Täysistunnon pöytäkirja 94/2004 vp

PTK 94/2004 vp

94. KESKIVIIKKONA 22. SYYSKUUTA 2004 kello 17

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

 

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kun tänään käsittelemme kansaneläkkeen tasokorotusta 7 eurolla ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärän korottamista 3 eurolla kuukaudessa, minun on pakko kysellä lähinnä keskustan ministereiltä ja kansanedustajilta poliittisen moraalin perään. Olen kyllä jo aikaisemmin tiennyt sen, kuinka kaksinaamaista politiikkaa keskusta harjoittaa, mutta tämä on mielestäni moraalittomuuden huippu.

Vaalien alla olin useissa paneeleissa ja yhteistilaisuuksissa keskustan ehdokkaiden kanssa ja sain kuulla, kuinka he lupasivat panna eläkeläisten asiat kuntoon, jos saavat riittävästi kannatusta ja valtaa. Ministeri Hyssälä lupasi vaalien alla pienimpiin eläkkeisiin 300 euron korotuksen, ja nyt hän istuu hallituksessa, joka tarjoaa 7 euroa. Tuolla 7 eurolla, hyvät ystävät, te saatte eduskunnan ruokalasta lihapullat tykötarpeineen ja tuolla rintamalisän 3 euron korotuksella muutaman kupillisen kahvia. Tällaisen ehdotuksen te teette eläkeläisille ja veteraaneille, kun te samaan aikaan perustelette poliittisten valtiosihteereitten vakanssien perustamista ministereitten luottohenkilöiksi ja esitätte rahaa moniin muihin todella turhiin hankkeisiin ja toimintoihin. Pidän tällaista toimintaa suurena loukkauksena eläkeläisiä ja veteraaneja kohtaan.

Jo eilisessä välikysymyskeskustelussa lähinnä keskustan edustajat hakivat selitystä surkealle työttömyystilanteelle siitä, että Suomessa oli vaikeina vuosina kokoomuslainen valtiovarainministeri kaksitoista vuotta. Olen varma, että niin te tulette tekemään myös eläkekysymysten osalta; se on teidän ainoa perustelunne. Annan teille samanlaisen vastauksen kuin eilen. Kokoomuslainen valtiovarainministeri joutui todella vaikeassa tilanteessa nostamaan Suomen taloudellisesti jaloilleen ja kattoi punamultahallitukselle sen pöydän, jonka te olette valitettavasti jo kaataneet. Kun pääministeri Lipposen hallitusten työn tuloksena taloutemme oli paljon vankemmalla pohjalla kuin aikaisemmin, uskoimme ja edellytimme, että eläkeläisten ja veteraanien ongelmiin paneudutaan tomerasti tällä vaalikaudella. Nyt meille annettu esitys on kuitenkin vastoin kaikkia kohtuusnäkökohtia, ja korostan edelleen: se on poliittisesti täysin moraaliton ehdotus. Keskusta on räikeällä tavalla pettänyt lupauksensa jälleen kerran.

Kansaneläkkeen korotusesityksen perusteluissa todetaan muun muassa: "Kansaneläkkeen saajista yli puolet on naisia, joten tasokorotus parantaisi erityisesti pientä eläketuloa saavien naisten taloudellista asemaa." Oletteko todella tosissanne ja harkitusti sitä mieltä, että taloudellinen asema paranee 7 eurolla? Kun asiaa on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä, valmistelun on täytynyt tapahtua sellaisten henkilöiden toimesta, joilta puuttuu kosketus todelliseen, elävään elämään.

Kun kuitenkin hallituksen ministerit liikkuvat kentällä ja samoin hallitusta edustavat kansanedustajat ja kuulevat eläkeläisten ja veteraanien mielipiteitä ja palautetta, olisi luullut ministerin pysäyttävän asian esittelyn pöydälleen ja vaativan alaisiltaan uuden esityksen. Mutta kun näin ei ole käynyt, vetoan kaikkiin kansanedustajiin, että korjaamme ehdotusta, hylkäämme tämän esityksen, joka meillä on käsiteltävänä, ja korjaamme sitä niin, että todella kunnioitamme eläkeläisten ja veteraanien elämäntyötä. Heidän ansiostaan täällä on tänä päivänä juhlittu uuden 60 miljoonan euron lisärakennusta, ja heidän ansiostaan me yleensä täällä työtä teemme.

Maija Perho /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tätä 7 euron korotusta, sen aientamista, perusteltiin sillä, että kansaneläkeindeksi olisi tuonut alkoholin hinnanalennuksen vuoksi niin pienen korotuksen kansaneläkkeeseen, että tämä 7 euron korotus nyt sitten korvaa tämän matalan indeksikorotuksen. Hallitusohjelmassa ymmärtääkseni lähdettiin siitä, että tällä olisi pitänyt nostaa kansaneläkkeensaajien ostovoimaa. Näin ei tule tapahtumaan, ja siitä syystä tämä korotus jää liian pieneksi. Mielestäni tähän pitää lisätä vähintäänkin se 7 euroa till, joka tarvitaan, jotta tällä on ostovoimaa korottava merkitys. Kokoomus tulee omassa talousarvioaloitteessaan esittämään, että korotus on 15 euroa.

Eero Heinäluoma /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä on puhuttu paljon näistä vaalilupauksista eri yhteyksissä, ja nyt kiinnitän huomiota vaan siihen, kun tämä 7 euroa on todellakin kovin vähän, että kokoomuksen ohjelmassa ennen eduskuntavaaleja ei löytynyt tähän asiaan ollenkaan rahaa. Siellä ei ollut euroakaan, arvoisa ed. Vielma ja myös ed. Zyskowicz, ihan tyhjää. Tässäkin asiassa te olette jälleen kääntäneet kelkan, niin kuin näissä eräissä muissakin asioissa on tapahtunut. Voisitteko kertoa, miksi ennen eduskuntavaaleja täällä ei ollut teillä ollenkaan rahaa tähän tarkoitukseen?

Jaakko Laakso /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Ed. Heinäluoma ihmetteli kokoomuksen menettelyä, että kokoomuksen vaaliohjelmassa ei ollut penniäkään kansaeläkkeiden tasokorotukseen. Täytyy sanoa, että ilmeisesti kokoomus seurasi tässä SDP:n esimerkkiä, koska myöskään SDP:llä ei ollut vaaliohjelmassaan minkäänlaista tasokorotusta kansaneläkkeisiin.

Kun hallitus sitten sopi tästä tasokorotuksesta, niin lähtökohta oli se, että tämä tasokorotus tehdään vasta vuonna 2006. Mutta nyt tämä tasokorotus on päätetty aikaistaa sen takia, ettei mentäisi pakkasen puolelle sen takia, että viinan hinnan alennus leikkaa eläkeläisten indeksejä. Eli kyse ei ole tasokorotuksesta, vaan kyse on indeksioikaisusta, viinan hinnan alennuksen tuomasta välttämättömyydestä huijata eläkeläisiä nyt kunnallisvaalien edellä väitteellä, että eläkkeitä korotetaan maaliskuun alussa.

Ahti Vielma /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Heinäluomalle sanoisin, että — todella vastaus tuli jo täältä — ei sitä ollut myöskään sosialidemokraattien ohjelmissa, joita minä ole nähnyt. Mutta tämä ei olekaan tässä tärkeintä. Tärkeintä on se, mitä tehdään, eikä se, mitä luvataan. Minä peräänkuulutin puheessani juuri sitä, että keskustapuolue on luvannut vaalien alla jokaisessa tilanteessa, missä minä olen ollut, hoitaa sekä taitetun indeksin että pohjaosan ja pienimpien kansaneläkkeitten korotuksen. Nyt te tarjoatte 7:ää euroa. Tämä on sitä moraalitonta politiikkaa, jota minä tarkoitan ja josta vähän muistutan teitä.

Anne Huotari /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Olen tullut eduskuntaan yhtä aikaa ministeri Liisa Hyssälän kanssa ja kuuntelin kahdeksan vuotta, siis kaksi kautta, jonka olin hallituspuolueen kansanedustajana ja myöskin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, koko ajan hänen joskus aika ilkeämielisiäkin puheenvuorojaan siitä, miten ne hallitukset eivät ajatelleet köyhiä ja eläkeläisiä. Kun viime kaudella nostimme kaksinkertaisella summalla, lähestulkoon, kansaneläkettä, silloin meiltä kysyttiin, kuinka viitsimme nöyryyttää näin pahasti eläkeläisiä. Nyt tietysti olisin toivonut, että ministeri Hyssälä olisi täällä vastaamassa sanoistaan ja ennen kaikkea tästä kuuluisasta vaalilupauksestaan, minkä hän itse on antanut: "Minimieläke on saatava nykyisen 400 euron tasosta noin 700 euroon kuukaudessa." Minusta on kohtuutonta meitä kohtaan, (Puhemies koputtaa) jotka olemme kantaneet vastuuta kahdeksan vuotta, että hän ei ole täällä nyt vastaamassa.

