Täysistunnon pöytäkirja 91/2009 vp

PTK 91/2009 vp

91. TIISTAINA 13. LOKAKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu 2.0

6) Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi muun muassa maantielain säännöksiä. Kun luin hallituksen esitystä, muistui mieleen se tilanne, joka liikenne- ja viestintävaliokunnassa oli silloin, kun nykyistä maantielakia säädettiin, jolloin nimenomaan puhuttiin ilmoittelusta ja ohjeistuksesta, esimerkiksi kesäteatteriviitoituksesta ja muusta vastaavasta. Silloin valiokunta yksimielisesti muun muassa perusteluissa totesi, että sellainen tulisi sallia. Nyt näyttää siltä, että hallitus on lähtenyt ilmeisesti Tiehallinnon haluamaan suuntaan, koska Tiehallinto ei ole halunnut oikein voimakkaasti noudattaa sitä tahtoa, mikä eduskunnalla oli liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton mukaisesti.

Toivoisin, kun valiokunta nyt käsittelee tätä uutta hallituksen esitystä, että se kävisi läpi sen mietinnön, joka silloin aikoinaan laadittiin maantielain yhteydessä, koska siinä otetaan huomioon se tosiasiallinen tilanne, mikä tuolla syrjäseuduilla esimerkiksi kesäisin tilapäisten kesänäytelmien taikka muitten vastaavien tapahtumien osalta on.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan ed. Vistbacka kajosi samaan asiaan. Varsinkin nyt, kun meillä on tämä Tarastin työryhmän päätöskin tai jonkunlainen ehdotus tulossa, niin monet kaupungit esimerkiksi mainostamisessa, Turku etunenässä, ovat menneet siihen, että jopa demokratiaa tavallaan halveksien ovat ruvenneet vaatimaan maksua siitä, että mainostetaan kaupungin alueella. Maantiemainonta Tiehallinnon ja muun suhteen on ollut yllättävänkin sallittua siinä mielessä vaalien aikana, että se ei aiheuta häiriötä ja, voisiko sanoa, köyhemmilläkin ehdokkailla on ollut helppo mainostaa jossain määrin näillä alueilla.

Mutta nyt, kun minä luen tätä, niin en näe ollenkaan selkeätä kannanottoa. Minä oikeastaan näen vaan sen, jopa törkeän suuntaisen vihjauksen tässä, että nyt kun Tarastin työryhmän myötäkin rahaa saa panna palamaan melkein vaikka kuinka paljon mainontaan, niin tässä ikään kuin kiristetäänkin tätä aidon demokratian mahdollistamaa juttua, että saisi mainostaa vapaammin vaalien alla, mikä kuuluu minun mielestäni demokratiaan ja siihen karnevaalihenkeen ja siihen, että innostetaan ihmisiä mukaan näissä asioissa.

Miten tämän kaltaisia ehdotuksia? Kuka näitä oikein kansanedustajissa ... Onko esimerkiksi kokoomuksenkin ainoa linja se, että kaikki, mikä maksaa, on sallittua tai oikeastaan satsataan vaan siihen? Mutta sitten kun on olemassa tämmöisiä asioita kuin tienvarsimainonta, jonka on Tiehallinto sallinut, niin ikään kuin sekin pannaan mahdottomaksi, ettei enää voi köyhempi mainostaa edes tässä maassa vapaammin, vaan sekin viedään siltä pois. Jotenkin tuntuu, että kun mediassa todistetaan ja puhutaan sen puolesta, että demokratiaa on kehitettävä, niin toisella kädellä koko ajan vedetään ruksia vanhojenkin toimineitten, parempien juttujen ylitse. Tämä on yksi esimerkki siitä vaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Muistan elävästi sen keskustelun, mikä liikennevaliokunnassa aikoinaan käytiin tästä tienvarsimainosasiasta. Ainut argumentti, mikä toisinajattelijoilla saattoi olla positiivisessa hengessä löydettävissä, kun oikein tarkkaan katsoi, oli liikenneturvallisuusnäkökohta. En voi kyllä ymmärtää, että jos muutamaksi viikoksi ilmestyy peräkylän tienvarteen yksi ainut kyltti "Kesäteatteri elää", se voi aiheuttaa mitään muuta kuin että ihmiset hihkaa, että "Eläköön, täällä on teatteria", mutta tuskin kukaan ajaa silloin puskaan kuitenkaan. Tässä katsannossa minä toivoisin todellakin, että se vanha mietintö kaivettaisiin esiin ja otettaisiin nyt järki mukaan tässä asiassa.

