Täysistunnon pöytäkirja 95/2001 vp

PTK 95/2001 vp

95. TIISTAINA 18. SYYSKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

 

Jaana Ylä-Mononen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! On erinomainen asia, että hallituksen esitys n:o 123 on tullut tänne käsittelyyn, ja ennen kaikkea, kun maassamme on näin ilmeinen lääkäripula ja hammaslääkäreistä myös erittäin uhkaava pula. Sen lisäksi on vuosikausia ollut selvä ongelma siinä, että ulkomaalaiset koulutuksen saaneet lääkärit eivät voi pätevöityä Suomessa riittävässä määrin ja suoranaista työttömyyttä näillä henkilöillä on ollut, varsin pitkäaikaistakin. Tämä on yksi pieni palanen niissä toimenpiteissä, joilla edistetään riittävien lääkäri- ja hammaslääkäriresurssien saatavuutta tässä maassa. Pidän erittäin iloisena asiana, että vihdoinkin on ministeriössä lähdetty toimiin näissä asioissa.

Keskustelu päättyy.