Päivi Räsänen /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää 20 euron korotusta minimieläkkeeseen, ja tämä ehdotuksemme noudattelee vaaliohjelmaamme, sitä, mitä esitimme eduskuntavaaleissa. Lisäksi meillä on vaihtoehtobudjetissamme myös rahoitus tälle esitykselle toisin kuin kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa. Nimittäin tuloveronkevennyksillä ei tätäkään hyvää parannusta rahoiteta. Kun kysellään poliittisen moraalin perään, niin kyllä ajattelen, että ihan yhtä lailla, kuin hallituspuolueille on kysymyksiä esitetty, myös oppositiopuolueilla on vastuunsa kertoa, mistä rahoitus.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Heinäluoma nosti esille kokoomuksen kuuden kohdan vaaliohjelman. Missään vaiheessa ei se ollut tyhjentävä. Kukaan ei ole ajatellutkaan, että kokoomuksella koko neljän vuoden aikana on tasan kuusi asiaa, joita se ajaa, ja muita asioita ei olisi.

Oleellista meidän linjassamme oli se, että lupaamme vähemmän, teemme enemmän. Keskustan linja on täysin päinvastainen: luvataan tolkuttomasti, tehdään naurettavasti. Tässä ministeri Hyssälän kuuluisassa, surullisen kuuluisassa, vaaliesitteessä hän lupaa palauttaa pohjaosan, hän lupaa poistaa taitetun indeksin — me kaikki tiedämme, miten siinä on käynyt — ja sitten hän lupaa, kuten täällä jo todettiin, 300 euron korotuksen, 300 euron korotuksen, kansaneläkkeeseen ja nyt esittää ministerinä 7:ää euroa.

Minä uskon, että ministeri Hyssälä huolimatta siitä, että hän kuuluu keskustaan ja on keskustalainen poliitikko, (Puhemies koputtaa) on pohjimmiltaan rehellinen ihminen. Ajattelen, että kyllä varmasti häntä nolottaa nyt: kehtaa esittää 7:ää euroa, kun 300 on luvannut. Hän ei ole paikalla. Pitäisikö tämä asia laittaa pöydälle, (Puhemies: Minuutti!) jotta ministeri Hyssälä voisi olla mukana osallistumassa tähän keskusteluun?

Olavi Ala-Nissilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ilmeisesti on hyvä, että tätä hallitusohjelmassa olevaa eläkkeiden tasokorotusta on aikaistettu nyt, niin kuin tässä lakiesityksessä tehdään.

Mitä keskustan linjaan tulee, niin puoluekokouksessa kesällä todettiin, että juuri näin pitäisi tehdä ja mikäli talouden kehitys on suotuisa, pitäisi katsoa, mitä enemmän voitaisiin vielä tehdä eläkeläisten hyväksi. Tämä on yhdessä päätetty hallituksen linja, ja tämä on hyvä. Minusta täällä ei kannata yksittäisiä vaaliesitteitä lukea, vaan nyt rakentavasti edetä, ja kun me tiedämme tämän indeksiongelman, mikä tässä viime vuonna on, minusta tämä on hyvin perusteltu esitys.

Timo  Soini /ps (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Jälleen on käynnissä vanhojen puolueiden eläkeläisharhautus. On oikeastaan tällainen eläke-ekumeeninen jenkka: yhdet lupaavat yhtä, toiset toista. 7 euroa on nyt tulossa. Jos eläkeläistä oikein normaalilla tavalla harhautetaan, kun nämä tulevat taas vaalien alla, sitä haaleeta saludoa pahvimukista ja siivu pullaa, niin hän voi kokea saaneensa 10 euroa: 7 euroa sieltä ja 3 euroa kahvissa ja pullassa. Pääsette toiselle kymmenelle peräti. Kyllä täytyy sanoa, että samaan aikaan herranvirkoja ja valtiosihteereitä, 7 500, ja pienimmälle eläkeläiselle 7 euroa, ja tämmöinen vaalitäky: juuri nyt kunnallisvaalien alla ilmoitetaan, että joskus ensi vuonna tulee.

Osmo  Soininvaara /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! En ole niin hirvittävän tarkasti seurannut kansanedustaja Hyssälän vaalilupauksia, mutta muistan kyllä varsin hyvin hänen puheensa täällä eduskunnassa, varsinkin kun hän kyseli peruspalveluministerin tekemisiä ja esitti niistä kysymyksiä. Silloin esitettyihin mielipiteisiin verrattuna toimet ovat tietysti aika paljon poikenneet. Minusta tämä ei ole ainoastaan yksittäisen kansanedustajan ongelma, vaan katsoisin kyllä vähän tuonne lehterille päin. Miten on mahdollista, että lehdistö päästää opposition tai hallituspuolueet niin vähällä lupauksistaan? Kyllä minusta olisi paikallaan myös, että lehdistö vaatisi kokoomukselta nyt varjobudjettia. (Ed. Gustafsson: Aivan oikein, aivan oikein! — Ed. Lamminen: Älkää siihen mikrofoniin huutako!) Jos tähän kokoomuksen politiikkaan mahtuu kovin suuri kansaneläkkeen korotus, niin kyllä minä haluan nähdä sen laskelman, miten ne suuret veronalennukset siihen mahtuvat.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Edustajat Räsänen ja Soininvaara kuuluvat siihen koulukuntaan, joka onneksi on hupenemassa, johon koulukuntaan kuuluivat ennen eduskuntavaaleja myös keskusta ja demarit, jotka ajattelivat, että työnteon verotuksen keventäminen johtaa vääjäämättä valtion verotulojen vähenemiseen ja sitä kautta vaikeuttaa erilaisten sosiaalisten tulonsiirtojen tai peruspalvelujen tuottamista. Nyt kuitenkin esimerkiksi sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa ed. Huovinen, eilisessä puheenvuorossaan pääministeri Vanhanen ja monet muut ovat todenneet, että nimenomaan tämän hallituksen tähän asti tekemät työnteon verotuksen keventämiset ovat tukeneet työllisyyttä. Jos tähän uskotaan, kuten me uskomme myös, työllisyyden tukeminen ja edistyminen merkitsee sitä, että hyvinvointipalveluihin ja sosiaalisiin tulonsiirtoihin tulee lisää varoja eikä suinkaan vähemmän varoja. Meidän ajatuksemme on se, että kun toimitaan työllisyyden edistämiseksi eri keinoin muun muassa työnteon verotusta keventämällä, saadaan lisättyä ja edistettyä työllisyyttä (Puhemies koputtaa) ja sitä kautta lisää myös veropohjaa.

Mikko Elo /sd(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Ed. Zyskowicz käyttää täällä tätä George W. Bushin retoriikkaa. (Ed. Zyskowicz: Ed. Huovinen!) Amerikkalaisethan ovat lähteneet Bushin johdolla siitä, että lasketaan veroja valtavasti, dynamiikka hoitaa sen, että veroja kuitenkin kertyy kassaan. Niin kuin me olemme nähneet, Amerikan vaje on kerta kaikkiaan romahtanut siitä alkaen, kun on maailmantalous ollut tänä päivänä jo kiinni. Kyllä, ed. Zyskowicz, me tiedämme myöskin sen, että sellaista dynamiikkaa ei ole, että jos esimerkiksi 600 miljoonaa euroa aiotaan laskea veroja, niin yli 300 miljoonaa palautuisi valtion kassaan. Me tiedämme jokainen, mihin se johtaa. Se johtaa palvelujen karsimiseen ennemmin tai myöhemmin. Sellaista dynamiikkaa, ed. Zyskowicz, ei ole, että kun me laskemme veroja 600 miljoonaa, niin tulee vastaavasti saman verran takaisin valtion kassaan. Sitä ei vaan ole.

Anne  Huotari /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Ala-Nissilälle haluaisin sanoa, että tämä ei ole mikään tasokorotus. Tämä on indeksin korvaus siitä, että nämä ihmiset eivät saa indeksiä alkoholiveroalennuksen takia, jonka te, arvoisat keskustalaiset olette myös tehneet. Haluankin kysyä teiltä nyt, oletteko antamassa sitten sen hallitusohjelman lupaaman oikean tasokorotuksen, 7 euroa, vielä myöhemmin, koska sehän olisi reilua eläkeläisiä kohtaan, tai muutenhan teidän hallitusohjelmanne ei edes toteudu, jos ette tätä 7:ää euroa erikseen vielä myöhemmin anna. Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti koko ajan ollut sitä mieltä, että kansaneläkkeen tasokorotus on sosiaalipoliittisesti ja köyhyyttä ehkäisevästi kaikista järkevin tapa korottaa eläkkeitä, koska sitä kautta myöskin pienintä työeläkettä saavat henkilöt saavat korotuksen nimenomaan eläketulovähennyksen kautta.

