Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Listalla on kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskeva hallituksen esitys. Listalla on viime aikoina ollut melkein joka ikinen kerta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia esityksiä.

Arvoisa puhemies! Kaipaan yksinkertaisen verotuksen varmistamista koskevia hallituksen esityksiä kipeästi, sillä harmaan ja mustan talouden ryövärit ovat olleet taas liikkeellä niin, että joka ikinen viikko tulee ilmoituksia yhä suuremmista jengeistä, jotka ovat harrastamassa sellaista toimeliaisuutta. Toivon hallituksen aktivoituvan.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävä hallituksen esitys on varmasti ihan oikea ja perusteltu, mutta sanat "kaksinkertainen verotus" tulevat usein esille muun muassa Ruotsista paluumuuttoa tekevien osalta, jotka ovat ansainneet enemmän taikka vähemmän työurastaan Ruotsissa. Tällä kohtaa on varmasti ongelma, johonka myöhemmissä yhteyksissä varmasti hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota, että kansalaiset eivät kokisi tätä asiaa ongelmana.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen toi tärkeällä tavalla esille harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisen työn tarpeen. Tämähän ei ole ollut erityisesti tämän hallituksen suosiossa. Lokakuun 2006 neljännen talousrikostorjuntaohjelman kohdat, käännetyn arvonlisäveron ulottaminen rakennusaliurakoihin, verotustietojen saanti yrityksistä, ovat valtiovarainministeriön puolella molemmat pysähtyneet, ja myöskään valtion tukia saavien yritysten verotustietojen käyttöönsaanti ei ole edennyt työ- ja elinkeinoministeriössä. Liiketoimintakielto ja monet muut vastaavat asiat ovat olleet kyllä aika huonolla harrastuksella. Näitä järjestelmiä kierretään Viron kautta ja toisaalta esimerkiksi laittoman ulkomaisen työvoiman valvontaa on heikennetty, vuoden 2004 alusta krp:hen perustettu yksikkö sulautettiin viime vuoden loppupuolella muuhun toimintaan. Nämä ovat aika vakavia oireita riskeistä.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Täällä edustajat Pulliainen ja Rajamäki nostivat tärkeitä asioita esille, esimerkiksi harmaan talouden. Varsinkin rakentamisessa harmaa talous edelleen rehottaa, on pimeitä työnantajia ja pimeitä työntekijöitä, ja Suomen kansantaloudessa jäävät verot saamatta. Tässä pitäisi nyt kiireesti hallituksen tuoda tämä käännetty arvonlisäveroesitys eduskuntaan, niin että saataisiin siltä osin se asia hoidettua, koska se sillä hoituu.

Samoiten ed. Lauri Oinonen otti aikoinaan Ruotsissa työtä tehneiden ja sitten Suomeen tulleiden kaksinkertaisen verotuksen. Moni hallitus sitä on yrittänyt oikaista, mutta ei ole tullut oikaistua, ja ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan väärin Suomessa, kun he ovat tänne palanneet.

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on todella tärkeä asia, jonka ed. Pulliainen täällä otti esille. Resurssit harmaan talouden ja verotuksen välttämisen estämiseen ovat kyllä liian vähäiset, ja hallitus toisensa jälkeen on jättänyt nämä resurssit hoitamatta. Samaan aikaan nyt sitten kyllä suojelupoliisi on tehostamassa toimenpiteitään sen suhteen, että koetettaisiin jopa rikollisia ennakkoon ulkomailta etsimällä päästä puuttumaan näihin asioihin.

Saman tyyppistä aktiivisuutta kaivattaisiin kyllä tässä Verohallinnon puolella, jotta näiltä verovapailta alueilta näitä rahoja todella yritettäisiin saada, ja niitä maita Euroopastakin löytyy, joissa verovapaus on erittäin ilmeinen eikä ole oikeudenmukaisen verotuksen kanssa juuri missään tekemisissä. Tässä suhteessa Euroopan unioni ja myös Suomi Euroopan unionissa voisi olla aktiivisempi. Nyt esimerkiksi tässä käänteisessä verotuksessa vasta viime aikoina, sen jälkeen kun sosialidemokraatitkin suuressa valiokunnassa moneen otteeseen, ed. Rajamäki muun muassa, ottivat tämän asian esille, ministeri Katainen on tähän asiaan puuttunut.

