Täysistunnon pöytäkirja 95/2003 vp

PTK 95/2003 vp

95. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

 

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta hylätään.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kauppilan tekemää ehdotusta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Muistutan eduskuntaa siitä, että vasemmistoliitto mukana ollen eduskunta hyväksyi yksimielisesti sen lausuman, johon tämä hallituksen esitys perustuu. Yksimielinen esitys nyt lunastetaan, yksimielinen ponsi. Täällä on aina sanottu, ettei ponsilla ole mitään merkitystä. Nyt on tilaisuus katsoa, pitääkö yksimielinen ponsi salissa.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Silloinhan, kun kalastuslakia muutettiin, sovittiin myöskin siitä ponnesta, en minä sitä kiistä. Mutta samoihin aikoihin tehtiin tämä Postin ja Postipankin järjestely, joka johti siihen, että kalastuksenhoitomaksuja ei enää postiin voitukaan maksaa, jolloin näitten maksajien määrä selvästi rupesi laskemaan. Maksajien määrä laski, ja sitä kautta nämä tulot sitten vähenivät. Nyt on tietenkin nähtävissä se, että jos näitä maksuja huomattavasti nostetaan, saattaa olla, että tulot hieman nousevat, mutta pelkään pahoin, että maksajien määrä entisestään supistuu. Se ei kai tässä tarkoitus voi olla.

Kyllä täytyy sanoa, että tästä tulee kyllä aika arvokas harrastus tästäkin harrastuksesta, kun nyt nostetaan näitä maksuja näinkin reilusti. Kun monet virkistyskalastajat kumminkin saattavat käydä kaksi tai kolme kertaa kesässä kalastamassa, niin aina suurempi houkutus tulee siihen, että kalastajat eivät maksa tätä kalastuksenhoitomaksua eikä läänikohtaista viehekorttia, jolloin maksutuotto saattaa entisestään jopa pudota. Mielestäni olisi paikallaan, että annettaisiin tämän maksun olla, kuten täällä on esitetty, entisenlaisena, mutta tehtäisiin vihdoinkin joku sellainen systeemi, millä se voitaisiin mahdollisimman joustavasti maksaa, ja olisi valmiit lomakkeet vaikka kioskeissa, mihin se tosiaan voitaisiin maksaa, että poistuisi se ongelma, mikä silloin aikanaan syntyi, kun Postipankki ja Posti erotettiin toisistaan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Yhdyn pitkälle siihen, mitä ed. Pulliainen sanoi siitä käsittelystä silloin, kun tämä silloinen lakiesitys ja nämä ponnet hyväksyttiin yksimielisesti täällä.

Ed. Kuopalle toteaisin, että liikennevaliokunta puuttui tähän asiaan viime kaudella. Nimenomaan liikennevaliokunnan lausunnon perusteella Posti muutti menettelyään nimenomaan sillä tavoin, että jopa asiamiesposteissa voidaan nyt tämä maksu suorittaa. Aikaisemminhan tilanne oli se, että paikallisen kalastushoitokunnan lupa voitiin saada, mutta ei valtion korttia. Nyt tämäkin asia on kunnossa, eli ne perusteet eivät enää riitä.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni, jos ja kun tämä maksu nyt korotetaan, tärkeintä olisi se, että asianomainen ministeri huolehtisi, että ne jako-osuudet olisivat jossakin järkevässä suhteessa. Niitähän on muutettu sillä tavoin, että byrokratiaan on mennyt yhä enemmän ja enemmän näitä rahoja, eli varsinaiseen kalavesien hoitoon on siitä mennyt vähemmän. Tämä on minun mielestäni suurin ongelma koko asiassa.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Vistbacka mielestäni sivusi tätä asiaa aika paljon, mikä ongelmana on olemassa, että hallinto ja byrokratia syövät nämä vähätkin rahat. Niitä ei oikein sinne perille oikealla lailla mene. Kertymä ja keräily eivät toimi eivätkä pelaa. Esimerkiksi itseni osalta, kun alkuvuodesta jostain olen tilinumeron löytänyt ja maksanut, ei uutta lappua vain tule, vaan pitää etsiä tili uudelleen. Siltä osin asia ei pelaa eikä toimi.