Juha Korkeaoja /kesk:

Arvoisa puhemies! Jälleen voin yhtyä ed. Pulliaisen näkemykseen ja myös ed. Pertti Virtasen näkemykseen koskien tätä tienvarsimainontaa. On nimittäin kyllä niin, että ne hajuttomat ja mauttomat Tielaitoksen sallimat, maaseutuelinkeinotoimintaa kuvaavat ja sinne ohjaavat kyltit eivät todellakaan riitä tämmöisen elävän maaseutuelinkeinotoiminnan viitoiksi ja mainoksiksi. Kyllä tässä suhteessa Suomi on nyt oikein byrokraattien byrokraattimaaksi tulossa, kun tällaista toimintaa ruvetaan säätelemään niin yksityiskohtaisesti kuin nyt ollaan tekemässä. Eli kyllä tässä mielestäni liikenneturvallisuutta yhtään vaarantamatta voidaan sallia paljon enemmän vapauksia kuin näyttäisi olevan tämän lain tarkoitus. Se vanha valiokunnan mietintö, jossa, niin kuin muistan, tähän kiinnitettiin huomiota, on syytä kaivaa kyllä esiin.

Kyösti Karjula /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä edellä kollegat ovat käyttäneet jo puheenvuoron tästä aiheesta, josta on aivan liian vähän keskusteltu, että me puhdistamme tienvarret sellaisista opasteista, viitoista, joilla on monta kertaa erityisesti maaseutualueella sille pienelle yritykselle, pienelle toimijalle hyvin tärkeä käytännön hyöty ihan opasteenakin.

Tässä mielessä ajattelen, että tämän hallituksen esityksen yhteydessä on kyllä hyvä, jos tätä asiaa tarkastellaan monipuolisemmin. Tässä viitattiin jo vaali-ilmoitteluunkin, mutta erityisesti kuitenkin näkisin nyt tämän pienen yritystoiminnan hyödyn ja edun, koska on äärimmäisen harmillista, että esimerkiksi Pohjois-Suomessa, voidaan sanoa, on kymmeniä, satoja kilometrejä puhdistettu tienvarsia, ja minä uskon, että tällä ei ole saavutettu edes liikenneturvallisuuden näkökulmasta mitään erityistä hyötyä.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja liittyen maaseutuyrittäjyyteen, maaseutumatkailuyrittäjyyteen. Nämä tienvarsimainokset liittyvät kyllä olennaiselta osaltaan elinkeinotoimintaan. Meillä Pohjois-Suomessa, niin kuin ed. Karjula totesi, muun muassa Lapissa parasta aikaa on käynnissä näiden niin sanottujen luvattomien kylttien poistaminen. Tiehallinto on lähettänyt hyvinkin tiukalla aikataululla 450 poistokehotusta. Mikäli tätä ei noudateta, niin sitten ne tullaan poistamaan ja kustannukset siitä sitten laskutetaan yrittäjiltä.

Toisaalta täytyy Tiehallinnon puolelta sanoa, että sehän noudattaa siinä lakia, eli on säädetty laki ja sitä sitten tulkitaan tällä tavalla. Mikäli halutaan, että lainsäädännöllä tämä asia hoidetaan, niin se on tietysti tämän talon asia hoitaa se kuntoon, ja on hyvä tätä keskustelua kuulla ja ottaa tästä evästystä, kun tätä asiaa nyt sitten täällä aletaan tarkemmin käsitellä. Mutta täällä se myös voidaan korjata, missä se laki on 2006 säädetty.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Minäkin yhdyn pitkälti niihin puheenvuoroihin, mitä täällä kollegat ovat asiasta puhuneet.

