Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

33) Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Suurella tyytyväisyydellä ja kiitoksella totean, että tämä ulosottotiedon poistaminen luottorekisteristä, kun ulosottoperusteen 15 tai 20 vuoden määräaika on kulunut umpeen ja saatava on siten lopullisesti vanhentunut, on nyt tulossa hyväksytyksi. Tästä asiasta on viimeisten 15 vuoden aikana myös tässä salissa ja talossa paljon puhuttu. Tämä on sellainen ongelma ollut, että vaikka saatavat ja velat ovat moneltakin loppuneet, niin siitä huolimatta luottotietorekisterissä on pysynyt liian pitkään sen jälkeen merkintä tästä taaksejääneestä ajasta, ja se on hankaloittanut esimerkiksi yrittäjän mutta myös ihan tavallisen kansalaisen elämää tavattoman monella tavalla. Nyt tässä hallitus esittää ja eduskunta on hyväksymässä, että tämä muutos tehdään luottotietolakiin ja näin vapautetaan nämä ihmiset tästä turhasta taakasta, joka heitä on pitkään rasittanut.

Vastaava ehdotus oli, niin kuin täällä mietinnössäkin todetaan, viime eduskuntakauden loppupuolella täällä käsittelyssä, ja hallituksen esitys oli silloinkin, että poistettaisiin tämä rekisterimerkintä, mutta silloin jostain käsittämättömästä syystä, jota kyselin lakivaliokunnan jäseniltäkin mutta eivät osanneet kertoa, eduskunta eli lakivaliokunta hylkäsi tämän kohdan lainmuutosesityksestä, ja sen seurauksena se on edelleen ollut täällä. Nyt onneksi ministeri Braxin esityksestä ja täällä läpivietynä tämä asia on korjautumassa.

Totean, että ed. Tarja Tallqvist ja lukuisa joukko muita teki heti tämän eduskuntakauden alussa eli syksyllä 2007 lakialoitteen, joka tässä tulee nyt hyväksytyksi. Se on siis edesauttanut tämän asian ratkaisemista, ja tämä on todella tärkeää, että näin nyt tapahtuu ja ihmiset pääsevät vapauteen tästä turhasta taakasta.

Keskustelu päättyi.