Täysistunnon pöytäkirja 93/2005 vp

PTK 93/2005 vp

93. TORSTAINA 22. SYYSKUUTA 2005 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

Etanolin sekoittaminen bensiiniin

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on melkoisessa turbulenssissa, ja hyvin varteenotettavaa on, että yhdysvaltalaiset markkinatutkimuslaitokset kehottavat omia tahojaan varautumaan siihen, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta nousee yli 100 US-dollarin. Tämä merkitsee tietysti biopolttoaineelle aivan erikoisen suurta tulevaisuutta ja tärkeyttä.

Luimme eilen lehdistä, että arvoisa kauppa- ja teollisuusministeri oli tehnyt avauksen etanolin suhteen, jos muistan sen oikein. Voisiko arvoisa ministeri kertoa vähän tarkemmin, mistä tässä nyt oikein oli kysymys, koska se asia sattuu nyt aika tavalla hyvin tähän maailmanpoliittiseen, markkinapoliittiseen saumaan?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Olen tainnut saman asian sanoa jo aikaisemminkin täällä salissa tai ainakin alkunuotituksen siihen. Kysymys on siitä, että noin kuukausi sitten hallitus ensimmäisen kerran komissiolle vastatessaan sanoi, että Suomi lähtee toimiin, joilla myös Suomessa sekä biopohjaista liikenteen energian kysyntää edistetään että myöskin yritetään toimia tavalla, jossa myöskin tuotantoa syntyisi. Ei näin eksplisiittinen ollut se vastaus, mutta ajatus oli tämän suuntainen.

Nyt kun tuossa strategiatyössä on katsottu, mitä tässä voitaisiin tehdä, niin yksi niistä vaihtoehdoista, mitä voitaisiin tehdä, on todella ryhtyä toimiin, joilla aidosti synnytettäisiin kysyntä täällä suomalaisilla liikenteen polttoainemarkkinoilla. Yksi tapa — heitin vain yhtenä esimerkkinä — on se, että velvoitetaan kaikkeen siihen bensiiniin, mikä maassa jaetaan, sekoittamaan tietty määrä etanolia tai siihen dieselpolttoaineeseen sekoittamaan tietty määrä biodieseliä. Tämä on yksi tapa: jos esimerkiksi 5 prosenttia jossakin vaiheessa kaikesta liikenteen polttonesteestä olisi tällaista biopohjaa, sillä erittäin merkittävästi vähennettäisiin myös sitä päästöoikeuksien ostovelvollisuutta, jonka Suomi joutuu maailmalta ostamaan tulevien vuosien aikaan. Tässäkin mielessä tämä on mielestäni selvittämisen arvoinen asia.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on loistavaa! Kannustan hallitusta kyllä pikaisesti tekemään tässä ratkaisuja. Ymmärränkö minä nyt oikein, että hallituksessa voitaisiin päätyä sellaiseen, että meille tänne eduskuntaan tulee hallituksen esitys, joka on tässä suhteessa lailla velvoittava niin, että tässä todella voidaan varman päälle ruveta myöskin maankäytöllisesti asioita hoitamaan? Tämä liittyy tietysti maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toimeliaisuuteen myöskin ja tietysti tähän ilmastoselvitykseenkin, joka on kai eduskuntaan joskus tulossa.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin kysymys on tässä vaiheessa vielä selvittämisestä, mitä on mahdollista tehdä, jotta syntyy kysyntä. Jos me tuonne laitamme vapaaehtoisen torven, josta voi ottaa vähän kalliimpaa bioa, todennäköisesti se ei ala vetää. Jos me aiomme saada aikaan todelliset markkinat, sitten ilmeisesti pitää ottaa jotain tällaisia lakisääteisiä velvoitteita, joilla biopohja edistyisi. Tätä selvitetään. Toisaalta selvitetään myös sitä, millä tavalla saataisiin suomalaisesta bioraaka-aineesta syntymään tuotantoa, että markkinoilla olisi myös Suomessa tuotettua biopohjaista energiaa, jota sitten kenties sekoitettaisiin, kenties muulla tavalla edistettäisiin. Nämä kaikki asiat vaativat selvitystä. Esimerkiksi, jos halutaan suomalaista biopohjaa valmistaa Suomessa, se vaatii nykylaskelmin jonkin verran tukea, ja tämä asia vaatii totta kai myös hallituksen sisällä vielä valmistelua, eikä hallituksella ole mitään lopullista kantaa siihen, ollaanko esimerkiksi verosta valmiita tinkimään, jotta saadaan kannattavaksi tämä biopohja. Mutta nämä selvitykset on pakko tehdä jo senkin takia, että niillä voidaan vähentää sitä velvoitetta ostaa ulkomailta näitä päästöoikeuksia Suomeen.

Christina Gestrin /r:

Värderade talman! Nu i samband med att klimatstrategin görs upp är det ju otroligt viktigt att de här förnybara energikällorna befrämjas. Riksdagsledamot Pulliainen lyfte upp etanolen, och jag skulle vilja fråga om biobränsle som används vid uppvärmning av hus.

Har regeringen funderat på att sänka momsen för flis och pellets vid uppvärmning av småhus från 22 procent till 8 procent? Det skulle bli väldigt mycket mera lönsamt på det viset.

Arvoisa puhemies! Onko siis hallitus pohtinut mahdollisuutta laskea pelletin ja puuhakkeen arvonlisäveroa 22 prosentista 8:aan? Näin on monessa muussa EU-maassa tehty.

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Päästökauppa tällä vauhdilla, mikä sillä nyt on, tulee merkitsemään sitä, että biopolttoaineitten kilpailukyky vahvistuu automaattisesti. Puun osalta jopa kysymys alkaa olla siitä, käytetäänkö puuta vaiheessa, jossa sitä kannattaisi vielä jalostaa. Osa kysymystä on jo tässä. Sen vuoksi verohelpotuksia ei kannata lähteä tuolta pohjalta kovin äkkiä katsomaan.

Tuohon edelliseen kysymykseen vielä, puhemies, se, että etanolin lisääminen bensiiniin tarkoittaa tietysti hinnan nousua. Jos verohelpotuksella kompensoidaan sitä, sitten on jostain muualta poissa se verotuottomenetys. Sitä joudutaan punnitsemaan hallituksessa ja eduskunnassa, mistä tingitään.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.