Liikenneturvallisuuden kannalta tällaiset mainokset eivät ole kovinkaan oleellinen asia. Jos me mietimme liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja sitä, mitkä ovat niitä turvallisuusriskejä, niin niitä ovat esimerkiksi nuorten ylisuuret ajonopeudet ja joillain tällaisilla mainoksilla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Meidän liikennekulttuurimme pitää sisällään turvallisuusriskejä. En voi ymmärtää sitä, että mainokset olisivat kovin oleellinen osa liikenneturvallisuuskeskustelua.

Toinen asia, joka tulee silloin tällöin tässä yhteydessä esiin, on se, että meillä ei ole yhtenäistä käytäntöä Suomessa ja on vaikea luoda yhtenäistä käytäntöä. Olisi kuitenkin reilua, että erilaisia mainostajia kohdeltaisiin mahdollisimman tasapuolisesti. Täällä on viitattu tulkintoihin, ja silloin kun tulkinta on laaja ja lavea, voi olla jonkun kunnan tai tiepiirin rajan toisella puolella hyvin epäoikeudenmukaista käytäntöä. Tässä minusta pitäisi hakea myöskin tämmöistä reilua, tasapuolista kohtelua alan toimijoille.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tästä turvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta, kun puhutaan, Tampereen kaupunki on siitä surullisen kuuluisa. Kaikki argumentit virkamiehistöstä ja muualta viittaavat siihen, että autojen nopeus on saatava kymmeneen tai mieluummin autot seisovat paikallaan. Sitten tietysti joku lapsi voi juosta seisovaa autoakin päin ja lyödä päänsä, jollei ole kypärää ja avaruuspukua ja muuta vastaavaa. Eli on ihan hölmöilyä Suomessa tämä, voisiko sanoa, liikennepoliittinen turvallisuuskeskustelu, kun se menee näihin autojen nopeuksiin.

Päinvastoin, apinakokeissa tai sanotaanko simpanssikokeissa, jotka varmaan liittyvät suomalaiseen ajotaitoon maaseudulla pitkältikin, siis nyt puhun turruttavasta ajamisesta maaseudulla, vauhti on hyvin suggeroiva tekijä, ja alan ihmisenä voin sanoa, että tärkeimpiä juttuja, mitkä rikkovat sen, kun ajaa pitkää matkaa, on, että tulee joku kiinnostava mielenkiintoinen mainos, vaikka komea vaalimainos tienvarressa, niin huomio kiintyy taas johonkin muuhunkin. Eli ihminen havahtuu, herää, että tuolla on joku mukava yritys tai jotain tämmöistä.

Suomalaisessa tiekulttuurissa mieluumminkin mielenkiintoiset, yllättävät tapahtumat tienvarrella, kun muuta ei tapahdu, muutakin kuin että kun orava juoksee ja sitten se juoksee taas takaisin, ovat liian harvinaisia nykyään. Meidän on kokonaan lopetettava hyväksymästä näitä turvallisuuskannanottoja tämmöisissä asioissa silloin, kun ne vetoavat suunnilleen joihinkin alkeellisiin äidinvaistoihin, että aina on tärkeätä, kun — no niin, ymmärrätte kyllä tämän asian.

Eli muuten, aivan kuten ed. Karjula sanoi, keskustelun voisi avata monesta muustakin asiasta, mutta tässä asiassa varsinkin se pitäisi avata, ja tämä liittyy kiinteästi siihen demokratiaan, koko Suomen tavallaan avaamiseen taas ihmisyydelle ja sille, että me teemme jotain, mitä me itse haluamme, ja tuemme niitä pieniä ja mikroyrityksiä ja niitten mielenkiintoista, luovaa innovaatiota siellä tienvarsilla ja mitä ne ovat keksineetkään, eikä missään nimessä toimita näin päinvastaisesti jopa sille, mistä hallitus on antanut kannanottoja tai mitä ihmeitä siitä, mitä on tämä luovuus ja innovatiivisuus. Tämä ei ainakaan ole sitä, eikä turvallisuutta.

Reijo Paajanen /kok:

Arvoisa puhemies! Täällä on tullut hyviä kommentteja. Muistan myös itse, kun valiokunnassa tätä keskustelua käytiin, ja täytyy todeta, että kyllä oli outoa se byrokratia ja se, millä ihmeellisellä tavalla meitä ohjattiin, että tällaista oltiin läpi viemässä. Matkailu on keskeinen tulevaisuuden elinkeino varmasti Suomessa. Suomi on harvaanasuttu maa, ja siltä osin en usko, että sellaista viidakkoa syntyy tuonne maanteitten varsiin, että se olisi haitaksi liikenteelle, päinvastoin. Siellä joudutaan etsimään, katsomaan, mistä löydetään se kohde, mihin ollaan menossa.

