelee ensi viikolla yhdysvaltalaisen Monsanto-firman tuottaman sokerimaissin variaation 863, joka on siis muuntogeeninen maissi, hyväksyntää EU:n sisämarkkinoille. Arvoisa ministeri Korkeaoja totesi radiohaastattelussa, että hän kannattaa tämän ehdotuksen hyväksymistä, ja toiseksi, että hän on lukenut nämä elintarviketurvallisuusraportit.

Ensimmäisenä kysymyksenä varmistan, että ministeri on todella lupausten mukaisesti tutustunut ja aivan erikoisesti Monsanton itsensä tekemään elintarviketurvallisuustutkimukseen.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! En ole sanonut, että olisin nämä raportit lukenut, mutta Suomi on noudattanut tässä asiassa etukäteen hyväksymäänsä menettelyä, jonka pohjalta tämä hyväksyminen EU:ssa on tapahtunut. Siis ensin on sovittu pelisäännöt ja sen jälkeen, kun näiden pelisääntöjen mukaan on toimittu, tämä lupa on annettu, ja Suomi on tämän menettelyn hyväksynyt.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun katsotaan sitten sitä Monsanton tekemää raporttia, se ei täytä alkeellisimpiakaan tieteellisen tutkimuksen kriteereitä. Rottakokeita on tehty, niissä syöttöpituus on 90 vuorokautta, joka on aivan liian lyhyt. Vertailussa on käytetty erilaisia muuttujia. Edelleen verenkuvassa on havaittu näillä eri ryhmillä suuria eroja, muun muassa munuaisten painossa on eroja jnp., eli toisin sanoen kaikki olennainen klikkaa.

Eikö, arvoisa ministeri, kannattaisi nyt ruveta lukemaan sitä, mihin nojaa nämä johtopäätöksensä, että olisi jonkinlaista tolkkua tässä hommassa?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Tämä tutkimus on unionin tasolla tehty, ja uskallan kyllä luottaa siihen, että niiden säädöksien mukaisesti, jotka tämän asian suhteen unionin tasolla on hyväksytty, unionin tasolla myöskin tämä tutkimus on luotettavasti tehty ja turvallisuus tällä tavalla varmistettu.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.