Täysistunnon pöytäkirja 94/2010 vp

PTK 94/2010 vp

94. TIISTAINA 5. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksutulot vuonna 2009 olivat 2,1 miljardia euroa ja alijäämä 461 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 osalta tilanne näyttää huonolta. Rahaston hoitaman 590 miljoonan euron suhdannepuskurin arvioidaan kuluvan loppuun tämän vuoden aikana. Tiedäpä häntä sitten nyt, kun työllisyys on paranemassa. Rahastolla on lisäksi 390 miljoonan euron arvosta sijoituksia.

Työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksun valvonta laajeni viime vuonna vakuutuslaitostasolta työnantajatasolle. On erittäin tärkeätä työnantajankin kannalta, että työttömyysvakuutusmaksut peritään oikean suuruisina ja että työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen perusteeksi ilmoittamat palkkasummat ovat oikealla tasolla. Valvonnan kehittäminen parantaa mahdollisuuksia myös työttömyysvakuutusmaksun eriyttämiseen.

Arvoisa puhemies! Tämän vuoden työttömyysvakuutusmaksuissa on merkittävä ero riippuen siitä, onko palkkasumma vähemmän tai enemmän kuin 1 846 500 euroa. Niinpä vakuutusmaksu nousee 0,75 prosentista 2,95 prosenttiin, jos palkkasumma on yli 1 846 500 euroa. Näin suuri ero vakuutusmaksuprosenttien osalta ei ole perusteltua missään olosuhteissa. Koska työttömyysvakuutus vaikuttaa työvoimakustannuksiin, voivat yritykset, joilla on iso palkkasumma, pilkkoa toimintansa pieniin yksiköihin eli niin sanottuihin arvoketjuihin ja näin välttää isot työttömyysvakuutusmaksut.

Kun työttömyysvakuutusmaksu perustuu palkkasumman määrään, se ei ota huomioon sitä, kuinka monta työntekijää yrityksessä on. Jos yrityksellä on paljon työntekijöitä, ovat työttömyysvakuutusmaksun lisäksi myös muut työvoimakustannukset huomattavan suuret. Tätä työttömyysvakuutusmaksun määräämisessä ei ole huomioitu. Suuri työttömyysvakuutusmaksuprosentti voi olla työllistämisen este. Työttömyysvakuutusmaksusta on etua niille yrityksille, jotka työllistävät vähän henkilöitä mutta maksavat suuria palkkoja. Näiden yritysten työvoimakustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin paljon työllistävien yritysten.

Arvoisa puhemies! Työttömyysvakuutusmaksun porrastamista sekä palkkasumman että työntekijämäärän mukaisesti tulisi harkita erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa yritysten työllistämismahdollisuuksista tulisi pitää huolta. Vakuutusmaksua alennettaisiin, jos työntekijöiden lukumäärä kasvaa tarkastelujaksolla, ja korotetaan, jos työntekijöiden määrä on vähentynyt. Palkkasummarajoja korotettaisiin vuosittain työehtosopimuksissa määrättyjen prosenttien mukaisesti.

Työttömyysvakuutusmaksun porrastamista on harkittu työryhmissä jo aiemminkin. Rohkeutta järjestelmän uudistamiseen ei ole ollut. Koska Suomi lähestyy kasvukautta, olisi juuri nyt hyvä kehittää työttömyysvakuutusta yritysten työllistämismahdollisuuksia parantavaan suuntaan. Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen tulee olla saman suuruisia yksityisten yritysten maksujen kanssa.

Keskustelu päättyi.

​​​​