Minusta tyyppiesimerkki oli aikoinaan, kun tuolla omalla kulmallani taistelimme Lappeen raviradan kyltistä, ja sitä käytiin lähes kymmenen vuotta eri tahojen kautta, että saatiin se ensimmäiseen risteykseen, mistä tullaan kaupunkiin. Monet hevosmiehet ajoivat ohi ja vetivät siellä torin kautta hevosensa sitten vasta sinne hevosradalle. Tämä oli sitä liikenneturvallisuutta. Toivon, että tätä avataan uudelleen ja saadaan järkevälle pohjalle tämä säädäntö.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Täytyy kyllä valitettavasti todeta se, että Tiehallinnolla on ollut täysin käsittämätön tulkinta, joka on poikennut täysin siitä, mikä oli eduskunnan tahto silloin, kun viime kerralla maantielaki hyväksyttiin. Itse olen ollut valiokunnassa muovaamassa niitä perusteluja nimenomaan tilapäisten opasteiden osalta. Kyse ei ole esimerkiksi jossakin kesäteatterin opasteiden poistamisessa enää ollut mistään liikenneturvallisuuskysymyksestä, vaan päinvastoin sillä on vaikeutettu, aiheutettu lisää liikenneturvallisuusongelmia, kun ulkopaikkakuntalainen on lähtenyt etsimään sitä kesäteatteria ja ruvennut tekemään siellä tiellä U-käännöksiä jne. Sehän se vasta liikenneturvallisuuskysymys on. Minä toivon todella, että liikennevaliokunta tutustuu siihen viimekertaiseen valiokunnan mietintöön ja eduskunnan tahtoon ja sen mukaisesti myöskin tämän hallituksen esityksen yhteydessä toimitaan.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Pienyrittäjien tievarsiin laittamat mainoskyltit ovat välttämättömiä, jotta kulkija osaa pysähtyä palvelun saadakseen. Miten se muuten järjestyisi? Minusta esimerkiksi Lapissa meillä on se todellinen tilanne yhä, että vaikka matkailijamäärät rajusti kasvavat, on liian vähän ja liian harvassa niitä mainoksia siellä, että käykääpä meillä kahvilla tai ostamassa lappilaista alkuperäistuotetta. Minä pidän täydellisenä nipottamisena tällaista yritystä poistaa ne sieltä ja tuoda joku standardimalli, joka maksaa paljon, sen tilalle. Totta kai niitten mainoksien pitää olla asiallisia. Saavat ne silti olla omaperäisiä. Se ei ole mikään todellinen ongelma.

Enempi on ongelma se, että jättiyhtiöt voivat laittaa sinne tiealueen ulkopuolelle jättimäisen kokoisia mainoksia. Kun ne ovat siellä tiealueen ulkopuolella, ne saavat siellä olla jopa sata kilometriä ja enemmänkin siitä kohteestaan, ja kun niitä kääntyy katsomaan, niin se on minusta enemmän liikenneturvallisuusongelma. Kyllä tässä nyt ammutaan tykillä hyttysiä. Ne ovat pieniä yrittäjiä, ja tämä on monelle sitten aika kohtalonkysymys. Miten siellä saa asiakkaita, jos ei saa mainostaa?

