Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Asiakohdat 3), 4) ja 5) koskevat Oecd:n veroparatiisisopimuksen hyväksymistä Suomessa.

Arvoisa puhemies! Kiinnitän jälleen kerran huomiota lain nimikkeeseen. Minkä ihmeen takia ei voida reilusti puhua siitä, mistä tässä on kysymys, koska sillä olisi jo sinänsä merkitystä? Nyt kierretään ja kaarretaan kuin kissa kuumaa puuroa. Ja vielä tässä Belgian kohdalla näistä kolmesta hallituksen esityksestä on kysymys, huom., Bryssel-maasta, joka vihdoinkin saadaan veroparatiisina ikään kuin mukaan peliin. Olisi pitänyt kai ensimmäisenä Belgian olla allekirjoittamassa tämän laatuisia sopimuksia ja tekemässä vastavuoroisia sopimuksia muiden Oecd-maitten kanssa.

Keskustelu päättyi.