Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

 

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Sinänsä tämä on ihan hyvää lainsäädäntöä, mutta toivoisin niin, että muutkin ryhmät pääsisivät tämän valtion eläkelain piiriin, koska kun tässä on kyse nyt sotilashenkilöistä, niin meillä on muitakin, palomiehiä ja muita, jotka voisivat saada saman tyyppisen kohtelun.

Aikoinaan, kun tuli tämä elinaikakerroin käyttöön, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tehtiin mietintö, jossa vaadittiin, että tehdään elinaikakertoimesta selvitykset, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tämä iso sali on yksimielisesti hyväksynyt sen lausunnon, ja tässä nyt minä kyllä kaipaisin semmoista laajempaa selvitystä tämän elinaikakertoimen vaikutuksista. Tässä tuodaan yksittäin näitä asioita. Tämä on hyvä asia näille sotilashenkilöille, mutta kaipaan myös laajempaa keskustelua tästä elinaikakertoimesta.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä tuodaan näitä esityksiä yksittäin, niin kuin ed. Marjaana Koskinen totesi, mikä tarkoittaa sitä, että tässä muutetaan tätä yhtä kohtaa, elinaikakerroinosiota.

Minusta nyt tässä pitäisi samassa yhteydessä kyllä tehdä selvitys ja mahdollisesti muuttaa koko tätä järjestelmää, koska nythän on jo todettu se, jotta näiden ihmisten, jotka myöhemmin jäävät eläkkeelle, eläkkeen taso tulee joka tapauksessa tipahtamaan, putoamaan. Onko se sitten oikea linja kannustaa ja palkita siitä työstä, minkä he yhteiskunnan eteen ovat tehneet? Minusta se ei ole oikea linja. Kun katsoo muutenkin, mikä eläkkeiden taso tulee jatkossa olemaan keskivertona, niin koska ollaan hyvin paljon pätkätyösuhteissa, todennäköisesti nuoret joutuvat tulemaan joskus aikanaan toimeen, kun eläkkeelle jäävät, hyvin pienelläkin eläkkeellä. Sen takia tämä elinaikakerroin vielä heikentää sitä.

Toinen asia, mikä tässä tulee esille, on palomiehet. Nyt tässä yhteydessä vihonviimein pitäisi tämä hoitaa kuntoon, kun tämä on taas kerran pöydällä, koska palomiehiä voi verrata näihin sotilasammatteihin. Täällä pääsee vähän nuorempana eläkkeelle, mutta palomiehet joutuvat tekemään siis normaaliin eläkeikään asti, yleiseen eläkeikään asti, eikä voi edellyttää heidän kuntonsa varjolla, että he pystyvät tekemään sitä työtä eläkeikään saakka. On sanottu, että heidät sitten johonkin muuhun kunnan työhön palkattaisiin. Tässä on vielä tapahtunut semmoinen muutos, että nythän on alueelliset palo- ja pelastuslaitokset perustettu, jolloin välttämättä ei kohta tiedetä, mistä kunnasta nämä ihmiset ovat. Jokin isäntäkunta on olemassa, ja ei voi edellyttää, että vaikka Pohjois-Karjalassa Joensuun pitäisi palkata johonkin työhön sitten kaikki nämä ihmiset, jotka eivät enää kykene savusukeltamiseen tai siihen pelastustyöhön.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Nämä edellisten edustajien puheenvuorot varmasti olivat ihan paikallaan. Mutta syy, minkä vuoksi minun ymmärtääkseni nimenomaan sotilashenkilöille tämä on erityisen tarpeen, on se, että heille on säädetty pakolliset eroamisiät, joiden täyttämisen jälkeen sotilas ei voi jatkaa palvelustaan. Tällä pakollisella eroamisiällä on tietysti ihan poikkeuksellinen merkitys sotilaan eläkkeen määräytymisessä. Sen vuoksi sotilas ei pysty kartuttamaan eläkettään tämän eroamisiän täyttämisen jälkeen, niin kuin monissa muissa ammattiryhmissä on mahdollista, jos henkilö haluaisi kompensoida tämän elinaikakertoimen vaikutusta jatkamalla palvelustaan.

Keskustelu päättyi.