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Tääl on piretty erinomaasia puheenvuoroja. Musta tuntuu, että me ollahan kaikki samaa mieltä. Totuushan on näin, että tieturvallisuutehen näillä kylteillä ei oo mitään nekatiivista tekemistä, jos niitä siellä on, päinvastoon turvallisuus lisääntyy ja ihmiset pysyy valppaana autossa, tuloo virikkeitä ja ennen kaikkea pysyy hereellä, kun aina sillon tällön on tienvarsimainoksia. Ja pitää ottaa huomiohon se seikka, että Suomi on erittäin harvahan asuttu maa, ja pyritähän siihen, että Suomi pysyy asuttuna, joka kolokko elävänä. Yrittäjiä on todella paljon niin Länsi-Lapissa ku Itä-Lapissa, on Itä-Suomessa, jopa Pohjanmaalta löytyy. Olis hyväksi, että siellä sais olla asianmukaase kyltit, oli sitten kysymys firmoista tai kesätapahtumista. Mä luulen, jotta tämä sali on nyt tänä päivänä luonu sellahen pohjan valiokunnille ja lainsäätäjille, että tästä se lähtöö käymään.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Olen samaa mieltä kuin ed. Mieto siinä, että niiden kylttien pitää olla asianmukaisia, ja sitten on myöskin niin, että ei varmasti olisi haitaksi, jos alueen kunta jollakin tavalla voisi tukea tämän informaation toteuttamista sillä tavalla, että siellä olisivat myöskin sen tyyppisiä ne ilmoitukset, että ne olisivat luettavissa informatiivisina ja mieluummin muita kuin kaatumassa olevia, vanhaan pahviin maalattuja sanoja ja numeroita.

Kun ed. Tennilä kiinnitti huomiota siihen, että suuret, kalliilla rahalla hankitut, voisi sanoa, maisemamainokset ovat sallittuja ja niihin ei juuri kritiikkiä kiinnitetä, niin tämä on epäkohta. Niitä suuria, usein koko maisemaan vaikuttavia mainoksia, suurien firmojen informaatioita, kyllä pitäisi katsoa entistä tarkemmin, mikä paikka on sovelias tällaiseen mainontaan, millä tavalla se vaikuttaa ympäristöön kaiken kaikkiaan. Ne vaikuttavat erittäin voimakkaasti.

Puhemies! Tässä on myös kysymys ratalain muuttamisesta. Kiinnitän lyhyesti huomiota siihen, että kun nyt siirrytään tilanteeseen, jossa hallituksen esityksen mukaan voidaan moottorikelkoille antaa lupa ylittää rautatie, niin tämän tyyppinen luvan antaminen vaatii todellakin harkintaa ja myöskin merkintöjä ja yleistä tiedottamista, jotta onnettomuuksilta vältytään.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Täällä edustajat Vistbacka ja Paajanen kertoivat, että viime eduskuntakaudella liikennevaliokunta käsitteli näitä merkintöjä, että jos on kesätapahtumia, missä kohdassa ne ovat ja mistä sinne pääsee. Siellä oli kyllä henki se, että näitä sallittaisiin juuri tästä syystä, että ihmiset tietävät, mihinkä menevät, eivätkä siellä seikkaile tiellä ja jarruttele ja hiljentele liikenteen seassa. Minä ihmettelen, miten se näin on sitten lipsahtanut, että eduskunnan ja valiokunnan tahtoa ei ole tässä noudatettu. Toivotaan, että nyt tässä noudatetaan, niin kuin täällä ed. Mieto kertoi, että tässäkin salissa on tahto, että tähän suuntaan edetään.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Minun oma tulkintani vallitsevasta oikeustilasta on kerta kaikkiaan se, että sillä perusteella, mitä eduskunta mietinnössään totesi — se valiokunnassa aikoinaan muokattiin — vaatii aika kovaa kanttia tiehallinnon viranomaisilta mennä niitä mainoskylttejä poistamaan. No, nyt ei vaan kukaan ole lähtenyt siitä rettelöimään ja viemään sitä oikeuteen, mutta nyt on korkein aika tehdä sillä tavalla, että valiokunta kerta kaikkiaan laittaa tämän pykälään, niin se on niin selvä peli, ettei siinä voi nikotella mitään.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Anteeksi, kun ei ollut mahdollisuutta olla mukana tässä keskustelussa heti alusta alkaen. Ed. Kasvin kanssa isännöimme Quebecin parlamentin puhemiestä juuri äsken.