Jyri Häkämies /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ministeri Hyssälä tunnetusti on ollut liikkeellä antamassa eläkeläisille katteettomia vaalilupauksia. Mutta, ed. Heinäluoma, pari viikkoa ennen eurovaaleja te näyttävästi muistaakseni Seura-lehdessä otitte kantaa siihen, että alkoholin veronalennus vaikuttaa kielteisesti, niin kuin hyvin tiedämme, kansaneläkkeiden indeksiin, ja vaaditte uutta indeksiä eläkeläisille. Olitteko liikkeellä kenties lähestyvien eurovaalien takia vai mitä aiotte tehdä tälle vaatimukselle? Teillä on tunnetusti vaikutusvaltaa sosialidemokraateissa. Miten asia etenee? Eläkeläiset varmaan ovat kiinnostuneita.

Eero Heinäluoma /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! En ollut ehdokkaana eurovaaleissa, mutta sen sijaan puhuin tästä eläkeläisten toimeentulo-ongelmasta, joka on aito, tilanteessa, että alkoholivero laskee inflaatiota ja indeksikorotukset uhkaavat jäädä pieniksi. Siihen on kaksi lähestymistapaa. Toinen on se, että katsotaan, onko tämä indeksi oikea. Toinen on se, että tehdään eläkkeiden korotus. Hallitus on nyt tehnyt eläkkeiden korotuksen varhaistuksen ensi vuoteen, ja ed. Laakso on tässä oikeassa, että sen syynä on se, että muuten indeksikorotukset ensi vuonna jäisivät mataliksi. Muutoin ed. Laaksolle sanon, että kyllä siellä demarien ohjelmassa on pienimpiä äitiyspäivärahoja saavien köyhyydentorjuntaan tarkoitettu rahasumma olemassa, johon liittyy myös pienten kansaneläkkeiden korotus, joka nyt tässä toteutuu, joten se on hyvin linjassa sen kanssa, mitä hallitus tekee.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! En voi olla pääsemättä siihen havaintoon, että Suomen keskusta alkaa mennä paniikkiin jo nyt tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon ed. Ala-Nissilän äskeinen puheenvuoro, jossa hän sanoi, ettei kannata muistella sitä, mitä vaalien alla todettiin. Kahdeksan vuotta te tolkutitte meille hallituksessa — vihreille seitsemän vuotta — siitä, mitä te olette tehneet ja mitä te ette ole tehneet ja kaikkea. Ja nyt te sitten retoriikallanne ulvahtelette täällä, että me emme muuten saa teidän tarinoitanne, jotka olivat vastaus siihen meidän politiikkaamme, emme saa todeta näitä tosiasioita. Ja kun teillä on niin jumalattoman huono muisti, niin teille siitä pitää erikoisesti muistuttaa.

Olli Nepponen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyllähän hyvin kuvaavaa oli, että kun radiosta kuului Mikkelin torilla tieto siitä, että kansaneläkettä korotetaan, niin kaveri kysyi: "Kuule, Väinö, mitä sinä meinaat sillä 7 eurolla tehdä?" En kuullut vastausta enkä jäänyt kuuntelemaan, mutta puheenvuoroni koskee sitä, kun täällä puhutaan ylimääräisestä rintamalisästä. Sehän on kohdistettu juuri heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville rintamaveteraaneille. 3 euroa tulee tänne lisää, se on jotenkin nöyryyttävää! Siis heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat rintamaveteraanit, jotka ovat taistelleet tämän maan, isänmaan, vapauden ja itsenäisyyden puolesta! Se tuntuu kyllä kornilta.

Olavi Ala-Nissilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Minä sanon, ettei meidän kannata yksittäisten ehdokkaiden vaali-ilmoituksia täällä lueskella (Naurua — Ed. Pulliainen: Kaikkein suulaimmathan sitä kuuluvat!). Arvoisa puhemies! Vaaliohjelman, jonka keskusta silloin helmikuussa esitti, mukaan on toimittu hyvin pitkälle; siinä ei ole ollut juuri poikkeavuutta. On hyvä asia, että Suomessa voidaan näitä pienimpiä esimerkiksi sairaus- ja äitiyspäivärahoja korottaa, voidaan tehdä pieni tarkistus eläkkeisiin, ettei ole niin kuin Ranskassa, Saksassa, jossa julkistaloudellisessa hallinnossa ollaan leikkausten tiellä. (Ed. Zyskowicz: Kiitos edellisten hallitusten!) Kuitenkin meillä voidaan pienimpiä etuisuuksia korottaa, se on hyvä asia. On hyvä, jos tällä tiellä voidaan jatkaa, niin kuin totesin, myös eläkkeiden osalta jollain aikavälillä.

Matti Kangas /vas(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Kyllä tosiaan ei voi puhua tasokorotuksesta, että kyllä tämä indeksin oikaisu on ja tämän viinaveroalennuksen se jotenkin peittää. Pitäisi olla joku 18 euroa, mikä on vasemmistoliitolla. Täällä ed. Soini kertoi, että kahvit ja pullan sillä saa ja sitten voi kuvitella, että hyötyy tästä korotuksesta. Jos pullon juo kossua, voi siitäkin hyötyä ja saa vähän aikaa olla niin kuin huumattuna, ettei tarvitse olla siinä kurjuudessa.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Elo vannoi sen nimiin, että verotuksen keventämisellä ei voida, näin ymmärsin, tukea työllisyyttä ja talouskasvua ja siten viime kädessä myös vahvistaa hyvinvointipalveluiden rahoittamista. Hän näki, että se on jotain Bushin veropolitiikkaa. Ed. Soininvaara sanoi kesällä, että se on woodoopolitiikkaa ja hurlumheioikeistolaisuutta, paitsi tietysti ne veronalennukset, joita ed. Soininvaara ajaa. Ne ovat semmoisia, että ne eivät heikennä hyvinvointipalveluiden rahoittamisedellytyksiä. Ne eivät vähennä valtion verotuloja, ne ovat juuri niitä veronalennuksia, jotka päinvastoin toimivat toiseen suuntaan.

Mutta, ed. Elo, nyt vastaan teille, kun näin sanoitte. Luen teidän, siis sosialidemokraattien, ryhmäpuheenvuoronne, muutaman päivän takaa, missä teidän ryhmänne johtoon kuuluva ed. Huovinen sanoi sanatarkasti seuraavaa: "Ansiotulojen verotuksen alentaminen on kiistatta ylläpitänyt kotimaista kysyntää ja parantanut erityisesti palvelualojen työllisyyttä. (Puhemies koputtaa) Ilman veroratkaisuja työttömyys olisi kääntynyt kasvuun myös meillä Suomessa." Kai tällä nyt on ollut myös jokin vaikutus verotuloihin, myönteinen vaikutus?

Mikko Elo /sd(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! On aivan selvää, ed. Zyskowicz, että tietynlaista dynamiikkaa on olemassa, mutta sen laatuinen ajattelu, mitä kokoomuksella on, että kaikki veronalennukset palautuisivat takaisin lisääntyvinä verotuloina ja vähentyvinä työttömyysmenoina valtion kassaan, ei kyllä pidä paikkaansa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko me otamme lisää valtionvelkaa tai me leikkaamme palveluja. Jos esimerkiksi valtiovarainministeriön ehdotukset 600 miljoonan euron veronalennuksista ensi vuodelle, vuodelle 2006, ja 300 miljoonaa euroa vuonna 2007 aiotaan toteuttaa, aivan varmaan se tulee johtamaan joko velkaantumiseen tai sitten palvelujen leikkaamiseen. Palvelujen leikkaamistahan meillä ei kukaan halua.

Mitä sitten, puhemies, tulee tähän edustajien Laakson, Huotarin ja Heinäluoman teoriaan siitä, että alkoholin kulutus jotenkin jakautuisi sillä tavalla, että eläkeläiset eivät ollenkaan sitä kuluta, niin olen vähän ed. Kankaan kanssa samaa mieltä, että kyllä kai alkoholia kulutetaan kaikissa ikäluokissa. Ei kai nyt voi lähteä siitä, että ... (Välihuutoja — Puhemies koputtaa) En minä aio eläkeläisenä luopua kuitenkaan alkoholin käytöstä.

