Täysistunnon pöytäkirja 95/2010 vp

PTK 95/2010 vp

95. KESKIVIIKKONA 6. LOKAKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Sotainvalideja on tällä hetkellä jäljellä noin 7 600. Sotainvalidien keski-ikä on 86—87 vuotta. Tästä huolimatta lainsäädäntö kohtelee heitä ikään kuin heillä olisi työkykyä. Heidän vammansa luokitellaan vielä sen mukaan, kuinka suuri työkyvyttömyysaste heillä on. Tämä on sotainvalidien pilkkaamista. Mielestäni kaikki sotainvalidit vammaan katsomatta ovat oikeutettuja kaikkiin mahdollisiin kuntien tarjoamiin palveluihin maksutta. Kuinka kauan tätä pelleilyä työkyvyttömyysasteesta vielä jatketaan? Lopetetaan tämä byrokraattinen ote ja myönnetään kaikki palvelut 90 vuoden keski-ikää lähestyville sotainvalideille.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​