Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Luonnonsuojelualueiden myrskytuhot

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kontiolahdella tapahtui, että trombi kaatoi metsää siellä 500 hehtaarin alueella. Nyt siellä ovat ihmiset tiedustelleet asiaa, kun se on Metsähallituksen maata ja Metsähallitus on tehnyt päätöksen, että puita ei siellä korjata. Se on kuulemma Metsähallituksen luonnonsuojelualuetta. Vierestä korjataan kyllä kaikki puut sieltä saaresta mutta usean hehtaarin alueelta jätetään korjaamatta.

Miten tämän tyyppinen alue voidaan jättää oman onnensa nojaan ja rahat käyttämättä, koska siitä saataisiin myyntituloja? Asukkaat ovat toivoneet semmoista, että jätettäisiin pieni alue siihen, joka olisi myrskyn jäljiltä, ja loppu korjattaisiin pois, koska siitä tulee esimerkiksi tuhoeläimiä.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Näillä luonnonsuojelualueilla on tavoiteltu sitä, että luonnon monimuotoisuutta säilytettäisiin sillä tavalla, että metsäpalon tai myrskyn tai muun tällaisen luonnonilmiön jälkeen tämä alue jätettäisiin siihen kuntoon kuin luonto on sen laittanut. Tässäkin on juuri tällaisesta kysymys.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Miten tämä sopii siihen linjaan, että kuitenkaan kesäaikaan metsiin ja tienvarsiin ei saa varastoida havupuuta? Tässä niin kuin luonnostaan tulevat hirveät koppakuoriaiset ja kaikki tuhoeläimet. Minusta tämä tuntuu jotenkin ristiriitaiselta. Tässähän on luonnonsuojelusta kyse kuitenkin, kun puut pitää ajaa kesäaikaan pois.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Kyllä tässä on nimenomaan tästä asiasta kysymys, eli halutaan säilyttää alue sellaisena kuin luonto on tällaisen myrskytuhon jälkeen sen jättänyt — nimenomaan luonnonsuojelualueella.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.