Todellakin tämä keskustelu on erittäin tarpeellinen, ja tästä on tullut myöskin maaseutuyrittäjiltä aika paljon palautetta siltä osin, että he kokevat tilanteensa eriarvoiseksi, esimerkiksi nämä maaseutumatkailuyrittäjät, jotka eivät pysty tienvarsimainontaa käyttämään hyödyksi ja ilmoittamaan omista palveluistaan. Minun mielestäni, kunhan nämä ilmoitukset ja kyltit ovat asianmukaisia ja siistejä, pitäisi mahdollistaa se, että esimerkiksi maaseutumatkailuyrittäjillä olisi mahdollisuus ilmoittaa omista palveluksistaan, plus sitten nämä kesätapahtumakyltit. Nämähän päinvastoin, voi sanoa, elävöittävät tienvarsiamme, kunhan ne eivät häiritse liikennettä siellä. (Ed. Pulliainen: Nimenomaan, siitä on kysymys!)

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Vielä tähän kansanläheiseen asiaan pari näkökulmaa. Mielestäni tässä on kaksi kategoriaa myöskin: mainokset maaseudulla, mainokset taajamissa. Jos katsomme taajamamainontaa, niin siellä on tapetoitu milloin minkäkinlaisilla katseenvangitsijoilla autoilijoitten huomiokykyä, ja pidän sitä taajamaliikenteen kannalta jossakin määrin liikenneturvallisuutta huonontavana, koska se on niin massiivista ja sillä kerta kaikkiaan tullaan melkein autoon sisään. Sen sijaan maaseudulla tilanne on ihan toisin. Liikenneturvallisuushan paranee, jos autoilija huomaa ajoissa, missä olisi joku mielekäs tauonpitopaikka. Varsinkin tällaisessa pitkien etäisyyksien maassa usein ajetaan turhankin kauan yhtä kyytiä, ja silloin liikenneturvallisuus huononee. Olisi toivottavaa, että autoilijat pitäisivät taukoja. Ammattimaisen liikenteen osaltahan tästä on säädetty oikein lailla, mutta henkilöautopuolella näin ei ole.

Mitä sitten voisi toivoa taajama-alueen ulkopuolella olevilta mainoksilta, on, että ne olisivat kuitenkin hyvällä maulla tehtyjä ja siistejä, ettei niitä yhdistetä roskaamiseen, ja näin varmaan sitten asianmukainen yrittäjä toimiikin; hänellä on intressi toimia sillä tavalla, koska huono, epäsiisti mainos ei ole kovin puoleensavetävä.

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! On erittäin helppo yhtyä siihen keskustelun yleiseen henkeen, mikä tässä salissa nyt tämän asian osalta on tehty liittyen nimenomaan tähän tienvarsiopastukseen ja -mainontaan. Täytyy muistaa, että maantielaki tukee infran lisäksi myös alueen elinkeinotoimintaa, ja on totta, että Tiehallinto ainakin tänä päivänä näyttää kieltämättä harjoittavan hyvinkin tylyä ja kategorista toimintatapaa tienvarsiopastuksen osalta. Onkin täysin välttämätöntä, kuten muun muassa ed. Pulliainen totesi, muuttaa nyt säädöksiä, lakia ja asetusta niin, että Tiehallinnolle määritellään selkeästi toimintamahdollisuudet, tavat ja säädökset näitten tienvarsiopastuksien osalta.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Oikeastaan edellinen edustaja alkoi puhua siitä asiasta, että kun tästäkin tehdään rahastusta, kun kaikki niin kuin tavallaan rajoitetaan tällä sektorilla, niin silloinhan ainoastaan toteutuu taas tämän hallituksen politiikka, että kaikki on saatava rahastettavaksi ja estettävä demokratian toteutuminen, jos siihen ei ole varaa, ja se muistuttaa vanhaa käytäntöä.

Tässähän, jos me menemme vielä siihen, että löystytettäisiin nyt sitten tätä jotenkin esteettisesti, mikä mainos on siisti, kun me poliittiset päättäjät nyt, kun ajatellaan, miten media kohtelee tänä päivänä kansanedustajia tai oikeastaan kansaa, koska mehän edustamme sitä kansaa, olemme melkein lainsuojattomia täällä, niin silloinhan poliittisten vaalien aikana kuka tahansa virkamies, puoskari, riippuen jonkun kunnan tai kaupungin voimasuhteista, voi päättää, että tuo on epäsiisti ja tuo täytyy poistaa, ja kaikki ymmärtävät, mihin suohon siinä joudutaan. Ainoa keino on tehdä sen kaltainen selkeä päätös, että väliaikaisesti vaalien, karnevaalien aikana tämmöiset sallitaan. Onhan esimerkiksi ryyppäämisen suhteen Tampereen kaupunki sallinut sen, että meillä on kaljateltta jatkuvasti koko kesän ja se rähinä saa jatkua keskustassa, mutta vaalimainokset ovat epäsiistejä, vaikka ne poistetaan aina melkein heti, jos ne eivät ole oikeilla paikoilla niissä telineissä.

