Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

41) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kohtuullisen pitkän listan viimeinen asia, 41. asia tänään, ympäristövaliokunnan mietintö 6 hallituksen esityksestä 89 eli laista vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

Tämän otsakkeen takana on uuden tyyppinen sekakäytäntöjärjestelmä, jossa on mukana sekä vuokra-asunto- että asumisoikeustalolainojen korkotuki samassa yksikössä eli rakennetaan asunto-osakeyhtiötaloja, joissa vuokralaisella on oikeus lunastaa asunto omakseen. Järjestelmä on ollut käytössä aravavuokra-asunnoissa, ja nyt se ehdotetaan otettavaksi käyttöön myös aravalainajärjestelmää vastaavassa korkotukijärjestelmässä. Käytännössä ja yksinkertaistaen tämä asia on sen tyyppinen, että aluksi avataan vuokra-asuntotuotantoon tarkoitettu talo, asunto-osakeyhtiö, ja kahden vuoden kuluttua vuokralaisella alkaa mahdollisuus ostaa asunto omistusasumista varten.

Tässä tilanteessa tietysti on kysymys noussut esille siitä valinnasta, millä tavalla valitaan ja valikoituvat vuokralaiset, otetaanko alusta alkaen huomioon se, että he ovat valmiit hyväksymään tämän omistusasuntomahdollisuuden ja pyrkivät lunastamaan asunnon omakseen, vaiko ei. Tästä asiasta käytiin myös valiokunnassa keskustelu. Asiantuntijakuulemisessa esitettiin näkökulma, että pitäisi valita näihin vuokra-asuntoihin nimenomaan sellaisia asukkaita, jotka ovat valmiit hankkimaan asunnon omaksi tai joilla on taloudellisia edellytyksiä siihen. Kuitenkin kävi selväksi, että tämä ei ole mahdollista vaan tulee myös asukasvalinnoissa noudattaa yleistä aravakäytäntöä eli ensisijaisesti kysymyksessä ovat asunnottomat henkilöt, kiireellisemmässä asunnon tarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Näin ollen tämä asia ei muutu. Poikkeustilanteita toki on, ja voidaan tätä etusijajärjestystä nykyisenkin lain mukaan joissakin tapauksissa sillä tavalla soveltaa, että voidaan ottaa ikään kuin jonon ohi jostakin erillisestä syystä hakijoita.

Mutta kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tässä on kysymys segregaation ehkäisemisestäkin. Tehdään tällaisia sekatalomuotoja, joissa on mukana vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja.

Mitä tämä nyt sitten merkitsee yleensä asuntorakentamisen kannalta? On jonkin verran epäselvää, miten kiinnostavaa tällaisten talojen rakentaminen on. Kuitenkin täällä on pieni porkkana, joka on noin 2 prosenttia rakennushinnoista. Se on ajateltu rakentamisen käynnistäjälle ikään kuin korvaukseksi tästä sekatalojärjestelmän aiheuttamasta hallinnon kalleudesta ja siihen liittyvistä erityisjärjestelyistä.

Kaiken kaikkiaan, arvoisa puhemies, voi todeta, että tämä on osa niitä pieniä askeleita, joita hallituksen asunto-ohjelmassa on, ja sitä nyt pannaan täytäntöön.

Yleiskeskustelu päättyi.