Mutta tämä verotus pitäisi ottaa esille muun muassa siltä osin kuin täällä tuli tämä Ruotsissa olleitten suomalaisten 25 prosentin lähdevero, joka sitten yhdistetään tähän suomalaiseen verotukseen. Niin kauan kuin siitä on puhuttu, lopputulos on kuitenkin edelleen sellainen, että niiden ihmisten, jotka ovat tehneet pääasiassa työuransa Ruotsissa, verotus ei ole oikeudenmukainen.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Tämä hallituksen esitys lähtee esimerkiksi siitä, että Suomessa vuonna 2005 palautettiin näitä veroja yrityksille 134,2 miljoonaa euroa, vuonna 2006 noin 216 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 noin 169 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksen perusteluista ei käy ilmi muuta kuin se, että "ehdotettujen muutosten arvioidaan pienentävän Suomen verokertymää ulkomailla verotetusta tulosta". Elikkä tämä tulee pienentämään verokertymää, minkä Suomi saa, mutta ei kerrota sitä, montako miljoonaa tai montako kymmentä miljoonaa tässä Suomi menettää verotuloja. Kun tiedetään, kuinka päteviä suomalaisten yritysten verojuristit ovat kiertämään näitä veroja, niin tulee väkisten mieleen se, avataanko tässä jälleen uusi porsaanreikä, millä voidaan entistä enempi kiertää veroja. Joka tapauksessa valtio tulee menettämään verotuloja tämän hallituksen esityksen mukaan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Kuopan huomio siitä, onko tässä porsaanreikä, on hyvä. Ed. Pulliainen aivan oikein odottaa parempia veroratkaisuja hallitukselta. Voi myös sanoa, että on aika kauan jouduttu odottamaan tätä harmaan talouden poiskitkemistä myös aikaisemmilta hallituksilta. Mutta samalla tiedämme, että on menossa nykyhallituksen toimesta hallintarekisterivalmistelut, jotta myöskin osakkeiden omistajille tulisi tällainen mahdollisuus ikään kuin kasvottomasti omistaa osakkeita, ja sitä kautta harmaa talous minun mielestäni kasvaa. Suomi on ollut eturivissä ainakin puhumassa veroparatiisien lopettamisesta, ja EU:n sisällä on näitä pikkuparatiiseja, sitten isompia vielä ulkopuolella, mutta kuitenkin tehdään omaan maahan ikään kuin tällaista pientä sopukkaa, ikään kuin tuollaista ekologista taskua, johonka pääoman veronkierto sitten olisi mahdollista ja kasvoton omistaminen.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Aika moni edustaja on puhunut paluumuuttajista ja nimenomaan Ruotsista tulleista paluumuuttajista. On erittäin hyvä kyllä, jos me puhuisimme asioista sellaisina kuin ne ovat. Nimittäin tämä kaksoisverotus, josta niin paljon puhutaan, ei ole käytännössä kyllä mitään kaksoisverotusta. Kyllä Suomen paluumuuttaja maksaa tällä hetkellä veroa yhtä paljon kuin esimerkiksi Suomessa eläkeläinen, joka on koko eläketulonsa saanut Suomesta. Ei ole mitään eroa. He maksavat täsmälleen yhtä paljon veroa.

Minkä takia puhutaan tästä kaksoisverotuksesta, johtuu pitkälle siitä, että Ruotsi tulkitsi aikaisemmin verosopimuksen toisella tavalla ja ainoastaan lähdeverotti ruotsalaisia, jotka saivat eläketuloa Suomesta. Suomi lisäsi tähän lähdeveroon progressiivisuudesta johtuvan lisäyksen, ja näin ollen suomalainen maksoi suhteessa ruotsalaiseen enemmän veroa. No, tämäkin kuulostaa nyt aika sekavalta, mutta näin se joka tapauksessa oli.

