Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Valtion omaisuuden myyntitulojen käyttö

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Hallitus päätti noin vajaa vuosi sitten, että valtion omaisuuden myyntituloista vuosittain 500 miljoonan euron yli menevästä osasta enintään 10 prosenttia käytetään tutkimukseen, kehittämiseen ja infrastruktuurin parantamiseen. Tätä päätöstä on voimakkaasti arvosteltu. Kysynkin herra valtiovarainministeriltä tai pääministeriltä:

Aikooko hallitus muuttaa tätä päätöstä?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! En ole huomannut kovinkaan voimakasta arvostelua, pikemminkin on ollut kovaa innokkuutta pyrkiä jakamaan näin syntyviä myyntituloja. Tänä vuonnahan tähän on ensimmäisen kerran mahdollisuus, mikä näkyy hallituksen budjettiriihen päätöksessä. Noin 47 miljoonaa euroa käytetään tämän vuoden saavutettujen myyntitulojen osalta infrastruktuurirakentamisen lisäämiseen, ja tämä järjestelmä sovittiin hallitusneuvotteluissa. Valtaosa myyntituloista kannattaa ja halutaan käyttää valtion velan lyhentämiseen. Sitä kautta tulee pysyvää pelivaraa korkomenojen alentumisen kautta valtiontalouteen, ja päälinja tulee jatkossakin olemaan tämä.

Ed. Antti Rantakangas merkitään läsnä olevaksi.

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Minulla on tässä esimerkiksi Tiehallinnon lehti Etappi, jossa liikenne- ja viestintäministeri Luhtanen arvostelee tätä päätöstä voimakkaasti ja vaatii, että näitä myyntituloja käytettäisiin tiestön kuntoon laittamiseen. Hankkeitahan hallituksella on pitkä lista kirjattuna, todella tärkeitä hankkeita. Niin kuin ministeri Luhtanen täälläkin toteaa, niin ne ovat elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta tavattoman tärkeitä ja perusteltuja ja erittäin tuottavia hankkeita. Ministeri Luhtanen toteaa, että tiestöön rahaa vaikka lainaamalla, ja te maksatte lainaa pois. Eikö olisi viisasta muuttaa tätä päätöstä ja käyttää näitä varoja maakunnissa ja miksei täällä Etelä-Suomessakin todellakin tiestön kunnon parantamiseen? Se olisi elinkeinoelämän, työllisyyden ja turvallisuuden kannalta todella perusteltua. Ministeri Luhtanen on yksi johtava arvostelija tätä päätöstä kohtaan. Myös ministeri Pekkarinen on siellä meidän kulmillamme tätä voimakkaasti arvostellut. Ettekö, pääministeri, ole kuullut näitä ministerien käsityksiä tästä asiasta?

Puhemies:

Myönnän valtioneuvostolle yhden vastauksen tähän kysymykseen.

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Tämä 10 prosentin osuus on järkevä senkin vuoksi, että sitä voidaan käyttää vain kertaluonteisiin panostuksiin. Valtion velan hoidon kautta, niin kuin pääministeri totesi, saadaan pysyvää tilaa, ja silloin voidaan rahoittaa sekä kertaluontoisia että pysyviä menoja. Se on luontevin ja tehokkain tapa sekä budjetin etenemistä ajatellen että lopputulosta ajatellen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.