Mikko Kuoppa /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä on kaksi linjaa vastakkain: Kokoomus ajaa suuria verohelpotuksia ja samalla kansaneläkkeeseen pientä korotusta. Siitähän tässä on kysymys. Hallitus esittää vielä pienempää korotusta kansaneläkkeisiin elikkä 84 euron vuotuista korotusta. Jos se jaetaan päivää kohti, siitä ei todellakaan paljoa tule. Se on olematon, hädin tuskin korvaa edes hintojen nousun. Epäilen, ettei sitäkään täysimääräisesti. Näyttää siltä, että kokoomus on kyllä valmis antamaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja ansaitseville satojen eurojen veronalennuksen, mutta vaarantaa kyllä veronalennuspolitiikallaan sen, että eläkeläiset saisivat edes kohtuullisen korotuksen, eläkeläiset, joitten tulot ovat jopa alle 500 euroa kuukaudessa. Tämä 7 euroa todellakin, kun tämä pankkimaksuhommakin meni niin, että jos joutuu maksamaan yhden laskun pankin tiskiltä, se 7 euroa hukkuu siihen jo.

Päivi Räsänen /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Olen kyllä ed. Zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä, että toki työllisyyden paraneminen antaa valtiontalouteen pitkällä tähtäimellä lisää liikkumatilaa, mutta viime kaudella kokoomus itse ei hyväksynyt niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia tasapainottamaan budjettia. Juuri tästä samasta asiasta te, ed. Zyskowicz, arvostelitte pääoppositiopuoluetta keskustaa, joka ei tarjonnut oppositiokaudellaan tasapainotettuja vaihtoehtobudjetteja, joissa olisi näkynyt se, miten he rahoittavat ne kaikki menoesityksensä. Mutta valitettavasti teillä näyttää olevan nyt aika lailla sama linja johtavana pääoppositiopuolueena kuin mitä keskusta harrasti kaksi vuotta täällä salissa.

Pekka  Kuosmanen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Jos puoli miljoonaa suomalaista kansaneläkkeensaajaa kuuntelisi tätä keskustelua televisioruudusta, niin kyllä moni eläkkeensaaja pistäisi telkkarinsa kiinni. Siinä mielessä, kun ihminen on työhistoriansa aikana maksanut tämän kansaneläkkeen itselleen, niin on se väärin, että tämä eduskunta on nyt ottanut pois sen. Sitten kun puhutaan, että veroja pitää laskea, niin totta kai niitä pitää laskea.

Ed. Elolle lähinnä kerron täällä, että eilen valtiovarainvaliokunnassa Etlan johtaja esitteli meille esimerkiksi sähkölampun vaihdon. Ed. Ahde sanoi, että hän lähtee sähkömiehen hommiin. Kun 20 euroa joutuu maksamaan sähkölampun vaihdosta, niin se lopullinen kustannus sille maksajalle, tilaajalle, on 125 euroa. Tässä on tarkka laskelma. Kysyn ed. Elolta lähinnä, eikö olisi syytä välillisiä kustannuksia, verotusta, laskea, että se sähkölampun vaihtamisen hinta tulisi niin alas, että ed. Ahde ei pyrkisi sähkömieheksi takaisin.

Mikko Elo /sd(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Tuntien Matti Ahteen ehkä pitemmältä ajalta kuin ed. Kuosmanen, minä uskon, että hän olisi edelleenkin hyvä sähkömies, mutta minä olen täysin vakuuttunut, että hän ei enää pyri sille alalle kuitenkaan. (Naurua — Ed. Lamminen: Hän sanoi eilen menevänsä!)

Mutta, puhemies, on aivan selvää, että meillä on tietynlainen verokiila olemassa, ed. Kuosmanen, ja sitä en halua kiistää. Mutta meidän täytyy kyllä myöskin saada lisää talouskasvua aikaan, ennen kuin me lähdemme kovasti nyt kaikkia maksuja alentamaan ja nostamaan eläkkeitä. Ed. Kuosmanenkin on alkanut tulla tähän populistiporukkaan, johon monet ovat minut laskeneet aikaisemmin. (Naurua) Ed. Kuosmanen, minä ... (Ed. Pulliainen: Te olette ihan saman näköisiäkin!) — Niin me olemme. Ehkä, puhemies, on paras lopettaa tähän. (Naurua)

Jaakko Laakso /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! On myönteistä, että ed. Heinäluoma totesi sen, että kysymys on indeksioikaisusta. Haluaisin vielä todeta sen, että kaikkein huonoimmin käy niille eläkeläisille, jotka eivät ole täyttäneet 65:tä vuotta ja jotka eivät juo viinaa, sillä heille tapahtuu todellakin aikamoinen indeksiromahdus.

Valtaosa eduskunnasta oli hyväksymässä uutta indeksilainsäädäntöä, jonka tuloksena todellakin nyt heikennetty eläkeindeksi tulee ensi vuoden alusta koskemaan myös alle 65-vuotiaita eläkeläisiä. Käytännössä tämä johtaa siihen, että eläkkeet eivät todellakaan nouse sillä tavalla kuin eläkeläiset olisivat odottaneet.

Ed. Heinäluoma, kaikkein huvittavinta tässä tilanteessa on se, että viinan hinnanalennus ja nämä veronalennukset tehdään lainarahoin. Tällaista politiikkaa ei olisi odottanut tältä hallitukselta.

Kimmo  Sasi  /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa luvattiin parantaa eläkeläisten asemaa ja sitten määriteltiin, että se parannus on 7 euroa neljän vuoden aikana kuukaudessa. Nyt sen jälkeen, kun alkoholiveroa kevennettiin, tällä 7 eurolla on tarkoitus kompensoida tuo tappio, mikä eläkeläisille syntyy siitä, että he eivät käytä runsaasti alkoholia, eli tosiasiassa hallitus luopuu hallitusohjelman tavoitteesta parantaa kansaneläkkeitä. Täytyy sanoa, että 7 euroa sinänsäkin on ehkä enemmän pilkkaa kuin todellista tason parantamista.

Silloin, kun kokoomus ja vasemmistoliitto olivat yhdessä hallituksessa, parannettiin yli 12 euroa kuukaudessa eli selvästi paremmin ja sitä ei käytetty mihinkään alkoholin hinnan alentamisen indeksivaikutuksen kompensoimiseen. Täytyy sanoa, että silloin tehtiin ministeri Niinistön aikana jatkuvasti veronkevennyksiä tuloverotuksessa, pääsääntöisesti prosenttiyksikkö per vuosi, ja valtiontalous oli ylijäämäinen. Me loimme silloin dynamiikkaa talouteen veronkevennyksillä ja saimme aikaan ylijäämäisen valtiontalouden. Se passiivinen toiminta, mitä nyt hallitus harjoittaa, (Puhemies koputtaa) on johtanut siihen, että valtiontalous on alijäämäinen.

Esa  Lahtela /sd (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kun edellinen tasokorotus tehtiin, silloinhan alun perin puhuttiin 10 eurosta ja sitten se nousi 12 euroon, ymmärsin, eduskunnan myötävaikutuksella. Odotan tämän 7 euron osalta, että olisi vähän saman tyyppinen myötätuuli olemassa. Kun kuuntelee näitä puheita, kukaan ei ole hirveästi vastaan tässä. Toivon mukaan eduskunta tekee sen päätöksen, että 10 euroa tulee sieltä. Se on sitten huutokauppaa. Jotkut puhuvat 18:sta, jotkut 20:stä ja tämmöistä.

Mutta kokoomuksen laskupolitiikka horjuu kyllä jotenkin pahasti. Kun itse olen käynyt Elon laskuopin mukaan nämä yhteen- ja vähennyslaskut, meillä olisi oppi-isiä täällä ihan nimellä mainiten kokoomukselle, koska tämä teidän laskuoppinne kyllä horjuu. Eilispäivän jutut kun laski yhteen, odottaisi todella sitä varjobudjettia. Mikä on se yhteenlaskettu summa, mitä menoja esitätte tulevalle vuodelle, ja millä se katetaan?

Anne Huotari /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Ala-Nissilälle vielä totean, että ministeriksi valittu Hyssälä, joka oli jo kaksi kautta ennemmin ollut täällä eduskunnassa ja varsin hyvin tiesi, mikä on valtakunnan taloudellinen tilanne ja mikä korotusvara näissä on, silti lupasi 300 euroa. Kun viime kaudella nostimme 12 euroa kansaneläkettä, silloin keskusta masinoi eläkeläisjärjestöt, mummot ja vaarit soittelemaan kansanedustajille. Minullekin tuli useita puhelinsoittoja 80-vuotiailta ihmisiltä, joilta ei ollut ensimmäistäkään euroa leikattu, eikä heille ollut kerrottu, että he saavat tämän korotuksen. Heitä oli peloteltu sillä, että tämä hirveä hallitus vaan leikkaa koko ajan teiltä. Nyt te ilkeätte tämän kaiken jälkeen — ja ministeri Hyssälä, joka oli tämän kaiken takana — nostaa 7 euroa tai (Puhemies koputtaa) korvata väärää indeksiä.

