Täysistunnon pöytäkirja 94/2010 vp

PTK 94/2010 vp

94. TIISTAINA 5. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tuttu juttu: jälleen on kysymys näistä Oecd-suositussopimukseen perustuvista kaksinkertaisen verotuksen estämis- ja verotietojen vaihtosopimuksista. Sen jälkeen kun viimeksi keskustelimme tästä asiasta, elikkä oliko se viime viikolla, on tapahtunut ällistyttävästi raportoimisen vertaista, nimittäin sitä, että viikonvaihteen aviisit kertoivat, että Saksa ja Sveitsi ovat päässeet suurin piirtein sopimuksen kynnykselle siitä, että tämä jyrkkä, vankka pankkisalaisuus murtuu ja näiden harmaan talouden rahanpiilottajien henkilötiedot ja tilitiedot tulevat, siis Sveitsissä olevat tilitiedot tulevat, saksalaisten viranomaisten tietoon, ja tämä on vihonviimeinen hetki. Mutta se on erittäin hyvä, että se nyt aukeaa. Sitähän on yrittänyt Ranska. On päässyt vaan siihen, että on muutama tuhat avaintilitietoa saatu vaihdettua, jos näin voidaan sanoa. Mutta nyt sitten siis Sveitsi ja Saksa ovat sopimuksen syntymisen kynnyksellä lehtitietojen mukaan — hyvä asia.

Keskustelu päättyi.

​​​​