Tässä, herra puhemies, on nähtävissä erinomaisen hyvin, kun tätä kalastusoikeutta on laajennettu, sosialisoitu ja kansallistettu sillä perusteella, että ei tarvita enää pilkkimiseen eikä onkimiseen mitään lupaa, niin järjestelmä ei ole toiminut perässä, jolloin on todettavissa, että ei tämä tässäkään rintamassa ole toiminut, vaikka tämä pilkkioikeuden kansallistaminen ei niin huono asia ole olemassa, mutta sillä on menetetty koko kalatalouden rahojen keruu ja keruumahdollisuudet. Tässä suossa on maksuja pakko nostaa. Nähdään nyt, miten tämä peli toimii sitten tästä eteenpäin, mutta jotain parantamista tähän tarvittaisiin.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Lahtelalle haluan huomauttaa, että itse asiassa tämä vapaa pilkintäoikeus vain parantaa kalavesien tilaa. On aivan oikein, että siitä ei peritä maksua. Aikoinaan, olin silloin eduskunnassa, täällä käytiin hyvinkin verinen taistelu vapaasta pilkkioikeudesta. Muistan sen erittäin hyvin, kun väitettiin, että pilkkimällä tyhjennetään järvet, hevoskuormittain viedään ahvenia ja muuta. En ole niitä hevoskuormia kyllä koskaan nähnyt. Sama on vähän ollut silloin, kun on tästä viehekalastusoikeudesta puhuttu, että tyhjennetään järvet viehekalastuksella elikkä uistinta heittämällä. Eivät ainakaan nämä sunnuntaikalastajat, jotka siellä kalastavat, järviä tyhjennä. Mutta edelleenkin olen huolestunut siitä, että näitten maksujen keräämisessä ja maksamisessa on ongelmia.

Ed. Vistbacka totesi, että liikennevaliokunta aikoinaan otti tähän kantaa. Siihen ovat ottaneet eräät muutkin valiokunnat kantaa, mutta mitään olennaista parannusta ei vaan meinaa syntyä. Väitetään, että jos on maksanut valtion kalastuksenhoitomaksun, niin automaattisesti tulee kotiin seuraavana vuonna maksulappu, mutta näin ei tule. Olen siitä henkilökohtaisesti nyt kaksi kolme vuotta huomauttanut. Joka vuosi olen ostanut sen, ja kertaakaan se lappu ei ole vielä kotiin tullut.

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Ed. Pulliaiselle sanoisin sen, että valiokunnassa ei tämmöistä keskustelua käyty joistakin vanhoista asioista. Päinvastoin minua uutena kansanedustajana neuvottiin, miten tämmöinen homma hoidetaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Otetaanpa nyt nämä valiokunta-asiatkin esille tässä. Minä sanoin, kun tehtiin mietintöä ja tein ehdotuksen, että kuitataan se vanha lauselma nyt toteutuneeksi, kun eduskunta toivon mukaan tämän asian hyväksyy. Siitä on tässä kysymys. Se on tuossa edessänne olevassa mietinnössä ensimmäisen kappaleen lopussa. Siinä se keskustelu on, kun siihen kukaan muu ei puuttunut sen enempää.

Toisekseen ed. Kuopalle tästä maksumenettelystä: Tämä voi olla totta. Minä haluan uskoa, että se on totta sen takia, että viime kesänä koko tämä järjestelmä petti. Siellähän ei saanut mitään järjellistä kuittia, vaikka maksoi. Tästä on huomautettu vaikka kuinka monta kertaa heinäkuun jälkeen.

Keskustelu päättyy.

​​​​