Minä kysyn toisen kerran, kun en saanut äsken vastausta. (Puhemies: Minuutti!) Aiotteko tehdä todellisen tasokorotuksen vielä?

Saara Karhu /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tätä salia kun kuuntelee, tuntuu, että täällä on kansanedustajilta hämärtynyt käsitys siitä, mitä on pienituloisen elämä. Jos 7 euron kahvia juodaan tämän porukan toimesta, pienituloiset eivät sitä juo. Kyllä tilanne on se, että suunta tässä korotuksessa on ehdottomasti oikea. Siellä tullaan niin pienillä eläkkeillä toimeen. Lisää varmasti tarvitaan. Viimeksikin, kun tähän nyt yllättävää kyllä kokoomus on niin innokkaasti pureutunut ja taivastelee ja kantaa syvää huolta pienituloisista eläkkeensaajista, kävi niin, että silloisen valtiovarainministerin suuresta vastustuksesta huolimatta siihen saatiin muutoksia aikaan ja saatiin läpi. Kunnia tuosta korotuksesta, joka silloin tehtiin, jota nyt niin mainostetaan, ei todellakaan kuulu välttämättä sille hallituskumppanille, joka sillä puolella istuu. Nythän tämä on lähdössä lähetekeskusteluun, ja katsotaan sitten, mitä valiokunta sille tekee. Toivottavasti siihen saadaan parannusta. Katsotaan.

Osmo  Soininvaara /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen muuten pyytänyt aika kauan sitten puheenvuoron, ja tässä edustajat Zyskowicz ja Elo onnistuivat käyttämään useita puheenvuoroja siinä välissä, mutta haluan vastata ed. Zyskowiczin ensimmäiseen puheenvuoroon. Tällä kertaa olen — hyvin harvinaista kyllä — samaa mieltä ed. Elon kanssa. Nimittäin sellaista ekonomistia ei löydy, joka väittäisi, että tasasuuret korotukset, joita ei ole suunnattu ollenkaan, tulisivat dynaamisten vaikutusten kautta takaisin. Parhaimmillaan uskotaan, että puolet voi tulla takaisin, mutta kukaan ei väitä, että kaikki tulisi. Paul Krugman, joka on maailman johtavia kansantaloustieteilijöitä, on kommentoinut tätä Bushin talouspolitiikkaa myös sanoen, että empiria ei oikein tue siellä esitettyjä väitteitä. Suomessa myös Suomen Pankin eronnut pääjohtaja Matti Vanhala varoitti juuri siitä, mitä ed. Zyskowicz täällä ajaa, että sellainen politiikka ei ole tästä maailmasta, jos veroja alennetaan. Ne pitää alentaa suunnatusti niin, että se parantaa rakenteellista työttömyyttä.

Yhdyn kyllä tähän ed. Ala-Nissilän ihmettelyyn. (Puhemies koputtaa) Kyllä omassa puolueessani kannetaan jotain vastuuta siitä, mitä yksittäiset ehdokkaat lupaavat. Eiväthän äänestäjät voi mitenkään erottaa, että ehdokas (Puhemies: Minuutti!) puhuu ihan palturia ja se, mitä puolueen papereissa lukee, on se, mitä hän oikeasti tarkoittaa.

Matti Ahde /sd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Kai kuitenkin on syytä todeta, että Suomi on poikkeuksellinen maa Euroopassa, että se nyt kuitenkin hallitusohjelman linjastaan poiketen aientaa tätä kansaneläkkeen korotusta näillä täällä äsken kerrotuilla perusteilla ja tämän lisäksi hallitus tekee ehkä Euroopan suurimmat terveydenhuollon ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamista koskevat esitykset. Eihän kannata eläkeläisten asemasta puhua kuitenkaan pelkästään tämän kansaneläkkeen tasokorotuksen tai indeksikorotuksen yhteydessä. Minusta tämä hallitus on kuitenkin poikkeuksellisesti pystynyt lisäämään yhteiskunnan voimavaroja myös tälle vanhusväestölle.

Mitä tulee tähän sähköasentajakysymykseen, minä oikaisen ed. Kuosmasta vain siinä entisenä sähköasentajana, että minä totesin, että näiden sivukulujen vaikutus on niin suuri tällä hetkellä Suomessa, että kun sähköasentaja saa päättää vain 20 eurosta ja me täällä 105 eurosta, totta kai minä mieluummin olen (Puhemies koputtaa) sitten täällä päättämässä tästä 105 eurosta. Ed. Kuosmanen oli ymmärtänyt tämän asian väärin.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Lipposen hallitukset leikkasivat pohjaosan sadoiltatuhansilta eläkeläisiltä ja monilta kahteenkin kertaan, ja osittain sitä sitten palautettiin kovan rähinän jälkeen. Indeksejä Lipposen hallitukset huononsivat kautta linjan, ja sitten kyllä lopulta kansaneläkkeisiin tuli 12 euron korotus Lipposen toisen hallituksen loppumetreillä. Se on kuitenkin kuva siitä politiikasta, jota edelliset hallitukset hoitivat eläkeläisiä kohtaan, leikkausta leikkausten päälle.

Tuolloin, kun näitä käsiteltiin, viimeksi helmikuussa 2003 eli puolitoista vuotta sitten, täällä eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa keskusta teki vastalauseen. Tuossa vastalauseessa, jonka on laatinut ilmeisesti ed. Rehula, mutta siellä ovat myös mukana silloinen edustaja Niilo Keränen sekä nykyiset edustajat Inkeri Kerola ja Jaana Ylä-Mononen eli keskustan vahvat sosiaalipoliitikot, keskusta toteaa: "Suuri kysymys eläkeläisten toimeentulossa on erityisesti eläkkeen pienuus. Yksi tärkeimmistä eläkepoliittisista tavoitteistamme on saada 150 000—200 000 eläkeläistä pois köyhyysrajan alapuolelta." Edelleen: "Kansaneläke on Kansaneläkelaitoksen laskelmien mukaan 50 euroa jäljessä työeläkkeiden kehityksestä." Edelleen täällä vaaditaan, että jälkeenjääneisyyttä pitää korjata kansaneläkeindeksiä parantamalla. Tämä oli siis keskustan puolitoista vuotta sitten tekemä vastalause kansaneläkkeitten osalta.

Täällä ed. Ala-Nissilä mainitsi keskustan viime kesän puoluekokouksen kannanoton, ja todellakin täällä 20. kesäkuuta 2004 keskustan puoluekokous on vaatinut kohdassa 3.4 kansaneläkkeisiin suurempaa korotusta kuin on sovittu hallitusohjelmassa. Keskustan periaateohjelmassakin näyttää olevan kansaneläkepainotteisuus kovastikin, niin kuin oikein onkin, eli meidän ei tarvitse yksistään lukea tätä kansanedustajaehdokas Liisa Hyssälän vaaliesitettä, jossa luvataan nosto 400:sta 700 euroon kuukaudessa. Koko keskustan puolue ja eduskuntaryhmä ovat olleet sillä linjalla, että eläkepolitiikkaan tarvitaan selkeä, reilu muutos ja näihin pienimpiin eläkkeisiin pitää saada selkeä tasokorotus.

Tällä hetkellä käsittelyssä oleva lakiesitys ei mitään tasokorotusta todellakaan merkitse. Se vaivoin korvaa sen menetyksen, mikä tulee alkoholin hinnan alentamisen kautta indeksiin, eli tasokorotusta, jos tämä jää ainoaksi hallitukselle tällä kaudella, hallitukselta ei tule lainkaan kansaneläkkeisiin, niiden 150 000—200 000:n köyhyysrajan alapuolella keskustan vastalauseen mukaan elävän elintasoon ei tule lainkaan korotusta. Tätä nämä toimenpiteet merkitsevät, mutta lupaukset, jotka ovat viime kesän puoluekokouksessa, ovat puolueen periaateohjelmassa ja ovat ennen kaikkea kansanedustajaehdokas Hyssälän vaalilupauksissa, ovat kaukana toteutumisesta. Ne eivät toteudu lainkaan tällä politiikalla.