Nyt on kuitenkin verosopimus uusittu niin, että Ruotsi tulkitsee verosopimuksen ihan samalla lailla kuin Suomi. Tämä merkitsi samanaikaisesti sitä, että Suomi jonkin verran kiristi omaa verotustaan, ja osa niistä kansanedustajista, jotka tänään ovat puhuneet lain korjaamisesta, äänesti tämän kireämmän ratkaisun puolesta. Kaikki tämä johtuu siitä, että he eivät oikein ole paneutuneet asiaan. Kannattaa paneutua ja katsoa, mitkä ovat epäkohdat, ja mennään sitten niitä epäkohtia poistamaan.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Täällä ed. Kallis kertoi, että on äänestetty vastaan. Itse en kuulu niihin, silloin vastustin. (Ed. Kallis: Ette kuulu!) Mutta eihän se kovin häävi tilanne ole, jos Haaparannassakin puhutaan, että 2 000—3 000 siellä asuu ja on kymmenen ihmistä jossain yksiössä, kun ei kannata Suomeen muuttaa kirjojaan, vaikka ovat suomalaisia ihmisiä, haluaisivat tulla tänne takaisin. Jotain siinä nyt pitäisi tehdä, ettei ihmisiä kyykytetä siellä niin, että on Haaparannassa yksiöitä, missä on kymmenen samassa osoitteessa, ja kumminkin Suomessa asuvat. Ei tämäkään ole ihmisten oikeudenmukaista kohtelua.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Totta kai pitäisi toimia niin, että lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että nämä, jotka veron takia asuvat Ruotsissa ja veron takia eivät Suomeen muuta, tulisivat Suomeen. Siihen on ollut kyllä monta monta esitystä, ja se esitys olisi sellainen, että me ainoastaan lähdeverottaisimme eikä mitään muuta, aivan niin kuin Ruotsi kohteli omia paluumuuttajiaan: lähdevero eikä muuta. Jos meillä olisi samanlainen käytäntö, niin silloin he ilmeisesti palaisivat.

Mutta nyt on uusi verosopimus tehty, on allekirjoitettu, ja niin kuin sanoin, tämä uusi verosopimus on vielä pahempi paluumuuttajien kannalta kuin edellinen oli, mutta tämän kaikki Pohjoismaat — Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi — ovat allekirjoittaneet, ja kun tätä asiaa käsiteltiin verojaostossa, annettiin selkeästi ymmärtää, että muutos lähti Tanskasta, ei Ruotsista eikä Suomesta. Minä en tiedä muuta vaihtoehtoa kuin että neuvoteltaisiin uudesta verosopimuksesta, joka lähtisi siitä, että maat ainoastaan lähdeverottavat.

Puhemies:

Nyt on edetty aika kauas väliyhteisöistä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tähän kaksinkertaisen verotuksen keskustelun aiheeseen kuuluu sinällään nämä Ruotsin paluumuuttajat. Sen takia otan kantaa tässä, koska kyllähän minusta Suomen pitäisi katsoa tätä kuitenkin aika itsekkäästi. Jos vaikka itäsuomalaisesta näkökulmasta katsoo, niin meiltä aikanaan joutui 1960-luvulla menemään porukkaa hakemaan leipää tuonne Ruotsiin ja sieltä olisi paljon tulossa takaisin tänne. Heillä on hyvät eläkkeet ja vähän omaisuuttakin ovat hankkineet jemmaan, ja olemme nyt aika hölmöjä, jos emme löydä jotain ratkaisua siihen, miten nämä ihmiset voisivat muuttaa takaisin tänne kotiseudulleen tai ainakin Suomeen, koska he tulisivat kuluttamaan tänne, he tulisivat käyttämään suomalaisia palveluita, mutta maksamaan siitä kanssa. Siinä mielessä, kun meillä on tilanne mikä on, jotta odotetaan tuolta jostakin muualta näitä paluumuuttajia, niin ennenhän pitäisi ottaa nämä kotimaiset ihmiset takaisin sieltä, jotka vielä ovat tulossa.

Silloin kun tätä verolakia aikanaan tehtiin, ainakin alussa siinähän tuli kahden kerroksen väkeä. Nyt en tiedä, korjautuiko se koko paketti, mutta ymmärsin silloin, jotta niillä, jotka tulivat vuonna 2008, oliko se kevättä ennen, olisi kepposempi, mutta sitten näillä, jotka tulivat myöhempään, olisi kireämpi, mutta en tiedä, onko nyt sitten jotenkin viilattu kuntoon tämä homma, että ei tätä ongelmaa enää voisi olla.

Keskustelu päättyi.