Täysistunnon pöytäkirja 95/2005 vp

PTK 95/2005 vp

95. TIISTAINA 27. SYYSKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

 

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä nivoutuu edelliseen asiaan, mutta käytän tässä kumminkin puheenvuoron.

Niin kuin täällä todettiin, valtio menettää veroja ja sosiaalimaksuja harmaan talouden myötä. Ed. Pulliainen puhui jopa 2 miljardista eurosta. Se on valtava summa rahaa ja on pois yhteisestä potista. Harmaa talous on myös työturvallisuusongelma. Tämä korostuu varsinkin isoilla rakennustyömailla. Kun muun muassa Kampin keskuksen työmaalla työntekijöitä oli yli tuhat ja aliurakoitsijoita yli sata, tällaisen ison porukan liikkeitä oli vaikea valvoa, kuka liikkuu työmaalla ja millä asialla. Kampissa se oli sillä tavalla järjestetty, että myös pääluottamusmies tarkasti tehdyt urakat, ja työnantaja vielä kehui käydessämme siellä tätä systeemiä — ei ollut ongelmia — ja tätä soisi muuallakin tapahtuvan rakentamisessa.

Harmaa talous tuo mukanaan rikollisuutta ja tukee mafian toimintaa. Tämä ei ole hyväksi sen enempää suomalaisille kuin niillekään, jotka tulevat tänne töihin. Hämärillä työmailla poljetaan työntekijöitten oikeuksia. On muistettava, että harmaa työvoima on yhtä kuin harmaa työnantaja. Olenkin sitä mieltä, että rakennusurakoissa pääurakoitsijan vastuuta on korostettava entisestään eli pääurakoitsijan tulee vastata siitä, että aliurakoitsijat hoitavat vastuunsa yhteiskunnalle, ja työsuojelupiirien resursseja tulisi lisätä, että tarkastajat voisivat käydä työmailla valvomassa, mitä siellä tapahtuu.

Keskustelu päättyy.

​​​​