Se, onko meidän kohtuullista tutkia yksittäisten kansanedustajaehdokkaiden vaalilupauksia ja -ohjelmia, on tietysti asia, jota voi pohtia, mutta kyllä ed. Hyssälä sai näillä lupauksillaan niin paljon ääniä, että ehkä Varsinais-Suomen vaalipiiristä tuli joku — ei ollut varmaan ed. Ala-Nissilä mutta joku muu — läpi eli saivat yhden lisäpaikan näillä lupauksilla. Toisaalta hän sai niin paljon ääniä, että häntä ei voitu ohittaa ministereitä valittaessa, eli kyllä sillä on ollut valtavan suuri merkitys sekä koko poliittiselle liikkeelle että hänelle henkilökohtaisesti. (Ed. Pulliainen: Ministerivalinnalla palkittiin nämä äänet!) — Nimenomaan ed. Hyssälä palkittiin suuresta äänimäärästään ministerinpaikalla. — Nyt, jos hän on johdonmukainen, ryhdikäs keskustalainen kansanedustaja ja ministeri, hän tekee johtopäätökset siitä, että hänen tavoitteitaan ei hallituksessa toteuteta, ja harkitsee, onko syytä olla sellaisessa hallituksessa, joka ei lainkaan toteuta hänen keskeisiä vaalitavoitteitaan ja -lupauksiaan. Näin menettelee rehellinen, aito suomalainen, erityisesti vielä maaseudun — en aliarvioi kaupunkilaisedustajia, mutta tällainen ryhdikäs maaseudun ihmistä ja nimenomaan pieneläkeläisiä edustava henkilö — kansanedustaja, joka on saanut mustan ministeriauton käyttöönsä kuljettajineen. Kyllä tätäkin asiaa kannattaa pohtia mutta nimenomaan tältä pohjalta, minkälaisin lupauksin tänne voidaan päästä ja onko todellakin mahdollista, että sitten jatketaan kuin ei mitään olisi tapahtunut ja mitään ei olisi ollut vaalityössä esillä.

Arvoisa puhemies, tämä kysymys on erinomaisen vakava. Minä en lue tuota keskustan puolentoista vuoden takaista vastalausetta millään kevyellä mielellä. Teksti, joka siihen on kirjoitettu, että meillä on 150 000—200 000 köyhyysrajan alapuolella elävää eläkeläistä, on vakava viesti keskustan eduskuntaryhmältä viralliseen eduskunnan asiakirjaan kirjoitettuna. Jos meillä on tällainen joukko, niin se on äärettömän suuri häpeä eduskunnalle ja vielä suurempi häpeä hallitukselle, joka ei tee asian hyväksi yhtään mitään. 7 euroa ei todellakaan ole tasokorotus; se korvaa sen alkoholin hinnanalennuksesta johtuvan menetyksen, vaivoin.

Kokoomuksen esittämä linja, että veronkevennyksillä hoidetaan työllisyys kuntoon ja sen jälkeen sitten saadaan varaa, jolla voidaan parantaa eläkkeitäkin, on niin hidas linja ja hidas tulos, että ainakaan veteraanit eivät saa tuota 3:a euroa enempää koskaan, jos sitä jäädään odottamaan.

Kokoomus on nyt kyllä ollut täysin harkitsematon, kun se on tehnyt tämän, jota se kutsuu vaihtoehtobudjetikseen. Teillä on vain pelkkiä yksipuolisia lupauksia, ei tulopuolta mistään, ei mistään. Te olette äärettömän kaukana Viinasen—Niinistön talouspoliittiselta linjalta, kun te vain lupaatte miljardin parin menonlisäykset aloitteissanne ja esityksissänne, ettekä tulopuolelle osoita ensi vuodelle yhtään mitään. Ei tällainen ole vastuullista politiikkaa. Te olitte mukana viime hallituksessa, kun indeksit heikennettiin, kun pohjaosa leikattiin. Näitä kaikkein pienimpiä se ei koskenut, mutta kuitenkin kansaneläkkeitten pohjaosa leikattiin kahteenkin kertaan suurelta joukolta eläkeläisiä, eli teidän historianne ei ole kyllä kunniakas tässä eläkepolitiikassa.

Mutta koko eduskunnan ja nyt tässä tilanteessa erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä paneutua tähän asiaan ja miettiä sitä, kun esimerkiksi ruoan arvonlisäveron kevennykseen ei olla valmiita, vaikka vaalilupaukset ovat olleet kaikilla muilla paitsi kokoomuksella selkeät tässäkin asiassa, joka antaisi myös näille pieneläkeläisille lisää käytettävissä olevia varoja. Kun siihenkään ei olla valmiita, niin näitten pienimpien eläkkeitten nostamiseen olisi oltava huomattavasti enemmän kuin tuo 7 euroa.

Kristillisdemokraattisella eduskuntaryhmällä on, minulla on tuolla se saatavana, vaihtoehtobudjetti, joka on tasapainotettu yhtä lailla kuin hallituksen esitys, eli se on 150 miljoonaa euroa alijäämäinen niin kuin hallituksen esityskin on. Meillä on siis tulot, ja meillä on siellä 20 euron korotus pienimpiin kansaneläkkeisiin, ja sille on siis myös rahoitus. Näin pitää jokaisen oppositiopuolueen tehdä. Jos ei ole rahoitusta vaan budjettia velalla hoidetaan ja väitetään, että työllisyys paranee, mutta kuitenkin liian myöhään, se ei ole todellista rakentavaa politiikkaa. Se on todella kaukana siitä, mitä esimerkiksi Niinistö ajoi. Toki Niinistö sitten ajoikin tätä, mikä oli köyhän kansan kurjistamista, mutta kansantalouden ja valtiontalouden kannaltahan se oli tervettä politiikkaa. Tiettyyn rajaan asti se oli oikein, mutta sosiaalisesti se oli epäoikeudenmukaista, väärää, politiikkaa.

Nyt erityisesti keskusta, vasemmisto, sosialidemokraatit, kun olette hallituksessa, teillä on valta ja teillä on vastuu korjata ja nostaa näiden meidän seniorien, tämän maan hyvinvoinnin rakentaneiden ja maan puolesta taistelleiden, asema paremmaksi nyt eikä joskus tulevaisuudessa.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Mitä tulee ensi vuoden budjettiin, ed. Kankaanniemi, niin kokoomus on päättäessään ensi vuoden budjettiin liittyvistä talousarvioaloitteistaan ilmoittanut, että se tulee valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön todennäköisesti jätettävässä vastalauseessa arvioimaan tarkemmin tekemiemme aloitteiden taloudelliset vaikutukset.

Mitä tulee pitkän päälle rahoitukseen, niin pidän kiinni siitä väitteestäni, johon nyt hallituskin ja hallituspuolueet ovat yhtyneet, että tukemalla järkevällä veropolitiikalla työllisyyskehitystä luodaan myös valtiontalouden tasapainoon myönteinen vaikutus.

Tämän tueksi, jossa tietysti puhutaan vähän pitemmästä aikavälistä, viittaan Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tuoreisiin lukuihin, joiden mukaan prosentin nousu työllisyysasteessa lisää välittömiä verotuloja 760 miljoonaa euroa ja vähentää sosiaalimenoja 400 miljoonaa euroa. Nämä ovat valtavia summia, mitä saadaan prosentin muutoksella työllisyysasteessa. Kyllä uskon, että järkevät veroratkaisut työnantajamaksuissa ja työn verotuksessa johtavat sen prosentin aikaansaamiseen työllisyysasteessa.

Eero Reijonen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! On kyllä eduskunnan onni, että kaikkien läpi päässeitten ehdokkaitten vaalilupauksia ei täällä käsitellä. Muuten minusta tämä koko eduskunnan keskustelu on menossa vikaraiteelle: jos me kaikki miettisimme, mitä itse kukin on luvannut, niin se olisi aivan järjetöntä keskustelua. Minä kyllä katsoisin mieluummin hieman eteenpäin kuin taaksepäin. Minusta tämä olisi ainut järkevä tapa viedä asioita eteenpäin.

Kokoomuksen aikaisemmissa puheenvuoroissa on korostettu voimakkaasti veteraanien asemaa, ja se on ihan oikein, mutta muistuttaisin mieleen, että veteraanit saavat ensi vuoden talousarviossa 21 miljoonaa euroa kuntoutukseen. Kokoomuksen ollessa hallituksessa tähän ei löytynyt rahaa penniäkään (Välihuutoja kokoomuksesta) — Toki rahaa löytyi, mutta ei tullut yhtään korotuksia. — Muistanpa sen, että ed. Nepponen teki hyvin ahkerasti aloitteita, että veteraanikuntoutusmäärärahaa tulisi nostaa, mutta kokoomuksen ollessa hallituksessa valitettavasti sitä rahaa ei löytynyt. Hieman näyttää siltä, että pallo on hukassa myöskin kokoomukselta.