Tämä on tavallaan meidän omaa yhteiskuntaamme vaivaava järjettömyys, joka pahenee koko ajan, ellei nyt tässä, kun eduskunta selkeästi osoittaa tahtoa sen suhteen, että tämä on järjetön laki, jossain vaiheessa pistetä ja vihelletä tätä peliä poikki, ja tässä on se kohta, koska tämä jos mikä on järjetön tässä muodossa.

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Nostaisin tästä erittäin hyvästä keskustelusta esille mielestäni tosi ansiokkaan ed. Saarisen puheenvuoron tästä taajamien ja maaseutualueitten tasapuolisesta kohtelusta. Tässä oman yrityksen mainonta-asiassa on minuun ollut yh-teydessä pohjoissavolainen maatilamyyjä-yrittäjä Topi Laitinen, ja hän käy parhaillaankin erittäin tiukkaa kädenvääntöä viranomaisten kanssa tässä, minkälainen oman yrityksen mainonta on sallittua ja mikä ei. Jotenkin tuntuu epäreilulta, että tosiaan taajamien läheisyydessä isot liikeyritykset ja huoltamoyritykset saavat mainostaa hyvinkin näkyvästi, kirkkaasti ja räikeästi, mutta tienvarsipellolla aivan asiallinen oman yrityksen mainostaminen ei olisikaan sitten enää sallittua. En oikein voisi kuvitella, että tähän samaan muottiin menisivät nämä kyseiset isot ketjuyritykset, että ne hyvin värittömästi ja ilman oman brändinsä muotoilun mukaisia ilmoituksia suostuisivat omaa toimintaansa mainostamaan, mutta tämmöiseen muottiin yritetään sitten haja-asutusalueilla toimivat yrittäjät panna. Kyllä se omaleimaisuus täytyy sallia myös haja-asutusalueitten ihmisille, ja tämmöisestä tiukasta muotoon panemisesta kärsivät juuri mainitsemani maatilamyymälät, muut suoramyyntipalvelujen tarjoajat, pienyrittäjät ja taiteilijat, joita onneksi myös Kehä kolmosen ulkopuolella vielä elää.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Ed. Saarinen otti tärkeän asian esille, että pitää ny kuitenki hivenen kattoa järjen poikasellaki tätä asiaa. Nimittäin taajaman ulkopuolella onhan aivan luonnollista, että tuolla isoilla mettätaipaleilla jnp. se on elävöittävää, että siellä on tienvarsimainoksia, ja ne ovat jopa hyväksyttäviä ja sallittujakin, mutta sitten taajaman sisäpuolella kyllä on tarpeheksi jo ja lainsäätäjäkin on kattonut tarkasti, jotta mihinkä annetahan ja mihinkä on soveliasta, jotta jos sinne rupiaa tulemahan niitä joka ikisehen pienehen pätkähän tienvarrelle, niin sehän on jo turvallisuusriski, että otetahan niin kuin maalaisjärki kätehen näis, niin hyvin menöö.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Olen pitkälti samaa mieltä täällä esiintyneen yksimielisen kansanedustajajoukon kanssa tästä tienvarsimainonnasta, mutta kun luin tätä hallituksen esitystä ja pykälien yksityiskohtaista perustelua, niin tämä 52 § ja siinä nimenomaan tämän lisäyksen "ellei lausunnon pyytäminen ole ilmeisen tarpeetonta" selittäminen mielestäni yksityiskohtaisissa perusteluissa jää kyllä aika epäselväksi. Sen vuoksi varmasti todellakin tällä valiokunnan mietinnöllä on merkitystä sille, millä tavalla tätä pykälää aiotaan tulkita käytännössä, missä tapauksessa esimerkiksi tämä lausunnon pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta, milloin se taas sitä ei ole.

Keskustelu päättyi.