Täysistunnon pöytäkirja 93/2005 vp

PTK 93/2005 vp

93. TORSTAINA 22. SYYSKUUTA 2005 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Arvoisat edustajat Rehula ja Vielma! Tässä lakiesityksessä esitetään kansaneläkettä korotettavaksi 5 eurolla joskus ensi vuonna sitten. Tämä korotus on tarpeeseen nähden aivan liian matala, ja se pitäisi toteuttaa ensi vuoden alussa. Perusteluita on löydettävissä vaikka kuinka paljon. En ryhdy käymään niitä tässä läpi. Totean vaan, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee esittämään, että kansaneläkkeitä korotetaan 20 eurolla ja korotus toteutetaan ensi vuoden alusta.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Olen varsinaisten puheenvuorojeni yhteydessä puuttunut tähän asiaan jo ja pidän 5 euron korotusta kansaneläkkeisiin loukkauksena sitä väestöryhmää kohtaan, joka tämän maan on sotien jälkeen rakentanut. Tuolla summalla saa kahdet munkkikahvit tuolta ovien takaa kuppilasta. Tämä laki kaiken lisäksi tulisi voimaan vasta ensi vuoden syyskuun alusta. Pidän tällaista todella moraalittomana esityksenä hallitukselta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ei tässä valitettavasti voi muuta kuin yhtyä edellä puhuneen keskisuomalaisen ed. Vielman puheenvuoroon. Tämä on tyrmistyttävää, että tällainen esitys meille tulee, 5 euroa, ja juuri ennen vaaleja, eli ei edes vuoden alusta voimaan vaan vasta syksyllä. Tämä on kyllä saanut kentällä eläkeläisiltä täyden tuomion tällainen menettely. Nyt kun huomenna tulee julki ministeri Hyssälän tänään kertoman mukaan erilaisten taksojen korotusesitys ja hallitus aikoo tehdä vielä niin, että terveydenhuollon, sosiaalipuolen taksoja korotetaan, niin eihän tästä jää käteen mitään. Edellinen korotus tämän vuoden maaliskuun alusta meni alkoholin hinnan alennuksen aiheuttaman indeksitappion korvaamiseen eläkeläisille. Kysymys on kaikkein pienimmän eläkkeen varassa elävien toimeentulosta, ja heistä suuri osa on, niin kuin on ilmennyt, köyhyysrajan alapuolella.

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti lupaa perustellusti ja myös rahoituksen osalta 20 euroa korotusta tämän hallituksen esityksen päälle. Silloin liikutaan sellaisella tasolla, joka on ymmärrettävä ja hyväksyttävä ja kunniaksi sille väestönosalle, joka ansaitsee paljon enemmän kuin tämä kylmäsydäminen hallitus antaa.

Keskustelu päättyy.