Täysistunnon pöytäkirja 91/2004 vp

PTK 91/2004 vp

91. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2004 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Helsingin lähiöiden kunnostaminen

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Helsingissä on useita lähiöitä, joiden kunnostaminen olisi erittäin kiireellistä asukkaiden viihtyvyyden ja asuinympäristön parantamisen kannalta. Hallitus vain suunnittelee aravamäärärahojen siirtämistä budjetin katteeksi sen sijaan, että niitä annettaisiin kipeästi korjausmäärärahoja kaipaaville asunto-osakeyhtiöille tai kaupungin omistamille asuinkiinteistöille.

Arvoisa puhemies! Kysynkin asianomaiselta ministeriltä: Kuinka hallitus aikoo huolehtia, että esimerkiksi Itä-Helsingin lähiöiden tälläkin hetkellä heikkokuntoiset kerrostaloasunnot eivät pääsisi enää huonompaan kuntoon vaan niiden laajamittainen kunnostaminen valtion tuella saataisiin pikaisesti käyntiin?

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Arvoisa puhemies! Hallituksellahan on ollut muutaman viime vuoden ajan niin sanottu lähiöprojekti, jossa on tiettyjä valittuja lähiöitä kunnostettu. Sillä on haettu malleja ja tapoja, millä tavalla tätä vanhenevaa asuntokantaa pidetään kunnossa ja kunnostetaan. Projektin luonteenomainen kuva tietysti on se, että se loppuu jossakin vaiheessa. On katsottu, että kun tietyt toimintatavat on omaksuttu, tämä jatkuu normaalina toimintana. Hallitus myöntää korkotukiluottoja, hallitus antaa myöskin omistusasuntoihin vastaavia etuuksia, että voidaan näitä ulkovaippakorjauksia, putkiremontteja ja muita vastaavia tehdä. Eli meillä on selkeät välineet käytössä, minkä lisäksi Helsingin seudun alueelle on vielä erillinen määräraha asuntoalueiden viihtyisyyden ja asuttavuuden parantamiseksi tässä asunto-ohjelmassa, jonka hallitus hyväksyi, varattu.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Lisäkysymyksenä kysyn vielä asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Eikö olisi järkevää laatia laaja peruskorjausohjelma yleensäkin heikkokuntoisten kerrosvuokratalojen kunnostamiseen asuntopulasta kärsivälle Pääkaupunkiseudulle?

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Arvoisa puhemies! Se olisi kyllä järkevää, mutta se on nimenomaan näiden Pääkaupunkiseudun kuntien tehtävä. Minulla on sen verran kokemusta, että 80-luvun alussa Tornion kaupungissa laadittiin tällainen peruskorjaussuunnitelma, jota järjestelmällisesti toteutettiin, ja tänä päivänä voin sanoa, että kaikki kaupungin vuokra-asunnot ovat hyvässä kunnossa. Kysymys on kaupunkien halusta ja tahdosta. Sitähän hallitus Pääkaupunkiseudun yhteistyölläkin muun muassa haluaa ajaa takaa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.