Toimi Kankaanniemi /kd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Ed. Zyskowiczille totean, että kyllä tässä vaiheessa meillä pitäisi olla myös teidän tulopuolen tietonne tiedossa, jotta voimme verrata todella, mikä on teidän poliittinen linjanne siihen verrattuna, mikä hallituksen on. Se on vastuullista. Te kun lupaatte tuloveronkevennyksinä hyvätuloisille ne, mitä tuottoa tulee työllisyyden paranemisen kautta, niin mistä te etsitte sitten rahat sosiaaliturvan parantamiseen, kun lupailette hulvattomasti, kuten keskusta ennen vaaleja?

Ed. Reijonen: Sen tähden, että en halunnut paneutua vain ministeri Hyssälän vaalilupauksiin, kävin läpi myös tuon keskustan puolentoista vuoden takaisen vastalauseen ja teidän puoluekokouksenne 20.6.2004 tekemät kannanotot. Niihin pitää myös voida puuttua tai niiden pohjalta odottaa johdonmukaista toimintaa.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Joudun toistamiseen kiinnittämään Suomen keskustan edustajien huomiota siihen, että tämä on poliittinen instituutio. Täällä käydään poliittista debattia, ja siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa yksi osa ovat kaiken maailman vaalilupaukset ja sen sellaiset. Juuri niin kuin ed. Soininvaara meidän puoleltamme totesi, kaikella on merkitystä tässä politiikanteossa. Se ei ole väärille teille menemistä, vaan se on sitä politiikan ydintä, millä kansan asialla ollaan.

Marjaana Koskinen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Harvemmin puolustan kokoomusta, mutta haluan nyt mainita, että Lipposen ykkös- ja kakkoshallituksen aikaan veteraanikuntoutukseen laitettiin lisää rahaa. Täällä salissa pitäisi kuitenkin pysyä semmoisissa tiedoissa, mitkä voidaan ihan historiankirjoista lukea.

Mutta ihan tähän asiaan liittyen: Kansaneläkkeen tasokorotus on erittäin perusteltu. Köyhät eläkeläiset hyötyvät siitä. Tietenkin tämän korotuksen määrä saisi olla suurempi kuin tämä 7 euroa. Huutokauppaa täällä tullaan taas käymään siitä, onko se 10, 15 tai mikä tämä lukema tulee olemaan, ja se sallittakoon sille oppositiolle, joka tällä hetkellä on. Tämä raha kuitenkin enimmäkseen menee kotimaiseen kulutukseen, ja sikäli on ihan hyvä, että 7 euroakin tänne tulee, kun täällä on taustalla indeksin heikkous.

Muistuttaisin vielä siitä, että tämä kansaneläke ei ole ainut pieni tuloetuus, mikä on sidottu kansaneläkeindeksiin. Myös toimeentulotuki on riippuvainen kansaneläkeindeksistä, ja odottaisin sitä, että toimeentulotuen kohdalle tulisi myös (Puhemies koputtaa) tasokorotus, jota ei vuosikausiin ole tullut, ja muistettaisiin myös ne ihmiset, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa.

Matti Kangas /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Muistuttaisin ed. Reijosta, kun hän puhui, että yksittäisten kansanedustajien puheita ja esityksiä täällä otetaan esille, että kyllä viime eduskuntakaudella keskusta äänestytteli, oliko se nyt kolme kertaa, pohjaosan leikkauksista. Se oli ryhmä, joka äänesti ja ryhmäaloitteen pohjalta. Sitä taustaa varten näihin huutoihin pitäisi nyt sitten kyllä kyetä vastaamaan.

Ed. Ala-Nissilä kertoi, että keskusta olisi valmis suurempaan eläkekorotukseen kuin 7 euroa, ja tästähän puoluekokouskin on tehnyt omia päätöksiään.

Mutta tästä tulee sellainen vaikutelma, että nyt harhautetaan edelleenkin keskustan taholta eläkeläisiä. Kerrotaan, että "kyllähän me, mutta muut eivät ole halukkaita", vaikka nyt ollaan hallituksessakin. Minä kysyn, ketkä siellä hallituksessa sitten vastustavat, jos kerta keskusta on halukas nostamaan.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kiistaton tosiasia on se, että keskustan hieno vaalivoitto sinänsä perustui osin siihen, että aivan hulvattomilla lupauksilla saatiin eläkeläiset innostumaan keskustan kannattajiksi. Nyt kun näitä lupauksia pitäisi lunastaa ja tästä keskustellaan, niin täällä salin puolella on tasan yksi keskustan edustaja ja hän käyttää puheenvuoron, jossa hän sanoo, että ei nyt pitäisi muistella näitä, mitä vaalien alla puhuttiin, pitää katsoa eteenpäin. Ymmärrän sen keskustan näkökulmasta. Kuitenkin hän seuraavassa virkkeessä muistelee itse, mitä kokoomus teki hallituksessa. Se meille sopii, mutta muistelkaamme silloin oikein. Tosiasia on se, että veteraanietuuksia parannettiin Lipposen molempien hallitusten aikana. Kunnia nykyiselle hallitukselle siitä, ja sen olen antanut myös ryhmäpuheenvuorossamme budjetista, että ensi vuodelle esitetään tuntuvaa parannusta veteraanietuuksiin ja veteraanikuntoutukseen, ja se on hyvä niin.

Olli Nepponen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä on tullut esiin asia, jonka takia kiirehdin huoneestani. Ed. Reijosen olisi hyvä kyllä katsoa taaksepäin ja todeta, mitä on tehty: Kuntoutukseen lisättiin, niin kuin edustajat Koskinen ja Zyskowicz totesivat, ja myös hyvin merkittävä korotus ylimääräiseen rintamalisään ihan erillisenä korotuksena. Se oli noin viisinkertainen, mitä nyt tehdään, erillisenä korotuksena, kunnianosoituksena heikommassa taloudellisessa asemassa oleville rintamaveteraaneille. Näin täällä ilman totuutta puhutaan. (Ed. Reijosen välihuuto) — Kyllä ne olivat tuntuvia korotuksia. — Nyt poistuma on niin nopeutunut, että rahaa olisi ollut vielä merkittävästi myöskin ylimääräisen rintamalisän korottamiseen, johon tulee sitten vain tuo 3 euroa, kun kansaneläkettä vähän korjataan.

Kalevi Lamminen /kok:

Arvoisa puhemies! Edustajat Perho ja Huotari ihan perusteellisesti selvittivät jo, miten nämä korotukset — siis indeksikorotukset — vaikuttavat ostovoimaan ja tasokorotuksiin, niin että siihen en sen enempää puutu. Mutta käsittelisin hieman tätä poliittista moraalia.

Kun seurasin eduskunnan työskentelyä neljä vuotta ulkopuolisena äänestäjänä, niin täytyy sanoa, että olisi itse kullekin meille ihan terveellistä katsella tämän Arkadianmäen toimintaa muun muassa, niin kuin täälläkin tänään illalla on tullut esiin, puoluemoraalin suhteen. Toimin nimittäin sen neljä vuotta Kansallisten Senioreitten piirin puheenjohtajana, kuljin paljon eläkeläisten keskuudessa ja sain koko Satakunnasta kuvan vallan toisesta perspektiivistä kuin aiemmin kansanedustajana ja tämän asiapitoisuuden kuulla todella kentältä. Ongelmia tuli esiin paljon ja erikoisesti sitten, kun silloisen edustajan — nykyisen ministerin — Hyssälän testamentti tuli julkisuuteen. Kuten sanoin, tämä on moraalikysymys.

Tilaisuuksissa keskusteltiin yhä uudestaan ja uudestaan keskustan lupaamasta 300 euron suuruisesta eläkkeen korotuksesta. Mitä lähemmäksi vaalit tulivat, sitä kuumemmaksi tuli kysymys, miksi kokoomus ei voi luvata samaa. Mitkään selitykset ja perustelut eivät tulleet kysymykseen, vaan aina kuultiin sama: heidän on tartuttava keskustan ojennettuun käteen, koska 300 euroa eläkkeessä on niin tuntuva lisä, varsinkin pienissä eläkkeissä, että jos tai kun keskusta pääsee hallitukseen, niin heillä on ainakin leveämpi leipä.

Mitä sitten tapahtui, on tietysti historiaa. Seuraavissa yhteisissä senioreitten tilaisuuksissa sitten tapahtui niin, että pettymys oli suuri, kun näitä perättömiä lupauksia vatvottiin varsinkin niiden kokoomuslaisten äänestäjien, eläkeläisten, suhteen, jotka olivat äänestäneet keskustaa, ja minä voin ilmoittaa, että heitä oli paljon. Muun muassa minun entiset äänestäjäni tulivat turuilla ja toreilla sanomaan minulle, että valitettavasti heidän on pakosta nyt äänestettävä keskustaa, jotta heillä eläke nousisi. Sanon vielä tässäkin, että nyt on kysymys poliittisesta moraalista. En kiellä, etteikö silloin olisi ollut kielen päällä monta kertaa tämä kulunut slogaani keskustasta ja pettämisestä, mutta en sitä julkisesti sanonut. Mutta niinhän se taitaa vaan olla, että keskustassa oli niitä todellisia poliitikkoja, jotka ajattelivat niin, että ei voi tehdä molempia, luvata ja täyttää.

