Täysistunnon pöytäkirja 91/2009 vp

PTK 91/2009 vp

91. TIISTAINA 13. LOKAKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

 

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kiinnitin huomiota tässä hallituksen esityksessä tärkeään asiaan, vammaisten oikeuksiin. EU:n rautatievastuuasetuksen velvollisuutta antaa apua vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle sovelletaan Suomessa kaikessa rautatieliikenteessä, ja liikennevaliokunta toteaakin mietinnössään, että kyseiset säännökset johtavat valiokunnan käsityksen mukaan parempaan palvelutasoon sekä lähi- että kaukoliikenteessä ja turvaavat vammaisten ja liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia liikkumiseen. Tämähän on linjassa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kanssa, joka korostaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta liikkumisvapauteen.

Nythän on niin, että kaikki junayhteydet eivät ole esteettömiä, esimerkiksi jotkut taajamajunat. Taajamajunalla ei voi rullatuolilla matkustava henkilö mennä Poriin. Lain edellyttämä tarkoitus vaatii siis lisäresursseja suurempaa panostusta perusradanpitoon, ja perusradanpidossahan on ollut vuosittain noin 80 miljoonan euron vaje, mikä on johtanut ratojen rapistumiseen.

Arvoisa puhemies! Korostaisinkin nyt tässä, että radat on laitettava kuntoon ja kalusto on saatava esteettömäksi.

Keskustelu päättyi.