Täysistunnon pöytäkirja 94/2004 vp

PTK 94/2004 vp

94. KESKIVIIKKONA 22. SYYSKUUTA 2004 kello 17

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Raimo  Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä on aika mielenkiintoinen hallituksen lakiesitys siltä osin, että meillähän on kyllä Suomessa aika hyvin säännelty vaarallisten aineiden kuljetuksista ja niitä ohjeistettu, mutta joskus tuntuu siltä, että näissä nyt mennään hyvin pitkälle, koska tähän liittyy sellainen kuin luku 1.10 ja siellä puhutaan terrorismista ja siellä on terrorismin vastaisia systeemejä eli erilaisia määräyksiä. Meillä on ollut ilmailun osalta niitä hyvin paljon, on myös meriliikenteen osalta ja nyt on maantieliikenteen osalta, mutta tietysti, arvoisa herra puhemies, on myönnettävä se, että kun tämä koskee muun muassa Suomen ja Venäjän välisessä vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuvaa liikennettä, niin siltä osin tämä on ihan hyvä. Mutta jotenkin tuntuu siltä, kun täällä määritellään turvasuunnitelmia jne., että hyvin pitkälle näissä asioissa mennään. Turvallisuus on tietysti tärkeä, mutta niitä ei kuitenkaan virallisesti edellytetä, ne mainitaan siellä, ja ymmärsin näin, että mitään varsinaisia sanktioita niistä ei ole määritelty. Myöskin näitten tilapäisten pysäköintien ja muitten osalta on hyvin seikkaperäisiä määräyksiä, mutta käytännön elämässä saattaa kyllä tilanne olla, että ne jäävät kauniiksi toiveiksi. Sen takia minun mielestäni on hyvin arveluttavaa, että ne lainsäädännöllä näin tarkasti määritellään, kun tiedetään, että niitä ei kuitenkaan pystytä siltä osin täysin valvomaan ja vartioimaan, niin kuin perusteluissa on esitetty.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Jatkoksi sille, mitä ed. Vistbacka jo totesi, totean, että valiokuntamenettelyssähän on pyrkimyksenä se, että asiantuntijoiksi kutsutaan valtakunnan parhaat naiset ja miehet näissä asioissa. Niin tehtiin sitten tälläkin kertaa, ja oli aika liikuttavaa se, että juuri niissä asioissa, joihin ed. Vistbacka äsken kiinnitti huomiota, kävi sillä tavalla, että ihan tämmöisissä arkipäiväisissä bensan ja dieselöljyn kuljetustapauksissa noista tankkiautoista ei oikein ollut selvillä asiantuntijatkaan, missä niistä on säädetty ja millä tavalla niistä on säädetty ja onko sanktioitu jnp., ja sitten tästä käydään keskustelu ja tiedonhankinta, jonka pitäisi olla jokaisen tällaisen kuljetuksen kuljettajan pääomaa alusta loppuun saakka, että koska tahansa, vaikka yöllä, mennään kysymään, niin asia on tiedossa. Elikkä tämä tarvitsisi perustavaa laatua olevan revision asioihin ja tietoisuuteen. Asia sinänsä tässä tapauksessa on ihan ok, ei tässä ole mitään, mutta osoittautuipa aika huteralla pohjalla olevaksi asiaksi.

Yleiskeskustelu päättyy.