Täällä on tullut tänä iltana jo esiin tämä Hyssälän tempaus. Se oli aika kova tempaus, kuulkaa, äänestäjien keskuudessa, ja se toi melkoisesti ääniä keskustalle ympäri maata ja ainakin Satakunnassa. Tässä on nyt vaan sitten kysyttävä, koska ne 393 euroa sitten kilahtavat eläkeläisten tilille, vai onko minun nyt uskottava Luumäen keskustan — sattumalta löysin sen netistä — Valoisampi vaihtoehto -nimistä kunnallisvaaliohjelmaa, jossa isoilla kirjaimilla sanotaan näin: "Maaseutukuntia näivettävä keskittämispolitiikka jatkuu niin kauan kuin nykyinen hallitus istuu." Tämä on Luumäen keskustan Internet-sivuilta; sen voi jokainen tarkastaa.

Arvoisa puhemies! Minä nyt toivoisin, eläkeläisenä myös, että sosiaali- ja terveysvaliokunta olisi hyvin, hyvin kriittinen tämän asian suhteen, kun se tätä asiaa vastaisuudessa käsittelee.

Matti Kangas /vas:

Puhemies! Ensiksi toteaisin, että vasemmistoliitolta tulee vaihtoehtobudjetti, jossa katetaan se 18 euron tasokorotus, mitä me vaadimme.

Hallituksen esitys, missä esitetään tasokorotusta kansaneläkkeeseen 7 euroa kuukaudessa, on oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti niin pieni. Paremminkin tällä korjataan sitä notkahdusta, joka aiheutui viinaveron laskusta. Tämä olisi vähän siedettävämpi, jos olisi saatu lävitse taitettu indeksi siten, että 50 prosenttia perustuu kuluttajahintoihin ja 50 palkkaindeksiin, mutta sekään ei mennyt vasemmistoliiton vaatimuksista huolimatta läpi. (Ed. Zyskowicz: Vaikka kepu senkin lupasi!)

Tasokorotuksen tulisi olla vähintään 18 euroa ensi vuoden budjettiin. Jos sen alle menee, sitä ei voi tasokorotukseksi sanoa. Keskustan pitäisikin tulla tässä vasemmistoliiton linjoille ja sen esityksen taakse, mitä lupasi ennen vaaleja eläkeläisille. (Ed. Zyskowicz: 18 euroa on keskustalle liian pieni!) Myös minä kuuluttaisin sitä, niin kuin täällä edellinen puhuja, milloin Liisa Hyssälä järjestää ne 393 euroa eläkeläisille lupauksensa mukaan.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin tarkastelen muutamia tämän hallituksen esityksen asioita ja sen jälkeen tulen tekemään erään ehdotuksen.

Sanotaan, että tämä on tasokorotus. Taso-sana minusta tässä on oikein, korotus-sana on vähintään ihmeellinen, ellei suorastaan väärä, niin kuin täällä on monissa puheenvuoroissa sanottu. Tämä on jonkinlainen tason tarkistus. Ne, jotka ovat lukeneet huolella tämän esityksen, joko mustakulman tai varsinaisen, voivat sieltä huomata, että tässä on indeksitarkistuksesta kysymys vuoden 2004 tasoon eikä mistään muusta.

Mutta tähän sumppuun heitetään suurta yleisöä vasten termit, joilla sanotaan, että tämähän kaikki oli jo hallitusohjelmassa ja nyt se tuodaan paljon aikaisemmin esille. Minusta siinä puhutaan suomen kieltä tavalla, joka ihan selkeästi johtaa normaalia eläkeläistä ajattelemaan aivan väärin perustein tätä asiaa. Tulee kuva siitä, että nyt tuli joku erityinen suuri uusi etu. Tämähän on minimaalinen tarkistus, 7 euroa kuukaudessa. Kun täällä ei ole kukaan muu sitä jakanut viikoille ja päiville, sanon sen tässä: se on 2,25 euroa viikossa ja 0,35 euroa päivässä. Miettikää sitten, miten meidän rintamaveteraanimme tähän suhtautuvat, niin kuin täällä aivan oikein on sanottu ylimääräisen rintamalisän osalta, veteraanit, jotka ovat 83-vuotiaita. Jos koko porukka ei loukkaannu tästä, niin onhan se tosi ihmeellistä.

Tätä taustaa vasten en olleenkaan ymmärrä, että hallitus näin rintoja rykien tuo tämmöisen tarkistuksen tänne, vaikka se kuinka perustuisi johonkin hallitusohjelmaan ja samassa esittelytekstissä sen lisäksi vielä — huomio! — käyttää perusteluna ostovoiman parantamista, seikkaa, jota pitäisi yleensä eläkepolitiikassa erityisesti muistaa ja tarkastella. Hallitus ei ole missään muussa eläkepoliittisessa kuviossa pitänyt huolta tai ottanut mainittavaa tarkastelukulmaa siihen, mitenkä eläkeläisten ostovoimalle käy. Nyt tämmöisessä asiassa, jolla ei ole mitään tekemistä ostovoiman kanssa — 0,35 euroa päivässä — käytetään tämmöistä. Se on, tekisi mieli sanoa, halventavaa, ja voin jopa sanoakin näin.

Tässä on taustalla aikamoisia eläkepoliittisia asenteita. Minusta tässä on ikädiskriminaatiota takana, ja tästä on helppo heitellä niin sanotusti herjaa tässä salissa. Osa tämän salin keskustelusta on tänään ollut minusta inhottavaa kuultavaa. Täällä on naurettu ja pidetty hauskaa sillä, kuka on ollut viisain vitsien laukoja asiassa, jota meidän hiljainen väestön enemmistömme kuuntelee. Jollain lailla tätä keskustelua kuuntelee toivottavasti edes pieni osa 1,2 miljoonasta eläkeläisestä. Tämähän koskee noin 600 000:ta heistä tavalla tai toisella, vähän. (Ed. Pulliainen: 670 000!) — Niin.

On aika mielenkiintoista, jos ajatellaan, että tämä nostaa eläkeläisen rintaa, röyhistää sitä kulmaa, ja hän on mielissään, mitä kaikkea hän on Suomi-nimiselle kansakunnalle työaikanaan tehnyt. Minusta tämä on psykologisesti täysin outoa politiikkaa. En voi muuta kuin voimakkaasti paheksua tätä. Sen takia en käytä oikeastaan tämän pitempää puheenvuoroa, puhemies, vaikka tunnen nämä asiat omasta mielestäni aika hyvin.

Tähän loppuun haluankin tehdä ehdotuksen, että tämä asia jätetään pöydälle johonkin eduskunnan seuraavista istunnoista ensi viikolla, joko keskiviikkoon tai torstaihin. Toivon, että puhemies päättää kumpana päivänä tämä asia käsitellään uudestaan. Tarkoitukseni peruste on se, että täällä ei ollut yhtään valtioneuvoston jäsentä puolustamassa tätä hallituksen esitystä, puhumattakaan että täällä olisi ollut esittelevä ministeri Sinikka Mönkäre tai ministeri Hyssälä, joka esitti aivan mahdottoman isoja korotuksia vaalitaistelussaan, niin kuin sanoin. Minulla on se käsitys, että kun joku edustajista vaatii asian pöydälle, silloin se ilman muuta myöskin jää pöydälle. Tulen tämän vielä hallinnosta varmistamaan.

Eli toistan esitykseni, jotta se ymmärretään oikein: Pyydän asian pöydälle johonkin ensi viikon istuntoon niin, että istunnossa ovat paikalla sekä esittelevä ministeri että ministeri Hyssälä. Toivon edustajilta, että silloin käydään kunnollista eläkepoliittista debattia myös muilta osin eikä tyydytä tämmöiseen normaaliin herjanheittoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Akaan-Penttilä, pyydän teitä tarkentamaan ehdotustanne pöydällepanon päivästä eli sanoisitteko päivän. Puhuitte keskiviikosta.

Puhuja:

Myös torstai käy tai vaihtoehtoisesti, jos puhemiehistö niin harkitsee, jokin muu päivä ensi viikolla, joka sopii paremmin. Jos lainsäädäntöjohtaja Koivukangas ehdottaa keskiviikkoa, se sopii.

Ensimmäinen varapuhemies:

Siis keskiviikko 29. päivä?

Puhuja:

Kyllä, sopii, aivan hyvin. Ehdotan siis, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon istuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Akaan-Penttilä on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.