Täysistunnon pöytäkirja 95/2009 vp

PTK 95/2009 vp

95. TIISTAINA 20. LOKAKUUTA 2009 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys nyt siitä samasta Oecd:n veroparatiisisopimuksesta, mutta ihan sellaisena versiona, että se on sanallisesti ilmiselvästi sama mutta käytännössä eri. Nythän on kysymys Sveitsin tunnetusti tiukan pankkisalaisuuden murtamisesta.

Mutta millä tavalla tämä UBS-pankista liikkeelle lähtenyt prosessi on edennyt? Mitä siinä ollaan saamassa aikaiseksi? Siinä ollaan saamassa aikaiseksi se, että pitää olla epäilty verorikoksesta, veronkierrosta, jotta tämän toisen sopimusvaltion viranomaiset saisivat nämä tilitiedot itselleen. Elikkä siis toisin sanoen jälleen kerran tähdennän, arvoisa puhemies, että lain nimikkeeseen pitää kiinnittää huomiota, jotta pääsee sen asian ytimeen sisälle.

Keskustelu päättyi.