Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

31) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä totesin, vuodesta 1995 lähtien on aina tehty kahden vuoden välein näitä poikkeuslakeja, joiden avulla vaikeavammaiset yrittäjät on vapautettu tietyin edellytyksin arvonlisäverosta, ja joka kerta, tai ainakin tällä vuosituhannella, eduskunta on mietinnön leipätekstissä esittänyt, että hallituksen pitäisi tuoda pysyvä malli eduskunnalle. Voi olla ja on varmasti vaikeata keksiä ja saada sellainen malli, joka täyttää kaikki Euroopan unionin asettamat vaatimukset, mutta ei kai nyt eduskunta kuitenkaan huvin vuoksi ole tätä esittänyt. Kyllä eduskunnan mielessä on ollut se, että täytyy löytyä sille ratkaisu.

Sen takia esitän vastalauseessa ja teen esityksen, että eduskunta hyväksyisi vastalauseen lausumaehdotuksen, joka edellyttää, että hallitus selvittäisi, miten vaikeavammaisten yrittäjien ja myöskin käsityöyrittäjien valmistamien tuotteiden verorasitusta voidaan pysyvästi helpottaa, ja tuo esityksen eduskunnalle.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää esitystä ja totean, että hänen esittämänsä perustelut ensimmäisessä käsittelyssä ja nyt ovat selvät. Niitten pohjalta tämän asian selvittäminen on myös paikallaan, niin kuin tuossa aikaisemmassa asiassakin oli selvittämisestä puhetta. Huomenna voidaan äänestää niin autoveron palautuksen oikeudenmukaisesta menettelystä kuin tästäkin, vaikeavammaisten yrittäjien oikeudenmukaisesta ja kohtuullisesta kohtelemisesta.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä asiahan on meille tullut kovin tutuksi vuosien varrella. Minulle tuli mieleen, kun tässä lakialoitteessa sanotaan, että erityislakia jatkettaisiin vielä yhdellä vuodella eli vuoden 2010 loppuun, että entäs jos siinä olisikin ollut tällä kertaa vielä kahdella vuodella eli vuoden 2011 loppuun ja testattaisiin, lukeeko EU:ssa kukaan koskaan näitä meidän papereita.

Keskustelu päättyi.