Täysistunnon pöytäkirja 94/2014 vp

PTK 94/2014 vp

94. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

 

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Eilen käytiin täällä keskustelua suomalaisesta energiapolitiikasta, ja koko suomalaista energiapolitiikkaa kyllä leimaa semmoinen hyvin lyhytjänteinen ajattelu. Erilaiset verot nousevat ja laskevat vuoden välein, ja niiden energiayhtiöiden, jotka haluaisivat satsata joihinkin tiettyihin asioihin, on hirveän vaikea arvioida omia investointejaan, koska tämä energiapolitiikka on niin poukkoilevaa.

Tämä käsissä oleva esitys on yksi esimerkki siitä. Hallitusohjelmaneuvotteluissa päätettiin ottaa käyttöön niin sanottu windfall-vero, jolla muistini mukaan olisi kerätty noin 170 miljoonaa euroa tuottoja yhteiskunnalle, tuottoja, jotka aiheutuvat siitä, kun ydinvoiman ja vesivoiman tuottajat nykyisin päästökauppajärjestelmän ollessa voimassa saavat ansiotonta voittoa, ja tätä voittoa haluttaisiin ottaa yhteiskunnan käyttöön. Hallitusohjelmassa sitä ensin oltiin keräämässä rutkastikin tämän windfall-veron kautta. No, sitten ei ehtinyt mennä kuin vähän toista vuotta, niin alennettiin tämä vero tähän 50 miljoonaan, ja siitä ei ehtinyt mennä kuin vuosi, niin nyt se poistetaan kokonaan. Tämä kuvaa sitä poukkoilua ja ennustamattomuutta, mikä tässä energiapolitiikassa on. Me vasemmistoliitossa olemme laajasti sitä mieltä, että tämä windfall-vero olisi pitänyt saattaa voimaan ja se olisi ollut hyvä keino leikata ydinvoiman ja vesivoiman tuottajien ansiotonta voittoa yhteiskunnan käyttöön.

Kerron tässä vaiheessa jo, että todennäköisesti toisessa käsittelyssä tulemme sitten esittämään tämän lain hylkäämistä, koska näemme suurena tappiona, että windfall-vero pistettiin roskakoriin.

Yleiskeskustelu päättyi.