Täysistunnon pöytäkirja 93/2014 vp

PTK 93/2014 vp

93. TIISTAINA 7. LOKAKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

 

Simo Rundgren /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan tässä yhteydessä tuoda esille Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajistossa käydyn keskustelun koskien Ruotsin entisen sosiaali- ja terveysministeri Bo Könbergin raporttia, jossa hän käsitteli pohjoismaista sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä. Olen sen raportin luettuani ja kuultuani vakuuttunut siitä, että nyt kun Suomessa tehdään tätä sote-uudistusta, niin meidän on samanaikaisesti kyllä avattava katsetta myöskin rajojen yli. Pohjoismaat ovat maailman huippua myös tällä alalla, ja tuossa Könbergin raportissa tulee esiin se, että meillä on yhteistyömahdollisuuksia harvinaisten sairauksien kohdalla, psykiatrisen hoidon kohdalla, virkamiesvaihdon kohdalla ja sitten esimerkiksi antibioottien käytön osalla. Siitä on erittäin paljon hyötyä, jos otetaan huomioon ne kokemukset, mitkä naapurimaissa ovat.

Mutta ennen muuta se alue, johonka haluan kiinnittää huomiota, on se, että meillä on Ruotsin kanssa, erityisesti tuolla pohjoisessa, suoraa maarajaa, jossa on vilkasta kanssakäymistä, yli 500 kilometriä, samaten Norjan kanssa, ja näillä raja-alueilla on sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön toteuttamisessa jo nyt otettava huomioon se yhteistyömahdollisuus, mikä naapurimaiden kanssa on. Me emme saa piirtää sitä Suomen karttaa ikään kuin siinä eivät näkyisi naapurin puolella olevat terveyskeskukset ja sairaalat. Esimerkkinä vain totean, että jos Kilpisjärvellä saa vaikkapa vakavan sairauskohtauksen, niin se lähin sairaala ei ole Rovaniemi vaan se on Tromssa. Ja käytännössä se tapahtuu juuri näin, että helikopterilla vakavan sairauskohtauksen saanut viedään Tromssaan.

Haluan tässä yhteydessä vain todeta, että ministeri Rädyn on syytä ottaa tämä vakavasti, kun hän menee Pohjoismaiden terveysministerien kokoukseen, ja nostaa esiin tämä Pohjoismaiden yhteistyön näkökulma todellisena mahdollisuutena meille kaikille.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Rundgren kokeneena pohjoismaisen yhteistyön tekijänä toi esille erittäin tärkeitä näkökulmia siitä, miten pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa parantaa ja sitä kautta hyödyttää kaikkia Pohjoismaiden kansalaisia. Myös tämä lakiesityksen aivan tekninen sisältö palvelee juuri näitä asioita, joita edustaja Rundgren nosti esille ja jotka vaikuttavat meidän jokaisen kansalaisen arjessa.

Keskeinen sisältö liittyy siihen, että rajalain 12 §:n 2 momenttia esitetään muutettavaksi niin, että kun eurooppalaisina EU-, Eta- tai Sveitsin kansalaisina olemme oikeutettuja samantasoiseen sairaanhoitoon kuin mihin paikallisen maan asukkaat ovat, mikäli ulkomailla äkillisesti sairastumme, niin tosiaan tällä lakimuutoksella nyt sitten poistetaan se tekninen este, etteikö sitten voi saada myös jälkikäteen korvausta siitä hoidosta niin, että se kustannus hoidosta asettuu sille tasolle, mikä olisi myös sen paikallisen asukkaan kustannus siitä akuuttihoidosta ollut. Elikkä jos siis matkustamme ilman eurooppalaista sairausvakuutuskorttiamme tuolla maailmalla, niin sitten kuitenkin siitä huolimatta voimme saada sen hoidon niillä kustannuksilla, joihin olemme oikeutettuja.

Tämähän on juuri hyvää eurooppalaista yhteistyötä, sitä EU:n perustyötä, jonka vuoksi EU on hyödyllinen kaikille kansalaisilleen. On tärkeää, että tämä asia ja sitten siihen liittyvät byrokraattiset yksityiskohdat myös Suomen lainsäädännössä menevät eteenpäin niin, että asiat etenevät.

Keskustelu päättyi.